Micingirt Sözleri

#1
Gözyaşı
Gözünde yaş olmayanın düşünde iş olamaz. Micingirt
Gözyasi
Çile bezi giyindim gözyaşıma dayandım Micingirt
Sahsiyet
Sükût bilmez oynaşır âdemlikten bihaber.Micingirt
Takva,İslam deryasından ötelere yelken açmanın diğer adıdır.Micingirt
Kulluktaki mesafe, vesile olabildiğin kadardır. Micingirt
Tesadüfte ufuk arayan, karanlıkta gölgelik arayana benzer. Micingirt
Çileli ney gibi sükut sesleri. Micingirt
Tesadüfe tesadüf etmedim. Micingirt
Tesadüfe tesadüf ettiğini zannedenler, tevafuka su-i zan edenler.Micingirt
Çakalla arkadaş olanın koyunları çok olmalı.Micingirt
Sağduyulu insanlar beyninden konuşur.Micingirt
Dava
Dava adamı,davanın kölesidir.Micingirt
Dert
Dertsiz adamların derdi büyüktür.Micinirt
Övünme
Çok övünen çok dövünür.Micingirt
Namus
Namuslu adam uslu adam değil,huluslu adamdır.Micingirt
Şöhrete koşarken şerefi kaybetmeyin.Micingirt
Aşkın gözü kördür diyenler, aşka kör olanlar. Micingirt
Aşk eskıden çok eski, ve yeniden çok yeni. Micingirt
Acı çekmek veli sanatıdır. Micingirt
Çileniz devam ediyorsa, gayeden haberdarsınız. Micingirt
Ölüm bizi bekliyor, bu ölmekten daha zor.Micingirt
Edip irfân ve edepten nasibi olanlara denir. Micingirt
Şiirin ar damarı, şöhret duygusuyla çatlamıştır. Micingirt
Şâir ile şiir yazan arasındaki fark, bakmakla görmek kadardır. Micingirt
İnsan ile şeytanın farkı, prangaların terki oranındadır.Micingirt
Çok kimsenin göremediği perdeli mısraların ifşâ edilmesidir şiir. Micingirt
Edebiyatın köküne bağlı kalmak,edibin izzetindedir.Micingirt
Her kelime özeldir,öz şiirde güzeldir.Micingirt
İnanç,teravih ezan,şükür geldi Ramazan.Micingirt
Sadakat içgüdü olduramayacak insanların adıdır. Micingirt
Zirveyi hak eden kutlu tek mevzu, mutlak samimiyet birde tevazu.Micingirt
Duygu ile gerçek arasındaki ince çizgide yürüyebilen; irfan ikliminin fevkinde hassas yüreklere sahip gönül bekçileri ancak hissedip anlayabilirler gerçek şairleri.Micingirt
Şair kristal örülmüş kubbeye benzer, alemi hesapsız ustaya gelmez. Micingirt
Ediplikte gözümüz yok ancak; edibi edepsizlere göstermek gerek Micingirt
Şiir hâl dilini en iyi ifâde etme hâlidir.Micingirt
Ruh kine bürününce izân kör olur.Micingirt
Takva, zirveye alçak gönüllerde yükselir. Micingirt
Onur, olmazsa o nur olmaz. Micingirt
Eğer ticaret şatafata dönüştüyse, iflasın sesleri duyulmuştur. Micingirt
Benlik aslına varır,kölelikten kurtarır.Micingirt
Terk edebildikleriniz geriye, terkiniz mükâfat idrak hediye. Micingirt
Gerçek sevgi, her şarta sevdiğine tevazünün zirvesinden seslenebilmektir. Micingirt
Aşkı yaşamıyorsanız, yaşamı değerlendirebilme imkânlarından yoksunsunuz. Micingirt
Bakışlarınız şaşı olduğu sürece, keşkelerden kurtulamazsınız. Micingirt
Sahip olduklarım, olamadıklarımdan daha çok tüketti beni.Micingirt

Aşk, tarifsiz seslenişin adıdır. Micingirt
Kavuşamayanların varacağı bir iklim vardır ki, adına vuslat derler.Micingirt
Samimiyet atını,sıdk ile eğerlendiriniz,takvayla değerlendiriniz. Micingirt
Leyla münakaşasına girmeyiniz ki, mecnun demesinler. Micingirt
Şiir şuurla gelir, şuurun ötesiyle taçlanır.Micingirt
Vuslatı flörte reva görenler, aşkın kemâline erişeyemenler.Micingirt
İnsan ise; aç içini od vardır! Micingirt
Hak-batıl değişmez,değişenler yöntemlerdir.Micingirt
Aşk câzibesinin çevrelediği öyle iklimler var ki; tasavvur üstü olaylara ancak orada rastlanır. Micingirt
Karşılıksız verirken annenizi hatırlayın. Micingirt
Sevdiğiniz, yüreğinize köz bırakmıyorsa; sevginizi gözden geçiriniz. Micingirt
Âşk O’nu hatırlatıyorsa mübarek olsun. Micingirt
Sapkın yönelişlere(gay,lezbiyen vb) dur demeyip suskun kalanlar, onlar görmese de peşinden gelen ve asrın tarihini yazacak olanlar, insanlığın bu hayasız ve çılgın dönemine “Azgınlar imparatorluğu” veya”İkinci Lüt kavmi vakası “adını vereceklerdir. Micingirt
Dalkavuklaşmalar istikamet ve sıhhatimin bozulmasına vesile oluyor. Micingirt
Öyleleri vardır ki, hayasızlıkları masum göstermek adına çapkın adını verirler.Micingirt
“Ben” için kendini tüketenlerden olma.Micingirt
Flört, iffet kavramını yok etmiştir.Micingirt
Şiir seni enâniyet zincirinden koparamıyor ise; yazdıklarınla sorunlu ve sorumlusun. Micingirt
Şöhretin zirvelere çıkarıp çukura bırakmak gibi bir alışkanlığı vardır. Micingirt
Medeniyetsiz medeniyet çağ dışı çağdaşlık ,İslam başsız yetim ve sahipsiz. Ve mâzisine düşman bir topluluk . Micingirt
Miskinliği kadere atfedenler kaderin gerçek ruhunu idrâk etmemiş olanlardır ve marifet kaderle irâdeyi ayırt edip yaptıklarımızla yapmak isteyip
yapamadıklarımızı fark etmektir adamlık. Micingirt
Ahmakla münâkaşa da çözüm ya lisânı ya da mekânı terktir. Micingirt
"Ben"i terk edemeyenler çok şey terk eder. Micingirt
Ebedîyete söyleyecek sözü olmayanlar, kin tiridine banıp lâf ishaline düşerler...Micingirt
İdrâk, inkâr ile imanı tespittir ve kulluk ne tek başına liyâkat nede sadakattir. Liyakatte samimiyet varsa sadakattir, samimiyet ise ona şeksiz şüphesiz tâbi olup her emrine eyvâllah diyebilmektir ki gerçekte idrâk liyâkat ve sadakat budur. Micingirt
Ahmakla münâkaşada çözüm ya mekânı ya lisân-ı terktir.Micingirt
İlhâm şiirin, zorluklar azmin gıdasıdır. Ö.E.Micingirt
Yürekten Allah de değsin akan ter, ter gider her şey biter.Micingirt
