TEVBE Sûresinin başında Neden Besmele Yoktur ?

serhad55

Çalışkan Üye
Silver
#1
Besmelesiz Süre hangisidir? O Suresinin başında Neden Besmele Yoktur?

Besmelesiz Süre hangisidir? O Suresinin başında Neden Besmele Yoktur?

Kıraat İmamları Tevbe Suresi hariç diğeer surelerin başlarındaki besmelelerin okunması hususunda ittifak etmişlerdir.Sureyi başından itibaren okumaya başlayan kişi besmeleyi okumalıdır.

Tevbe suresine gelince, Tevbe suresinin başında besmele okunmaması hususunda ittifak vardır. (Dani,Ebu Amr Osman b. Said, et-Teysir,s.17; Kadı Abdülfettah, el - Büduru'z Zahira, s. 11)

Buna rağmen yine besmele ile başlayan olursa, onun durumu hakkında çeşitli görüşler beyan edilmiştir.

İbn Hacer el-Heytemi ve ona tabi olanlar, Tevbe suresinin başında besmele çekmenin haram, aynı surenin herhangi bir yerinden besmele ile başlamanın ise mekruh olduğunu söylemişlerdir.
Çünkü , "besmele, onun başına , kılıçla ve ahdi bozanlara karşı nazil olduğu için yazılmamıştır" (Muhammed Saim Muhaysin, el- Mühezzeb, s.33) demişlerdir.

Remli ve ona tabi olanlar ise, besmele Tevbe suresinin başında okunursa mekruh, sure ortasında okumak ise sünnettir (Kadı Abdülfettah, el - BüdÛru'z Zahira, s. 11) demişlerdir.

Bu surede besmele bulunmayışının sırrı şudur;

İbn Abbas (r.a) der ki; Hz Ali'ye ; niçin Berae (tevbe) suresinde besmele yazılmadı? diye sordum. Şöyle cevap verdi; "Çünkü, besmele bir güven ifadesidir.Halbuki Berae suresi savaş emri ile inmiştir.Onda güven verme yoktur."

Süfyan .b. Uyeyne de şöyle der; " Bu surenin başında şunun için besmele yazılmamıştır.Besmele rahmettir.Rahmet ise eman yani güven vermedir.Halbuki bu sure, münafıklar ve savaşla ilgili olarak inmiştir.Münafıklara ise eman yoktur." (Kurtubi, el- Cami'u li Ahkami'l -Kur'an, 8/63)
Konuyu yerinde tartışın... >>
 

Ekli dosyalar

Moderatörün son düzenlenenleri:

yadeller_

(( Müslümanlar Kardeştir ))
Administrator
#4
Çoğumuz belki biliyoruz yada merak etsekde araştırmaya üşendik.:)

Bir hatırlatma olsun insalah