Ölüm Ötesi İçin Çalışmak

Tutaste

Tecrübeli Üye
Silver
#1
Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“O gün ne mal fayda verir, ne de evlât. Ancak Allâh’a kalb-i selîm (tertemiz bir kalb) ile gelenler müstesnâ.” (Şuarâ, 88-89)

Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Akıllı, nefsine hâkim olup onu hesâba çekerek ölüm ötesi için çalışan, ahmak da nefsini hevâsına tâbî kıldığı hâlde Allâh’tan (hayır) umandır.” (Tirmizî, Kıyâmet, 25/2459; İbn-i Mâce, Zühd, 31)

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri irşâda başladığı günlerde, Bağdad vâlisi Saîd Paşa ziyâretine gelmişti. Gördü ki, birçok âlim dahî sessiz bir şekilde ve başları önüne eğik, âdetâ hizmetçiler gibi edeple huzûrda oturmaktaydılar. O sırada içeri giren Mevlânâ Hâlid Hazretleri’nin heybetini görünce diz çöküp titremeye başladı. Kısık bir sesle duâ istedi.
Mevlânâ Hâlid Hazretleri de ona duâ edip şu nasîhatte bulundu:

“Kıyâmette, herkes kendi nefsinden suâl olunur. Sen ise nefsinden ve emrin altında olanların hepsinden suâl olunursun. Bunun için Hakk Teâlâ’dan ziyâdesiyle kork! Çünkü önünde öyle bir gün vardır ki, o günün korku ve dehşetinden analar, süt emen yavrularını unuturlar. Hâmile olanlar, korkudan vakitsiz doğururlar. İnsanları sarhoş görürsün. Onlar sarhoş değil, ancak Allâh Teâlâ’nın azâbı çok şiddetlidir.”

Bu sözler üzerine Sâid Paşa’nın titremesi arttı ve yüksek sesle ağlamaya başladı. (Osman Nûri Topbaş, Abide Şahsiyetleri ve Müesseseleriyle Osmanlı, Erkam Yay.)Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)

er-Rakîb:
Yarattıklarından bir an bile gâfil olmayan, her şeyi denetimi altında tutan, gözetleyip denetleyen, kullarını bu denetimi ile koruyan, bütün varlıkları üzerinde gözcü olan demektir.

Kısa Günün Kârı

Nefsimizin emrinin altında olmayalım.
 

Benzer konular

Tutaste

Tecrübeli Üye
Silver
#2
Bahar Mevsimi Gibi Dirileceğiz!

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“İnsan der ki: Öldüğümde gerçekten diriltilip (kabrimden) çıkarılacak mıyım? İnsan düşünmez mi ki, daha önce o hiçbir şey olmadığı hâlde biz kendisini yaratmışızdır.” (Meryem, 66-67)


Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Bizi öldükten sonra dirilten Allah’a hamdolsun. Yeniden diriltip huzurunda toplayacak olan da O’dur” (Tirmizî, Daavât 28.)


Ebû Rezin (ra) anlatıyor: Bir gün:

“–Ey Allah’ın Rasulü! Allah, mahlûkatı yeniden nasıl diriltir? Bunun dünyadaki misali nedir?” diye sordum. Efendimiz (sav):

“–Sen, hiç kavminin yaşadığı vâdiden kurak mevsimde geçmedin mi? Sonra bir kere de her tarafın yemyeşil olduğu bahar mevsiminde oraya uğramadın mı?” buyurdu. Ben, “Elbette!” deyince:

“–İşte bu, Allah’ın yeniden yaratmasına delildir. Allah ölüleri de böyle diriltecektir!” buyurdu. (Ahmed, IV, 11)


Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)

el-Ehad
: Bir olan, bir tek olan; şebîh/benzeri ve nazîri/dengi olmayan, iki olma ihtimali bulunmayan, demektir.


Kısa Günün Kârı

Ahiret gününde tekrar diriltileceğimizi ve Rabbimizin huzurunda olacağımızı unutmayalım.
 

Ziyaretçilerden Sorular

2
  • Cevaplanmamış Konu
Cevaplar
1
Görüntüleme
708
Ayşe Hatun
Cevaplar
0
Görüntüleme
2,781