Şâir edebiyat ilmini ileri seviyede, imge ve sözleri halkın anlayacağı seviyede tutmalıdır. Ahlak yaşayış ve davranışlarıyla kısaca hâl dili sözcükleri olmalı.Her ortamda her şartta model olup tüm renklerde saygı duymalıdır. Mütevâzi olayım derken izzet ve şerefini ayağa düşürecek tavırlara tamah etmemelir.Micingirt
Değişen zaman değil, cürmünü zamana yıkmaya çalışan yığınlar tayfasıdır. Micingirt
Kulluk nazari bilgilerle beslenir, takva ile süslenir tatbikatla yaşanır. Micingirt
Mısralarla çok şey ifâde etmek isterdim; her şeyi âsla. Micingirt
İffet bilmeyende izzet ne ararma.Micingirt
Hak-batıl senin varlığına emâde,istediğini kullanabilirsin. Micingirt
Bensizliğin ben, sensizliğim sen dolu..Micingirt
Kabir, yaşam ve ötesine ara istasyondur.Micingirt
Hak bilmeyende vefa mı? Micingirt
Garbın hayalinde bir şey olabilirsin ey şer Beşer; hakikat terazisi kurulduğunda nereye kaçacaksın! Micingirt
Putları çok olanların varacağı menzil, akıl hapishaneleridir. Micingirt
Asâlet soydan değil huydandır.Micingirt
Hesapların görüldüğü zalimlerin dürüldüğü öyle bir mekan vardır ki, adına cehennem denir.Micingirt
Geçmişle hesaplaşıp istikamete yönelmenin esas adı tevbedir.Micingirt
İffet işveyİ izzet zilleti İmân şüpheyi asla kaldırmaz. Micingirt
Zaaflar günahların köşe taşları, irâdesini zaaflarının değil insan ve insanlığın emrine verebilenlere selam olsun. Micingirt
Gönüllerde yaşamak, zevki gaye edinen mahlûkatlarla değil; takvâ süvarileriyle aynı hedefe yönelmekle hayat bulur. Micingirt
Dâvaları yüceltmek yürütmek ve sonuca varmak için vasıta şart, vasıtanız bozuksa tamirle zaman israfını bırakıp sağlam vasıta edinin, ideâlist insan vasıtalara takılmaz gerektiğinde değiştirilebilir. Vasıtanızı değiştirebilirsiniz, dâvanızı asla…Micingirt
Mânalı dörtlükler yontulan taşlar gibidir, üst üste ve yan yana koydukça özünden bir şey kaybetmeden yüce ruhlarda revak, kemer, kompozisyonlar oluştururlar…Micingirt
Hâl dili takvanızı,kal dili fetvanızı fâş eder.Micingirt
Herkes bir gün tevbenin idrâkine varacak; ancak o gün tevbe olmayacak. Micingirt
Enâniyet hastalıktır, bulaşıcıdır ve psikolojik bir yanı vardır. Micingirt
Beni sana götür sen getir bana,şeffaf ve sâmimi gayri olmasın. Micingirt
Gençliğe nâsihat bana düşseydi; Çanakkale’yi gez, sonra gel İstiklâl
Marşı’nı oku derdim... Micingirt
Dedikodu, ahmak şahsiyetlerin terk edemedikleri zavallılık mırıltılarının diğer adıdır.Micingirt
Madem “Şeb-i Arus” ölüm, vâkit aşka hazırlanma vâkti. Micingirt
Forslarımız,rütbelerimiz, makamlarımızın büyük günde ateşten şeyler olabileceğini hatırdan çıkarmazsak; selam olsun bize.. Micingirt
Sâmimiyeti yaşayamayanlara sıdk izâh edilemez.Micingirt
Şiir ne derin ağdalı kelimeler ne de imgeler topluluğudur; mesele ne imge ne de şiirdir.Mesele şiirin ölümsüzlüğe vasıta olup olamama meselesidir...Micingirt
Gerçek liyâkatınız, insanlar arasındaki kötülükleri adalet ölçüsüyle iyiliklere çevirebildiğiniz nispette değerini bulur. Micingirt
Deyyus kalemşorlar ve kasırgalar,ya Rab dindarları dini-darlardan koru.Micingirt
Bâbıâli’nin paralı askerleri, başınızı yastığa koyduğunuzda bu günden sonra kimsenin hakkında haksızlık yapmadan araştırmadan yazmayacağım deyip büyük mizânı düşünebiliyor musunuz! Mİcingirt
Sırtını güçlüye dayayıp bir şeyler olabilirsin, ilahi adalet pençesini boğazına dayadığında nereye kaçacaksın! Micingirt
Politikanız sizi izân irfan ve insani değerlerden uzaklaştırıyorsa, ya politikanız ya da kendinizden kaçınız istikâmetiniz yok yönsüzsünüz. Micingirt
Hiç kimse varlığını varlıklara bağlamasın, unutmayanı unutmayın ki varlığınız ebeden devam ede.Micingirt
Herkes şiir yazıyorsa, kimse şiir yazmıyordur... Micingirt
Nice insanlar vardır; ömrü “ben”lik kadardır.Micingirt
Ben hep hüzünlü tükenişlerde,ya sen! Micingirt
Selam olsun,ya Rab ben pişmanım diyebilenlere! Micingirt
Sevdanızın çığlığı vuslâtınız kadar olsun.Micingirt
Ey nefsim fitratta buluşalım..Micingirt
Çapkınlık diye yutturulan kavramın gerçek adı ihânet semeresi lânettir.Micingirt
Gözlerimi kapadığında görenlere selam olsun.Micingirt
Gıybet nankörlerin hâl dilidir.Micingirt
Kânaât dimağlara tat haramlara tokattır.Micingirt
İman “üzerine işkembe ”de atılsa secdeyi bozmamaktır.Micingirt
Bir’e varmak var iken; bireysellikte niye! Micingirt
İdeoloji vâdisine varanlara kardeş, dönenlere kalleş plaketi takdim edilir, ödlek çoksa geri dönüş az olur.Micingirt
Sâmimiyetinizin ölçüsü çilenizin nispeti kadardır.Micingirt
Cildin ne önemi var,yüreğiniz kadar güzelsiniz.Micingirt
Avurtlarınız ter kokmuyorsa, kazancınız mübârek olsun! Micingirt
Sevgi güzeldir,içinde şirk yoksa.Micingirt
Şiir çok şeylere kementtir.Micingirt
Ey düğününe Hristiyan diline Fransız ahmak, neyin peşindesin! Micingirt
İrfân gözeneklerim yazdıklarım çöktü, sahibimi arıyorum,ya sen! Micingirt
Malpereste âşk, borçluya huzur yalancıya Hızır uğramaz.Micingirt
Hırsızlar en çok kendini çalar. Micingirt
İsm-i şerif vasfı gör; Tanrı yoktur Allah var! Micingirt
Akıbetimi merak edince; cürmüm sırıtıyor! Micingirt
An itibariyle 7,2 milyar kişi imtihan salonunda , farkında olanlara selâm olsun.Micingirt
Bütün mezarlar buruk ötesi,yokluk sefası ve ben hüzne çekilmişim.

