Şahı Nakşibend hazretlerinin Tasarrufu

#1
Hace Muhammed Bahaüddin (Şahı Nakşibent) hazretleri k.s Kasrı arifan denilen yerde bulunuyorlardı. Bir tür Mürekkep yapmakla meşguldü. Ancak bunun için özel bir maddeye ihtiyaç vardı ve bir türlü bulunamıyordu. Bunun üzerine Hace Muhammed hazretleri İnşallah buluruz. diyerek Gadyut'ta bulunan müritlerinden birine şu notu içeren bir mektup gönderdi __İhtiyaç duyduğumuz bu madde Gadyutlu Sufi Kutbettinin evinde. tavan arasındaki bir hırkaya sarılmış duruyor Oraya gidip Bu maddeyi al gel Mektup yazılırken orada bulunan dervişler Hace hazretlerinin bu durumu tasaruffu karşısında hayret etmişler. Ve Gadyuttaki Müridi Sufi Kutbetinin evine gidip Hace hazretlerinin Selamını verip Hırkanın içindeki maddeyi alıp Getiriyoraro herkesten