Vazgeçtiniz Değil mi?

Tutaste

Tecrübeli Üye
Silver
#1
Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?” (Mâide, 90,91)


Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Muhakkak ki Allâh içkiye, onu sızdırana, sızdırıldığı yere, içene, içirene, taşıyana, satana, satın alana, bedelini ve kazancını yiyene lânet etmiştir!” (İbn- Hanbel, I, 53; II, 351; Nesâî, Eşribe, 1-2; Hâkim, II, 305)


Müslümanların büyük bir kısmı içkiyi bırakmıştı. Bazıları da içki yüzünden karşılaştıkları nâhoş durumlardan muzdarip durumdaydılar. Hz. Ömer, “Allâhım! İçki hakkında bize açık ve kesin bir beyanda bulun!” diye dua ediyordu. (muhtevamızın başındaki âyet-i kerime nazil olunca):

Peygamber Efendimiz, Hz. Ömer’i çağırıp ona bu âyetleri okudu. “Artık vazgeçtiniz değil mi?” kısmına gelince o:

“-Vazgeçtik! Vazgeçtik yâ Rab!” diyordu. Yalnız Hz. Ömer değil, bütün Müslümanlar da:

“-Artık içkiden, kumardan vazgeçtik Rabbimiz!” dediler. (Dr. Murat Kaya, Üsve-i Hasene-2, Erkam Yay.)


Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)

el-Mâni’:
Kötülüklere engel olan, dilemediği şeylerin olmasına izin vermeyen, kendilerine zarar verecek şeylere mani olmak sûretiyle dostlarına yardımda bulunan demektir.


Kısa Günün Kârı

Rabbimiz bizleri kötülükten ve fenalıktan uzak durmamızı istiyor. Çünkü içki ve kumar illeti hem bedeni, hem de manevi lanetli hastalıklardan biridir.