Sen gülünce dudaklarım kuruyor. Micingirt
Duygu kırıntısı olmayanlara şiir okumak,kuru ağaca su vermeye benzer ve israftır. Micingirt
Başkaya şeye lüzum yok,insan olmak lazım.Micingirt
Doğrunun geç anlaşılma diye bir huyu var,hiç hazzetmem. Micingirt
Tövbe istiğfar bana, seher en çok secdeye yakışıyor. Micingirt
Arsızlara edeb, cimrilere zekât,anlatmaya takat lâzım. Micingirt
Ölümü unutsanız da aklınızda “O” olsun.Micingirt
Mizân düşüncesi umutsuzluklardan sıyırıp; tevhid berraklığıyla,tefekkürdeki karmaşıklıkları zihnin çeperinden dışarı süpürüyor . Micingirt
Zâlime yumruk, zayıfın âhı gücün sadakasıdır! Micingirt
Hayası olmayanın neyi var ki. Micingirt
Dindarlar ikiye ayrılır; din-dar lar ve dindarlar.Micingirt
Doğrusu az olanın lâfı çok olur.Micingirt
Adaletsiz tarafgirlikler despotizmin öncüsüdür ve yönü bataklıktır. Micingirt
Milli mevzûları derin mâna ve kafiyeli cümlelerle zamanın ruhuna nakşedebilenler bağımsızlık marşları söyletebilir.Micingirt
Yalan tarih yazanlar ve tarafsız kalanlar; tasmalarınızı toplayıp meçhule döküyorum. Micingirt
Ben diriliş beklerken; şiirlerim ölümü taşır.Micingirt
İrfân kuşanamayanların cübbe kuşanmaya hakları yoktur. Micingirt
Tesettüre hörgüç,tefekküre hevesat,teşekküre delâlet,tezekküre nisyân ve iffete streç .Micingirt
Siyonizm'in karşısında duranlarla, bebekleri vuranların savaşı; hissiz yığınlarla geviş getiren sürülerin farkı kalın çizgilerle ayrıştığında bitecektir.Micingirt
Kalemimizi, kisralara şaronlara baronlara karşı sağlam tutamazsak, bir gün alnımıza münafık damgası olarak vurulur ! Micingirt
Allah insanlığı, Hakk'ı tarafgirliğe terk edenlerden korusun... Micingirt
Tasavvuf ve tevbeye mesafe koyanlar"nefsi nefsi" diyârında keşkeleri işe yaramayacak. Micingirt
Siz moda müptelası dindar görünümlü cüretkâr burjuvalar; fıtrât - sırat - sonsuzluk ve dört çekerleriniz, nereye yolculuk... Micingirt
İrfân ve tevhid unutulunca; ilmin yerini cehâlet adaletin yerini zulmet-ahlaksızlık-şirk alır ve mazlumları din kisvesiyle boğazlayan ilâhî mesajlara muhalif sahte halifeler , katiller ordusu ve türevleri türer müptela olur... Micingirt
Polemiğe girmeden verenin emrettiği âhlak üzre, bir ömür insan-ı kâmil gibi yaşamayı; İslâm ihsan istikametinde dert, Hakk'ı sevip ve sevdirmeyi dava edinmiş yüreklere selam olsun. Micingirt
Cuma gecelerinin dini icra heyeti; bacakları tavana koşturan süslü hanımlar ve jekoben edalı assolist fetva direktörleri... Micingirt
Adam olmak hedef ise; gerisi mühim değil. Şöhret memurluğu fahişenin aşkı kadardır, şapşallığın lüzumu yok! Micingirt
Katilin önder sayıldığı ülkede,barışa yol çıkmaz. Micingirt
Cesâret ve dehasını ruhuyla buluşturan hâkikat savaşçılarında mükemmelliğe ulaşır. Micingirt
Çaresizlik, ölenin kendi mezar taşına müdâhil olabilmesi kadardır. Micingirt
Yalan tacirleri gerçekte fakirdirler. Micingirt
Kıvılcım kadar duygusu olmayana, zerre miktar şiir koklatmayınız.Micingirt
Tevâzu lafzından nefret edenler; yeşil yelkenliyi unutmuş gibi. Micingirt
Her bereket besmeleyle başlar, hikayeler anlatma. Micingirt
Ne zaman zihnimden şiir yazmak geçiriversem, mezarlıklar geliyor aklıma. Micingirt
Yaşamı zevk meselesi görüp; geleceğinden zerre kadar etkilenmemesi, gençliğin irfân seviyesinin acı tescilidir. Micingirt
Enâniyeti izzet görenler, hurdalığı antika dükkanı zannedenlerdir. Micingirt
Kim bana dünyada barış ne derse; "FİRÇA" yazıp süpürürüm lağıma!
Micingirt
Seherin varlığının çehresinden, ahenkli sınırsız derinliklerine...Micingirt
Granitleşen kalpler ülkesinde yetim başı okşamak; insanlığın ham maddesi toprak kadar temiz ellerin haysiyetli dokunuşlarıyla ancak mübarek ve mükemmel bir Peygamber ümmeti olmasına vesile olabilir. Micingirt
Hamiyetperverlik, insanlığa bütün nüânslarıyla, karşılıksız hâl ve kelimeleri başkalaştırmadan gereğince güzellikler salıverebilmektir. Micingirt
Makam koridorlarında bekleyen koltuk müptelaları, isminiz yaşadığınız küreye hayalet bile olsa bekleyin diyeceğim. Micingirt
Ene fışkıran şâirler, bebek doğurtan lağımlar, bir gecelik çingene kızları, paraperest fetva tüccarları asrın paryaları! . Micingirt
Hayret ve seyir kaza ve kaderin sırlı caddelerinde samimi koşturanların görebileceği tükenmez güzelliklerin adına denir. Micingirt
Tefekkürün ruhunu keşke çorbasıyla beslenenler hisseder.İklimin diş gıcırtılarından nemalananlar haysiyetli duruşlara kördürler.Micingirt
Her terör hareketi İslâma atılan iftiraların basmakalıp üretimlerini İŞİD gibi caniler aracılığı ile sülük gibi İslam coğrafyasına salıp oynatılan tiyatrolardır.
