Namaz Fıkhı

Sell_!

Müslümanlar Kardeştir
Administrator
#1
NAMAZIN FARZLARI
(ŞARTLARI VE RÜKUNLARI)


Altısı namazdan önce(Şartları), altısı namazdan sonra(Rükunları) olmak üzere 12 tanedir.

NAMAZIN ŞARTLARI

1-Hadesten Taharet: Abdest veya Boy abdesti veya teyemmüm almak,
2-Necasetten Taharet: Bedeninde, elbisesinde veya namaz kılacağı yerlerin temizliği,
3-Setri Avret: Haram olan yerlerin örtünmesi,
4-İstikbali Kıbe: Namaz kılarken kıbleye yönelmek,
5-Vakit: Namazı belirlenen vaktinde kılmak,
6-Niyet:Kılacağı namaza niyet etmek,

NAMAZIN RÜKUNLARI

1-İftidah tekbiri: Namaza Allahu Ekber lafzıyla başlamak,
2-Kıyam:Namazda kıraati yerine getirecek kadar ayakta durmak,
3-Kıraat:Kıyamda iken Kurandan bir ayet de olsa okumak,
4-Rüku:Ellerini dizlerine koyarak eğilmek,
5-Sucud:Rükudan sonra secdeye iki defa gitmek, 8 uzuv yere değmeli,
6-Kade-i Ahire:Namazın sonunda Ettehiyyatuyu okuyacak kadar oturmak,


Ek NOT:

Şafilerde Namazın Farzları 13’tür.
Sözlü Farzlar;
1)İftidah Tekbiri
2)Fatiha okumak
3)Son Teşehhüd
4)Rasulullaha salavat getirmek
5)Birinci selam
Fiili Farzlar;
1)Niyet
2)Kıyamda ayakta durmak,
3)Rukua gitmek
4)Rukudan kalkarken tam doğrulmak,
5)Birinci ve ikinci secde,
6)İki secde arasında oturmak
7)Son kade
8)Rukular arasında sıraya uymak,

NAMAZIN VACİBLERİ

1-Tekbiri Allahu Ekber lafzıyla almak,
2-Namazların her rekatında Fatiha Suresini okumak,
3-Aynı rekatta Fatiha yı tekrar etmemek,
4-Fatihayı Zammi sureden önce okumak,
5-Farzların ilk iki rekatında diğer namazların bütün rekatlarında Fatihadan sonra Kuranı Kerimden bir kısa sure veya bir uzun ayet veya üç kısa ayet okumak,
6-Akşam ve yatsı farzlarının ilk iki rekatında sabah ve Cuma farzlarında teravih ve bayram namazlarında imamın kıraati açıktan okuması,
7-Öğle ve ikindi namazlarının farzlarında gizliden okumak,
8-Tadili erkana riayet etmek. Ruku ile secde arasında subhanAllah diyecek kadar durmak.
9-İki secdeyi bir biri ardınca yapmak,
10-Secdede burnu ile alnının birlikte yere koymak,
11-Birinci oturuşta teşehhüd miktarı oturmak,
12-Kadelerde Ettehiyyatuyu okumak,
13-İki rekattan fazla farz namazlarda ve vitirde Tahiyyatı okuduktan sonra hemen ayağa kalkmak,
14-Bayram namazlarının her rekatında üçer tane fazla tekbir almak,
15-Farzın gecikmesi veya vacibin terki için sehiv secdesi yapmak,
16-Vitir namazının son rekatında kunut tekbirlerinden sonra kunut dualarını okumak.
17-Namazın sonunda sağına ve soluna esselamu aleykum ve rahmetullah diyerek selam vermek.
18-İmama uyan kimsenin okumayarak susması,
19-Namazda secde ayeti okursa secde etmek.

