ruh çağırmak hurafe

  1. K

    Ruh Çağırmak günah mı?

    Sevgili kardeşlerim, ben hurafe olarak "ruh çağırmak"tan bahsetmek istiyorum. Bazı insanlar, ruh çağırarak ruhlarla iletişime girmeye çalışıyor. Maalesef bu uy- gulama ülkemizde bir hayli yaygın durumda. Ruh çağırarak hatta bazen, sihir gi- bi uygulamalara girişiyorlar. Bunlar son derece boş ve...