Şuursuz ve mesuliyet duygusu kısır ahmak sözde aydınlar art düşünce olmasa bile kabiliyetsiz ve cibilliyetsiz yorumlarıyla gavurun değirmenine su taşıyorlar. Fransa'da yaşanan terörü kınıyorum ancak bunu canlı yayında yayınlayanlar aynı gün 2000 kişinin katledildiği bir başka vahşete kör sağır ve sessiz.Trajediler, değişmeyen oyunları batının. İslâm ve Türk Dünyası birlikte İrfân ilim İslam mekanizması kurmadığı müddetçe Avrupa'da terörist muamelesi görmesi ve baronlar ve zalimler için ayarlanabilir terörist üretmeye devam. "Zalimler için yaşasın cehennem"! ..
Genzini ve beynini zamanın iltifat kokularıyla kamçılayanlar, hitap ettiği kesimin gevezeliklerini ve alkışlarını ebediyete kalın duvarlar olarak set yaptıklarını rolleri bittiğinde fark-etseler de farketmez... Çünkü rüya bitmiştir ve oyun tek perdelik insanlığa verilen imtiyazdır. Micingirt
İnsanlık ahlaksızlık tufanına tutuldukça, aklı selim olan her fert İslam limanına demir atacaktır. İslam diriliştir.El Kaide ve türevleri ahlaksız batının iki yüzlü kaldırımların kandırılmış paralı paryalarıdır...Micingirt
Herkesi memnun etmek; soytarı mesleğidir. Micingirt
Şeytanın şakırtıları cam fanusların uğultusu... Kulaklarımı tıkayıp neler kaybettiklerimizin farkına varıyorum boğazımı sıkarak. İmtiyazlı ulema çıplak tesettürlüler, aktris vâizler, paralı fetvabazlar...Balyoz gibi iniyor beynime kokuşmuşluğumuzun kahkahaları ve kaybetmekten korkuyorum ümidin vasıtasını. Hakikatin seherine atıyorum kendimi namussuzlara sövmeden...Micingirt
Dünya bencil, medeniyet çöplük dâva mübârek ve petrolün burgacında buluşanlara lanet olsun.Micingirt
İdrâk ve irfânı nefsin imparatoru yapamadığımız müddetçe; şu kehkeşan da atıp tutmakla sadece cehaletimizi şuurumuzun önüne geçirerek, yığınlar mağarasının mensupları oluruz. Micingirt
Yaşamak; tek perdelik oyunu kazanıp yeniden tekrar yaşamak... Tekrar yaşamak isteyenleri, iltifatına ve doyumsuz sofrasına yani secdeye çağıran merhameti sonsuza sonsuz şükürler olsun.Micingirt
Yuva “ahlak” üzerine kuruludur, yıkmanız için ”sız” eklemeniz yeterli.Micingirt
Masonluk yağıyor ülkemin mahremlerine,localar fışkırıyor imtiyazlı ve bu paraperest koalisyon gücü hayırseverler cemiyeti güya! Micingirt
Gurur cehâletin, tevâzu ideâl düşüncelerin fikir atlasıdır.Micingirt
Doğruluğun mevsimi yoktur, azgın fırtınalarda bile tesirini tüm iklime aksettirir. Micingirt
Dil ve hâl başka olunca;vatanperverliğimiz slogan, fetvaperverliğimiz hayal kırıklığı, misafirperverliğimiz gösteriş enstitüsüne dönüşüyor. Micingirt
Çok şeye hurâfe diyenlerin her şeyi hurâfe.Micingirt
Ülkeyi bugünkü durumuna getirenler, sistemden beslenen küstah imtiyazlı gayri millî çevrelerdir. Tanzimat'tan günümüze bu ayrıcalıklı burjuva Bab-ı Ali marifetiyle uzun yıllar zihinlerin ırzına geçmiştir. Milli hafıza iğdiş edilmiştir ve bunu hüsnüniyetle izâh edemiyorum.Micingirt
Bütün mazlumların saygıyla eğildiği, zalimlerin korkuyla titrediği adâletin diğer adıdır “Ömer” (r.a) Micingirt
Çokluklar içinde yapayalnız sözü,gevezelik açlığını gidermekten öteye bir gayret yoksa; yalnızlık istilası sürer.Micingirt
Sadakat ailenin temel taşıdır, âşk ise harcı harcı.Micingirt
Rastgele yaşayan çok hayvan gördüm, hepsi de iki ayaklıydı. Micingirt
Abdest olmadan namaz,namaz olmadan mümin,mümin olmadan cennet mi?
Mütemadiyen zırlayan zağarlar, pusu kurup kardeşliğe dinamit koymak için kanal kanal koşturan şeytanın truva atları; her satırında kan damlayan küstah emellerinize milletin irfan sahipleri unutmayınız ki bir gün feraset şamarıyla son verecektir. Micingirt
Ey dünya, ruhumu efsunlayarak şöhretin hayal caddelerini arşınlatsan da sana eyvallah edemiyorum, tükeniş bir yüzün ve her vâkit sevinçlerim hüzne yelken açıyor... Micingirt
Yolculuk varmaya sebep, arayış kavuşmanın koşturmacası ve durmadan duramadan yürüyoruz... Bu günkü yürüyüşte Erciş'i ziyaret ederken unutmadan kendimi de ziyaret edeyim dedim ve iyide oldu. Sılayı rahim olur mu kendimi ziyaret bilemem, ancak arada kendime de uğruyorum. Micingirt
Ruhun yalın saf haliyle teslimiyeti için gayret, dünya ukba iç içe sahici havf reca terazisini sağlam tutarak yetişebilmek gerçek kahramanlara yolculuğum.. Kentlerin kasabaların ve köylerin bir köşesinde sessizce kendi hayatımızın istikamet bekçiliğini yapabilmek “mübarek” ve “kutsal” bir görev, sonsuza yolculuktur... Micingirt
Milli mevzûları derin mâna ve kafiyeli cümlelerle zamanın ruhuna nakşedebilenler bağımsızlık marşları söyletebilir, tıpkı Âkif dedem gibi…
Temizlik iki çeşittir. Biri beden, diğeri kalp. Benim kalbim temiz diyen hükümran bir kesim var ki bunların ruh iklimi manastıra benzer, bir tek günah çıkarma papazı eksik. Micingirt
Şiir kelime topluluğunun şuur uygarlığıdır.Micingirt
Cehalet cezaevinin bereketidir. Micingirt
Solmayan çiçek yoktur, kadınlar hariç. Micingirt
Öğrendikçe cahilliğim artıyor. Micingirt
Ömrüm örs,şiirler hep çekiç oldu.Micingirt
Kalıbı düşünüverirken,kalbin irfân caddelerini kapayıp vaktin tefeciliğini izleyiverdik...Micingirt