NAMAZIN SÜNNETLERİ

1-İftidah tekbirinde erkekler ellerini kulak yumuşaklarına kadınlar göğüs hizasına kaldırmak.
2-Cemaat ise tekbirlerini imamdan sonra almak,
3-Tekbirden sonra erkekler sağ ellerini sol elleri üzerine göbek hizasında koymak,
4-Besmele çekmeden Subhaneke duasını okumak.
5-İlk rekatta Subhanekeden sonra Euzü billahimineşşeytanirracim diyerek şeytanın şerrinden Allaha sığınmak,
6-Her rekatta Fatiha suresinden önce Besmele çekmek,
7-Subhanekeyi Euzü Besmeleyi gizli okumak,
8-Fatihanın sonunda okuyan ve dinleyen gizlice Amin demek,
9-Sabah ve öğle namazlarında uzunca ikindi ve yatsı namazlarında orta akşam namazında kısa sure okumak.
10-Rukuya eğilirken Allahu Ekber demek,
11-Rukuda elleriyle dizini tutmak.
12-Rukuda üç kere Subhane Rabbiyel Azim demek.
13-Rukuda sırtını düz tutmak.
14-Rukudan kalkarken imam ve yalnız kılan Semi Allahu limen hamideh demek,
15-Bunun arkasından cemaatin ve yalnız kılanın Rabbena lekel ham demek,
16-Rukuda başını doğru tutmak.
17-Secdeye varırken yere önce dizlerini sonra ellerini sonrada yüzünü koymak,
18-Secdeden kıyama kalkarken önce yüzünü sonra ellerini sonrada dizlerini kaldırmak,
19-Secdeye varırken ve kalkarken Allahu Ekber demek,
20-Secdede alnını ve yüzünü iki elleri arasında yere koymak,
21-Secdelerde üç defa Subhane Rabbiyel Ala demek,
22-Secdede karnını uyluklarından kollarını yanlarından uzak tutmak,
23-İki secde arasında kadei ula ve ahirede ellerini uylukları üzerine koymak,
24-Gayri müekked sünnet e dört rekatlı nafilelerde Ettehiyyatudan sonra salavat dualarını kalkınca subhaneke ve Euzüyü okumak.
25-Ettehiyyatunun şehadetinde Eşhedü Enla ilahe derken sağ elin şehadet parmağını kaldırıp illAllah derken indirmek.
26-Üç ve dört rekatlı farzların son iki rekatında Fatiha okumak.
27-Son kadede Ettehiyyatüden sonra salavat dualarını okumak.
28-Selam verirken başını önce sağa sonra sola çevirmek.
29-Selamı Esselamu aleykum ve rahmetullah lafzıyla vermek.
30-İmam ikinci selamı birinciden daha alçak sesle vermeli,
31-Cemaatle namaz kılınırken namazın ilk veya daha çok rekatına yetişemeyen kimse namazını tamamlamaya kalkmak için ikinci selamı beklemek,
32-Müezzin kamet getirdiğinde Hayyaalessalah derken ayağa kalkmak, Kadkametissalah derken namaza başlamak.
33-Kıyamda secde yerine rukuda ayaklarına secdede burnunun ucuna kadede kucağına selamda omuz başlarına bakmak,
34-Erkekler için namazdan önce ezan okumak ve kamet getirmek,
35-Namaz kılacağı yeri kırlık ve önünden insan geçmesi ihtimali varsa bir arşın uzunluğunda bir çubuğu sütre olarak secde edeceği yerin biraz önüne dikmek.

NAMAZIN MENDUPLARI

1-Namaz kılan kişi kendisini namazdan alıkoyacak bir şeye bakmamalıdır.
2-Kıyam halinde secde yerine bakmalıdır.
3-Rukü halinde de ayakların üstüne bakmalıdır.
4-Secdedeyken burun kemerine bakmalıdır.
5-Otururken de göğüs kısmına bakmalıdır.
6-Selam verirken de omuzlara bakmalıdır.
7-Elde olmayarak gelen öksürük mümkün mertebe giderilmeye çalışılmalıdır.
8-Namazdayken gelen esnemeler de mümkün mertebe giderilmeye çalışılmalıdır.
9-Fatiha ile zammi süre arasında besmele çekilmelidir.
10-İftidah tekbirini alırken erkekler ellerini yenlerinden çıkarmalı, kadınlarsa örtünmeyi sağlama açısından bunu yapmamalıdırlar.
11-Kamet esnasında Hayyealessalah denildiğinde oturan kişiler ayağa kalkmalıdırlar.
12-Kamet esnasında Kad Kamessalah denildiğinde imam namaza başlamalıdır.
13-Namaz kılan kişi hafif bir işaretle önünden geçecek kişiyi alıkoymalıdır. Bundan fazlasını yapmak doğru olmaz.

