Şirk

#11
"Tevhid inancı içinde hak dine yönel ve sakın müşriklerden olma." (Yunus 105)

"De ki: Allah doğru söylemiştir. O halde Hakka kulluk eden bir hanif olarak İbrahim'in dinine uyun; O hiçbir zaman Allah'a şirk koşanlardan olmadı." (Ali İmran 95)

"Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: "Yavrum! Allah’a şirk koşma! Çünkü şirk koşmak elbette büyük bir zulümdür.” (Lokman 13)

"Rabbinden sana vahyedilene (Kur'an'a) uy. O'ndan başka ilah yoktur. Ve müşriklerden yüz çevir." (Enam 106)

"Onların (müşriklerin) çoğu şirk koşarak Allah'a iman ederler" (Yusuf 106)

"Doğrusu Allah kendisine ortak koşulmasını asla affetmez. Ondan başkasını (diğer günahları) ise dilediği kimseler için bağışlar ve mağfiret buyurur. Her kim Allah'a şirk koşarsa gerçekten pek büyük bir günah ile iftira etmiş olur." (Nisa 48)

"Andolsun, sana ve senden önceki peygamberlere şöyle vahyedildi: “Eğer Allah’a şirk koşarsan elbette amelin boşa çıkar ve elbette ziyana uğrayanlardan olursun." (Zümer 65)