Kahkaha tebessümün zehridir.Micingirt
İffet kadının saklı tüfeğidir. Micingirt
Kaderin tayin ettiğiyle övünülmez, şükredilir. Zira güzel cehre kaderin güzel ahlak senindir. Micingirt
Düşündüren kitap,zamanı ziyân etmemektir.Micingirt
Gençliğin zihin haritasını biz değil teknoloji inşa ediyor, gençliğe değil teknolojiye sahip çıkmalıyız. Micingirt
Kavgasız insanlardan hiç hazzetmem,bütün kavgaların barutu onlar. Micingirt
Şiir pahalı sanattır, yazarını aç bırakır. Micingirt
Eli cebinde adamlar,kendilerince muteber,gerçekte ehemmiyetsiz yaratıklardır.Micingirt
Cahil,görmez duymaz susmaz.Micingirt
Hayatı “ben”im için değil, ”benim” için yaşıyorum diyebilmek mühimdir.Micingirt
Şiir'lerinde bir ruhu vardır. Şiirlerin şehâdeti şâirinin ve kelimelerin ruh dünyası derin hakikatlarla boyanmışsa, hürmet muhabbet ve ulvi iltifatlara mazhar olur tıpkı mezarı belirsiz şehitler gibi üzerinde kuru otlar tefekkür suretinde çok şeyler anlatır.Micingirt
Bütün rüyalar gerçek olsaydı, bazı gerçekler rüya olmazdı.Micingirt
Ârif hayretten, câhil nefretten fâkih âyetten beslenir.Micingirt
İhânet çılgınlığı cehâlet uğultusu ve birbirine alâkasız kompleksli komşuluklar,sonsuzluğa lakayt entarili erkekler pantolonlu kadınlar kızmayınız, sorarlarsa ateşin kervanları nereye ne deriz? .. Micingirt
Hisler dilsiz sözcüklerdir. Micingirt

Ayvalık Ve Ben
Hayatın avutucu şatafatından seherin gerçeklik farkındalık ve rahmet avuçlarına kendini atmak...Hemen birazdan güneş Cennet Tepesi'ne vurunca sürü psikolojisi ile Ayvalık'ın sahillerinde sahte inşirâh ve benim iç çekişlerim.. Şeytan Sofrası, Cunda Adası ve ilk Boğaz Köprüsü üzerinden telaşlı manasız ve gayesizce koşturmacalar...Gözlerim umutsuzluğa sahilden yelken açsa da bir anda karmaşık duygulardan sıyrılıp hüznün buğusuyla cürümlere çarpa çarpa tevhidin berraklığıyla Ayvalık'taki hastalıklı fikirleri,tefekkürdeki karmaşıklıkları bitiriveriyor...hikmetten sual mi hâşa... 04:30 - 31 Mayıs 2015 Ayvalık.. Micingirt
Tutkulara âşk demek yosmaların ürünü.Micingirt
Tevazu büyüklük,enaniyet küstahlıktır. Micingirt
İskoç geyik tazısı, ürenlerin bazısı. Micingirt
Kardeşliğin manivelası tevhit bilinci ve ferasetli idarecilerin mihmandarlığında nifâk merkezlerini siyon mezarlığına süpürmektir. Micingirt
Medeniyetsiz medeniyet,çağdışı çağdaşlık maskesiyle dolaşırken yerli lejyonerler milletimin sokaklarında, köhne semtlerin, yıkık türbelerinin dibinde, mâziye gölgelenip zamanı iteklediniz mi hiç...Micingit
İnsanlar ikiye ayrılır; nacesette olanlar ve necasette olanlar.Micingirt
Mâhreme umursamazlık; vicdani kirli nefse esir bütün cehâletlerin müşahhas göstergesidir. Micingirt
Tevhid birliği sol mekanize birliği bol, vatandaşına Nasır İsrail’e esir,başına Sisi ismine Mısır denir. Micingirt
Sağlıklı beğinler haddini bilir.Micingirt
Model insan, fıtrat ehline denir. Micingirt
Biz ne zaman markayı unutup erdemi hatırlayabilirsek, o zaman özgürüz. Micingirt
Sükûtun sesi gür çıkar. Micingirt
Eskiden yalan söyleyen insanlara rastlanırdı, şimdi doğru söyleyenlere.Micingirt
Terörün temelinin harcında mutlak dinsizlik vardır ve bazıları dini maske yapar, aksini iddia etmek küstahlıktır. Micingirt
Basının maskaralığı,burjuvanın sevinci şehitlerimiz yetimlerimiz ve ben... Yerli Bizanslılar ve Mecûsi züppeleri fare gibi lağımlarınıza kaçmanızda sizi gerçeğin pençesinden kurtaramayacak... Micingirt
Her söz bir uygarlıktır,izâh soykırımı yapmayalım.Micingirt
Bazıları mümînlerden hoşlanmaz, lâkin kıbleleri çok Kâbeleri yok.Micingirt
İnsanlar muhabbet edebilecek kişiler değil, espri kisvesi altında başkalarını çekiştirip alay konusu eden kişilere itibar ediyorlar.Muhabbet mahzûn ve kimsesiz.Micingirt
Kibirli adamlara gülümseyerek bak; diğerlerine gülümse… Micingirt
Dâva adamı olmadan önce adam olmak var, itikat ve amel lütfen! Micingirt
Şâirin cibilliyeti sözcükleri altındadır. Micingirt
Şehitlik, ölümsüzlüğün şiiridir. Micingirt
Sükût sessiz melodi,dinledikçe dinlendirir.Micingirt
Kahramanlığın ikbali, vatan sevgisine bağlıdır. Micingirt
... bazılarını zor durumda bırakmak istemiyorum ancak; hiç bir şey namaz kadar ciddi olamaz. Micingirt
Pişmanlık erdem,tevbe teslimiyetin doruk noktasıdır. Micingirt
Gerçeğin ellerini sıkıca tutabilenler ancak aşkın secdesine gözyaşı dökmeye vâkit bulabilirler.Micingirt
Aidiyet duygusu, ait olduğumuz yeri bilirsek ancak bir anlam ifâde edebilir ve biz o yerin adına Liva-ül Hamd diyoruz.Micingirt
Bin dört yüz senedir kırk kişi olamadık.Micingirt
Övgünün izzeti övülene bağlıdır, krala övgü uşak ve dalkavukların işi. Micingirt
Alınlarımızı değil,yüreklerimizi secdeye koyabilirsek; tevhid bayrağını sonsuzluğun bağrına asabiliriz. Micingirt
Özlü ifâdeler güzeldir, gösteriş yoksa en güzeldir.Micingirt
Zirve “biz”de buluşanlarındır;bütün alçaklıkların temelinde “ben” vardır. Micingirt
İfâdeleriniz bebek gibi olsun, samimi mâsum ve duru. Micingirt
Vatanperverlik haysiyetli adamların işidir ve müminin izzetidir. Zillette yüzenler anlayamaz.Micingirt