NAMAZI BOZAN ŞEYLER

1-Namazda abdesti bozan bir şey olması,
2-Namazın rükunlerinden birini ne şekilde olursa olsun terk etmek,
3-Namazda unutarak uyuklayarak yanılarak dahi olsa konuşmak,
4-Namazda okuduğu kuranda manayı bozacak şekilde yanlışlık yapmak,
5-Namazda kendi işiteceği kadar gülmek,
6-Mushaftan bakarak okumak,
7-Göğsünü kıbleden çevirmek,
8-Namazda iken dıştan bakanların namazda olmadığını zannedecekleri kadar bir işle meşgul olmak,
9-Dünyaya ait bir halden dolayı ah etmek, ağlayıp inlemek.
10-Namazda iken birine selam vermek selam almak,
11-Öksürüğü yokken zoraki öksürmek esnemek,
12-Namaz içinde bir rüknü eda edecek kadar bir zaman avret mahalli açılmak,
13-Namazda iken üzerine namaza mani bir pislik bulaşmak,
14-Aynı namazı kılan kadınla erkek aynı hizada durmak,
15-Secdede iki ayağını birden yerden kaldırmak,
16-Birine cevap olsun diye bir ayet okumak,
17-Namazda bir şeyi üflemek,
18-Sabah namazı kılarken güneş doğmak,
19-Namazda iken meshin müddeti bitmek,
20-Teyemmümle namaz kılan kişi için suyu görmek,
21-İmamdan ileri durmak veya imamdan önce yatıp kalkmak,
22-Dişinin kovuğunda kalmış nohut tanesi büyüklüğünde veya dışarıdan susam tanesi kadar olan bir şeyi alıp yemek,
23-Bir yerden bir defada iki saf ilerlemek,
24-Namazda iken dışarıdan birinin verdiği emre uyarak rükunları yapmak,NAMAZIN MEKRUHLARI

1-Bedeniyle ve elbisesiyle dışarıdan görenin namazda değil zannedeceği kadar oynamak,
2-Elini böğrüne koymak veya parmaklarını birbirine geçirmek,
3-Euzü besmele Amin ve tesbihleri sesli okumak,
4-Önünden geçilmesi ihtimali olan yerlerde önüne sütre koymamak,
5-Kendine eziyet vermediği halde terini silmek veya kaşınmak,
6-Erkeğin kolu sıvalı olarak namaza durması
7-Gözlerini yummak veya semaya bakmak,
8-Gerinmek veya necasete yakın namaza durmak,
9-Başını çevirerek etrafa bakmak,
10-Özrü olmadığı halde elbisesini giymeyerek arkasına almak veya içine bürünerek durmak,
11-Erkeğin sedede kollarını yere yayması,
12-Özrü olmadığı halde secdede alnını yere koyup burnunu koymamak,
13-Yemek hazırken aklı yemekte olarak namaza durmak,
14-Özürsüz olarak bağdaş kurmak veya çömelmek,
15-Abdesti sıkıştığı halde namaza durmak,
16-Yol üzerinde namz kılmak,
17-Secde yerinden çakıltaşı çöp gibi şeyleri ayıklamaya çalışmak,
18-Kalbi bir şeyle meşgulken namaz durmak,
19-Kuranı Rukua varınca tamamlamak,
20-ikinci rekatı birinci rekattan uzun yapmak,
21-Namaza pejmurde kıyafetle durmak,
22-Başı açık namaz kılmak,
23-İnsan yüzüne karşı kılmak,
24-Yanan ateşe karşı kılmak,
25-Karşısında canlı resmi varken kılmak,
26-Önündeki safta açık yer varken farzı arada kılmak,
27-Secdede bir ayağını kaldırmak,
28-Eğilip kalkarken veya kıyamda özürsüz olarak bir şeye dayanmak,
29-Kısa surelerde iki rekatta okuduğunun arasında bir sure atlamak,
30-İkinci rekatta evvelkinin üst tarafındaki sureyi okumak. Farzda bir rekatta sureyi tekrarlamak. Ezberinde başka sure varken aynı sureyi iki rekatta da okumak.
31-İmama uyduğu halde Kuran okumak,
32-İmam alçakta cemaatin hepsi yüksekte kılmak veya tersi olmak,
33-Tesbihleri üçten az okumak,
34-Ağızını yüzünü bir şeyle örtmek,
35-Başkasının mülkünde izinsiz kılmak
36-Zaruretsiz ayağı çıplak kılmak,
37-Bile bile ayet atlamak,
38-Canlı bir şeyin resmi üzerine secde etmek,
39-Rukuda başını dosdoğru uzatmayıp yukarıya dikmek veya aşağıya eğmek,
40-Secdeye varırken ellerini dizlerinden evvel yere koymak secdeden kalkarken dizlerini ellerinden evvel kaldırmak. (ihtiyarlık, hastalık sebebiyle ise beis yoktur.)

Kaynak:
Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı/Abdurrahman El Ceziri
 

Benzer konular

Sell_!

Müslümanlar Kardeştir
Administrator
#6
Allah cümlemizden razı olsun kardeşim .. öğrenmek kadar güzel bir şey yoktur . inşaallah sitemiz aracılığı ile kendinizi biraz olsun geliştirir islamı hakkıyla yaşayan kullar arasına adınızı yazdırırsınız.