Düşememek, düşmekten iyi değildir.Micingirt
Bana sonsuzluğu anlat; ama nihâyet çırpıtma.Micingirt
Namazdan daha ciddi iş ne ola ki; mesele ciddiyet meselesi. Micingirt
Pirinç tarlasında hurma yetişmez; ısrar zihin eksikliğinin dışa vurumudur.Micingirt
Urfa'da lezzetlerden ziyade,lezzetleri unutup Urfa'yı yaşamak lazım.Micingirt
Nasıl olsa öleceğiz madem,içten ölmek lazım.Micingirt
İsmim Ömer olabilir,adil olup olamamakta bütün mesele.Micingirt
Kalp ile kalıp arasına bağlantılı iki tür insan var; kalbim temiz diyenler ve kalbi temiz olanlar.Micingirt
Yazdıkça öğreniyor, öğrendikçe berraklaşıyor; cahilliğimi daha net görüyorum. Micingirt
Mason sözcükleri geçtiği zaman çok şeyler aklıma geliyor; hileli birçok şey. Micingirt
Şâyet en güzeli arıyorsan; cennetliğin kuşan O günü bekle. Micingirt
Büyük insanlar mühim işler nispetinde zihinsel akisler bırakmış yerküreye.Oysaki büyük şâirler küçük duygusal metinlerle bile asırlara emsâlsiz latif düşünceler bırakarak ölümsüzlük levhasında hesap gününü beklerler.Micingirt
İnsan sevdiğinin sevdiğini sevmese de sever. Micingirt
“İnananlar kardeştir” kuşkusuz ancak; Habil'i düşününce kardeş kalmak zor işmiş. Micingirt
Hırsız gibiyim bu günler, arsızlığı dudaklardan dökülen zaman hırsızı. Micingirt
İltifat cazibeleri haysiyeti çarmıha sürüklüyor,çirkinlikler kamyon kamyon, husumet kalabalıkları yalıyor ve ben toprak kokan yerler arıyorum, avuçlarım ateş dolu.Micingirt
Çok lâf, sözün özünü tüketir.Micingirt
Vatanseverlik derin şuur ve mukaddes kelimedir, sığ irfansız ideolojilerde anlaşılamaz. Micingirt
Vuslatı flörte reva görenler, aşkın kemâline erişeyemenler.Micingirt
Bölücülüğe cüret cesaret değil, irâdenin ipe sürüklenmesidir. Micingirt
Aynası olamadığınız kişilerin, mihmânıda olmayınız. Micingirt
Aile mutluluğun ruhu, yaşamın anlam bulduğu fıtrat yolculuğunun ana gücüdür. Micingirt
Asaleti asabiyete, şefkati zâlime, hürmeti arsıza, hikmeti cahile, sadakati nanköre terk etmiş topluluklarda adam aramak; cehâlet ve ahmaklıktır. Micingirt
Aldatmak çok büyük bir yetenektirtir,Adem'e tevbeyi Şeytana Cehennemi hak ettirecek kadar büyük. Micingirt
Dedikoduları sevemedim, çünkü ölü eti kokuyor.Micingirt
Yürekli ve erdemli insan kıtlığına müsebbip ararken, aynayı unutmuşuz.Micingirt
Sıdk, kulun irfân büyüklüğü amelî itikadı ve sözün efendisidir. Micingirt
Vatanseverlik derin şuur ve mukaddes kelimedir, sığ irfansız ideolojilerin uşakları anlayamaz... Micingirt
Avrupalı için nifâk meziyet, sömürü sanattır.Micingirt
Temizlik iki çeşittir beden ve kalp.Benim kalbim temiz diyen hükümran bir kesim var ki bunların ruh iklimi manastıra benzer,bir tek günah çıkarma papazları eksik.Micingirt
Çorak zihinlerde ferâset aranmaz.Micingirt
Her ölüm fâniliğin tapu senetidir.Micingirt
Din ve dilden uzak şiirler, dinsiz ve dilsizdir. Micingirt
Hesapsız ve edepsiz ramazan eğlenceleri,terâvih namazlarına ve mânevi iklime indirilen darbedir. Micingirt
Tevâzu alçak-gönüllü olmaktan ziyâde aczini bilmektir. Micingirt
Biz gerçekte hiçbir şey değiliz; hiç olup bir şey olalım. Micingirt
Ey Nefsim! İLÂH diyorsun, ilâhi adalet ‘den bihaber!
Hüzün arıyorum gösterişten uzak, mutluluktan ziyâde. Micingirt
Asâlet "ben"i bilenin, gurur ve kibir ahmağın zihniyetidir.Micingirt
Sürekli para konuşanları önemsemeyin, sahte bir gülücük kondurun yeter.Micingirt
Koşturanlar, hoş duranlardan hoş dururlar.Micingirt
En büyük zafer, nefes dudaklarına indirilirken, gözkapaklarına tevhidi okutabilmektir. Micingirt
Şâirler duygusuz düşünemezler, ölüm gibi bir şey. Micingirt
Davası olmayanın devası da yoktur.Micingirt
Her ne iş yaparsanız yapın âşkla yapın, âşkla yapın ki; gören herkes leylâ olsun.Micingirt
Keşiş İsa dinler mi din'lemez, din yok keşiş var.Micingirt
Derdi olmayanın neyi var ki. Micingirt
Kibirli adamların egoları çakıl taş gibi; yürürken ayaklarımı tırmalıyor rahatlıyorum. Micingirt
"Esselatu hayrun minen nevm"
Seherin gizemli derinliği ezan sesi ve zihni zemzemleyen duygular.Micingirt
Tasasız yığınları düşündükçe şaşıyorum ve üşüyorum. Micingirt
Tevazuu, takvanın meyvesi tefekkürün memesi ve varlık sofrasının eşsiz ziynetidir.Micingirt
Rozetlerini bir kenara bırakın istikbâli konuşalım, istikbali konuşamazsak istiklali ararız. Micingirt
PKK- DAEŞ ve türevleri siyonistlerin emrinde kendini bir davaya vermiş zannettirilen zihnini kiraya veren, hayasız kıstassız acımasız yığınlar topluluğu hâline getirilen kendi vatanı için gözünü kırpmadan ihanetler yapabilen, sömürgeci odakların cinnet sofralarının iğrenç mezeleridir. Micingirt
Demokrasiden ziyade vatan müdafaasıdır sokaklara sahip çıkmak.Micingirt
Bu savaş (15 temmuz) "Lâ İlâhe İllallâh Muhammedün Resûlullâh" diyenlerle; Muhammedün Resûlullâh diyemiyenlerin savaşıdır.Micingirt
Müminin asâleti, ferâset ve cesareti kadardır. Micingirt
İsmim Ömer olabilir, adil olabilmektir bütün mesele. Micingirt
Bazen olanları görmemek insanlık suçudur. Micingirt
Gülümsemek, kahkahaya atılan eşsiz tokattır.Micingirt
O gün keşke dememek için, bu gün keşke de.Micingirt
Yalaka insanları yalağa bırakıp; alâkadar olmayanız.Micingirt
Hesapsız koşmak, cennetten firardır.Micingirt
Ülkenin ekseni kaydıkça (kıbleye) terör azdırlıyor; dirilişler sancılı olur.Micingirt
Mu’asır medeniyet mi? Yavaş ol! Micingirt
15 Temmuz Ezan-ı Muhammedî'n küfre galebesidir.Micingirt
Öteleri düşündükçe; yüzümü bir yerlere sığdıramıyorum.Micingirt
Öyle hatırla beni,mevt-i mülteci gibi... Micingirt
Cesur insan kendini keşfedip hak ettiği şekilde muamele etmek; kısaca inkilap değil inkılap yapmaktır nefse. Micingirt
Câhilin sorusu şeytanın borusu,üfle gör Micingirt
Yükselmek için alçalanlara alçak denir, gerisi mühmeldir. Micingirt
Kapitalizm şarkın hayal-kırıklığı, garbın sömürü ve bencilliğinin diğer adıdır. Micingirt
Şiir şayet O’nu anlatıyorsa mühim ve en şerefli bir iş ve sorumluluğu en ağır bir emanettir. Şiirin hakkını vermek, istikâmetinde kullanmak gerçek şairlerin kaygısıdır. Micingirt
Sarıklı nesirleri hece vezniyle imgeleştirmek, milli ruh taşıyan cesur kalemlerin haysiyetli kavgasıdır. Micingirt
Tebessüm kahkahaya atılan prangadır,bir nevi fren.Micingirt
Hissizlik bir hastalık türüdür,zira içinde eğlence dışındaki kelimeler barınamazlar. Micingirt
Hâl câzibesinin çevrelediği çilehanelerde öyle iklim ki var ki; tasavvur üstü olaylara ancak orada rastlanır ve adına âşk denirt.Micingirt
Keşke’den hiçliğe koşanlara selâm olsun. Micingirt
Delilik zekânın zirvesidir.Micingirt
Mevki teneke parçasıdır, bir lodosluk ömrü var. Micingirt
Tutturduk bir demokrasi şehidi türküsü. Demokrasiden şehit çıkmaz, demokrasi bir tür idâre etme usulünden ibâret sadece.
Demokrasiden şehit çıksaydı Norveç’le İsveç şehit tarlalarından geçilmezdi
İllâ da şehit arıyorsanız tankın altına yatan “vedâ hutbesi”ni zerlerine kadar hissetmiş şehâdete yürüyen vatan şehidi Ömer Halisdemir’lerde arayın.Micingirt
Vakar, takvanın şiddeti ve irâdenin gücüdür; lâkin hâysiyetli çehrelerde rastlanır.Micingirt
Seher bilmezleri uyku bağlar, gaflet tavan yapar.Micingirt
İnsanlık karaborsa; vicdan sahipsiz,vicdan irfânsız, vicdan kemâlsiz, vicdan mevt, vicdan boşlukta.Micingirt
Fetvayı slogancı keşişlerden sormak;fikrin karanlığıdır.Micingirt
Köpeğin sadakati, yediği yalın ömrü kadardır. Micingirt
Tersiz bolluk, fikirsiz heyecandır; eteğine yapışını halleder.Micingirt
Bir parça ahlak taşımalı insan,teberrük niyetine.Micingirt
Vicdanlara kastedenler silahlı korkaklardır. Micingirt
Ruhumda bir susuzluk hissiyatım mühürlü; arsızlar mı yığın yığın! Micingirt
Sonbaharını düşünemeyecek kadar ahmaksın; gideceğin yer bellidir. Micingirt
Hodgam kalabalıklarla,bana benziyor. Micingirt
İbadetli küfürbazın kalbi kirli, nasihati üfürüktür. Micingirt
Vâhşi dünya,körelen vicdanlara rağmen söylenecek tek bir namuslu cümle; VAR-OLASIN TÜRKİYE” Micingirt
Kökü derin olan bir söz söyleyin, insanlık namına hakikat olsun. Micingirt
Kırık vazo parçalarını toplayıp, tarihi eser müzesine koşan sahte antikacılara benziyor bazıları..Micingirt
Vatan sevgisi sonsuzluğun harcı ve izzetin kalesidir; haysiyetli insanlarda bulunur. Micingirt
Ne son âczim ne de ilk,ıstırabım sensizlik...
Micingirt
Vatanperverlik meşâle gibidir, âsil yüreklerde bayraklaşır, mukâddes ruhlarda ölümsüzleşir.
Kibir hormon gibidir, beslendikçe öldürür. Micingirt
Büyüklük taslayanlara gülüyorum, tasmaları şey gibi. Micingirt
Edibin gözyaşları, edebi nispetindedir.Micingirt
Aşkı başka yerde arayanlar kalbin sesine sağır olanlardır.Micingirt
Şiir yürekten gelenleri kulağa fısıldayan sözün adıdır. Micingirt
Şiire vicdan penceresinden bakıp, tefekkürle yoğuranlar; şiirin ötesine geçmeyi başaranlardır.Micingirt
Ben'i paçavra biz'i baş yastık yapabilenler, zirvelere hakikat bayrağı dikebilecektir. Micingirt

Tefekküre muhalif vasıfsız şiirler, nankörlere vasıta şiire ihânettir. Micingirt
Şiir hakikati aksettirmiyorsa, pahası ağır olur.Micingirt
Keşkeyi küçümseyip, tevbeye muhalif ölmek ne acı! Micingirt
Şiir, basitliğin tepesini ezip gerçek leyla kavramını en iyi ifade edebilen, gizemli kelimeler topluluğudur. Micingirt
Evlilikler aşkla kurulur,sevgiyle var olur, iffetle yâr olur, şefkatle taçlandırılır. Micingirt
Korkaklar hodgam ve şüphecidirler, gücü silahtan alırlar. Micingirt
Şaşarım cumayı unutanlara. Micingirt
Trajediler, haysiyetsiz batının kadeh kahkahalarıyla, başsız İslam coğrafyasının bahaneci dirayetsiz ve din-ayetsiz kralcıklarıyla arşı titretiyor ve kader ülkemizi imtihan ediyor. Micingirt
Gördüğünü görenler,kördürler. Micingirt
Tefekkürü ebedîleştirenlerin sükûtları hâl, vızıltıları bal olur.Micingirt
Dürüstlük ilimdir, zekâsızlar anlamaz. Micingirt
Sâmimi duâ, gayret tefekkür ve tevekküldür. Micingirt
Sermayesi nifâk olanın şirketi küfürdür. Micingirt
Edibin haysiyetindendir hakkı müdafaada ifadelerini kılıç gibi indirmesi, zilletperverlerin suratına. Micingirt
Fedakâr gayretli alın teri ve kararlılığı hücrelerine işlemiş; davası tevhid olan hastlerin özetidir vatan sevgisi.Micingirt
Desiselere rağmen, kırk kişi olmamıza az kaldı. Micingirt
Siyonizm'in karşısında duranlarla, bebekleri vuranların savaşı; "şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sadâ, İslâmın sadâsı olacaktır" sözünün sancılarıdır. Micingirt
Hayretinin tesiri aradığına götürebildiği kadardır. Micingirt
Unutmak gözlerde su taşımaktır. Micingirt
Üzülemeyenlerin gülme ritimleri yalancıdır. Micingirt
Duru ve sâf her söz bir şiir damlasıdır.Micingirt
Vurgunluklar, fırtınalı bereketli lodosların teşhiridir. Micingirt
Mihenge vurmadan hesapsız, kaygısız yazmak; dilin zihnin ve ruh dizgininin koptuğunun göstergesi hatta iflasıdır.Micingirt
İrâdesini Noel yapraklarına kaptıran şatafat köleleri... Micingirt
Tebessüm temiz yüzlü insanlarda güneş gibidir.Micingirt
Duru yürekler sâmimiyetle süregidenlerdir. Micingirt
Tebessüm suikastçılarını Allah'a arz ediyorum. Micingirt
Din âyet ve hayattır. Edeb, âyetin ve hayatın yaşam sertifikasıdır. Edepsiz dindarlık küfre tarafgirliktir! Micingirt
Tevazu resmi çiziyorsa uzaklaş... Çizgiler aldatır.Micingirt
Huşu içinde, şiir gibi hissediyorum kendimi diyemiyorum. Yaban domuzu gibi terör sahneleniyor! Micingirt
Şuur fukaraları, vatan sevgisinden bîhaber nefse köle ideolojilerin fıtrattan savruk slogan borazanları... Micingirt
Aydın kılıklı akbabalar, mukaddeslere nefsilik sıçratıyor. Hakikat duyuları keçeleşmiş zerzavat fitne türetiyor. Ülkemin tebessümlerine diş gıcırtıdan sırtlanlar pusuda vesselam. Dilimin ucundan tek kelime “Şehitler Ölmez,Vatan Bölünmez” Micingirt
Bir yolculuk lâzım bize,aması olmayan bir yolculuk "tekbir"! Micingirt
Sensizliğin tutunabileceğim tek tarafı tahammülüm,ayrılığın gel yanıma der gibi.Sen anlattın bana secdenin büyüklüğünü.Micingirt
Urfa gibi peygamber kokuyorsun,alnından öpüyorum aklıma düştükçe... Micingirt
Caddelerde tırpan sesleri, duraklara ot yığıyoruz, öküzleri çoğalttık.Micingirt
Câhiller slogan, ârifler sükûnet korkaklar silahperestirler. Micingirt
Hayal kırıklığı insan kırıntılarından kalan cüruflardır. Micingirt
İhsan insandır, oysa ki Siyonlar sömürüyor.Micingirt
Maskeler ayrı yüzlere aynı şeyleri söyletmiştir. Micingirt
Alçaklara alçak-gönüllülük,alçaklıktır. Micingirt
Kısa kısa susuyorum, mukâddesat uğruna. Micingirt
Murdoch’un metresleri ve siyon öpüşlerine ruhunu satanların aşkları mevt.Micingirt
Ben buruşturup uykuları doldururken boşluklara, gözkapaklarım "keşke"lerde. Micingirt
Zevkperest kahkahalar, çöküşlerin gözyaşlarıdır Micingirt
Yalancının yol işareti, vaktin direksiyona tez çarpar. Micingirt
İmlâ kurallı anlamsız mısralara rastlayınca, beton binaları alkışlıyorum. Micingirt
Mukaddesat telaffuz edilince, kalbimi kâlimle savuşturuyoruum. Micingirt
Herkes ağlayabilseydi, kimse ağlamazdı. Micingirt
Haklının görünmez gücü vardır, dövüşmeden kazanır. Micingirt
Şiirlerim rüzgâr gibi,serin özgür t? ? ssupsuz.Micingirt
"Ölüm sessizliği" yalan, ölüm tüm sesleri emzirir.Micingirt
Övünmeyin akıl işi değil, fikredip gem vurun. Micingirt
Yalan söyleyene yalaka lazım. Micingirt
Gerçek bahtiyarlık gerçeğin hamalı olabilmektir, istikbâlini malayani şeylere feda etmek ne acı. Micingirt
Sözü şirâzesinden düşürenler, çukurlara dolgu taşı olurlar. Micingirt
Vücut hatlarını teşhir, tesettürü başörtme hoyratlığına dönüştüren modrnizmin giyinik çıplakları, biraz ciddiyet lütfen! Micingirt
Gün gelir ölüm de ölür, kalp yoksa göremezsiniz. Micingirt
Şiirlerinizi irfânlamazsanız, kafiye ishaline düşersiniz. Micingirt
Çıngıraklı beyinler çöl arıyorlar, nafile. Micingirt
Secdeleri kanatırcasına birlik olmak lâzım, mazeretin karşılığı yok. Micingirt
Ferâset; sâmimiyeti ve tevekkülü kalbine nakşedenlerin nasibidir, sırf tahsille olsaydı şuursuz diplomalılar hükümranlığı hakikati boğazlamazdı. Micingirt
İsmim Ömer olabilir, bütün mesele adil olabilmektir. Micingirt
Sebepler, gülün güzelliğini dikene gizler. Micingirt
Bursa gibiyim göbek bağımdan Osmanlı şuuraltım ve Ömer' siz müesseselere lânet olsun! Micingirt
Tesettür tereddütsüz iffet kuşanıp; kadınlığını gizlemektir nefsin gladyatörlerinden. Gösteriş budalalığı ve şımarıklığın lüzumu yok. Micingirt
Yalan şirk şeylere kementtir.Micingirt
Görgüsüzlüğü medeni cesaret göstermek; arsızlıktır zevzekliktir. Micingirt
Riyakâr ibâdet musibettir.Micingirt
Mısralar soğuk, olabildiğince hissediyorum geveze kavramları ve çok yüzde kir bir su damlası. Micingirt
Nefretten nefret ediyorum, nefret ettikçe nefretleşiyorsun. Micingirt
Milli kazançlarımızı şahsi emelleri için kullanan şöhret müptelası heyulalar,zavallısınız. Micingirt
Siyonistlerin ağır silahı, haysiyet engizisyonudur. Micingirt
Cücelerin kabalığını umursamıyor,mısralara havale ediyorum. Micingirt
Lâflar mayınlı tarla birbirimize; yürek kanatıyoruz, gâvura figüranlıktır bu. Micingirt
Sâmimiyet göz kamaştırır, körler göremez. Micingirt
Bir derdim var tek derdim; dert-verenle dertleşmek Micingirt
Gerçek dost diye bir şey yok, cesur insanlar var ferâseti, cesaretli ve Hamza gönüllü. Micingirt
Hâkikat riyâkar zekâları geçte olsa bozguna uğratır; hatta ebediyetsizlik çöplüğe süpürür. Micingirt
Ezân namazın hafızası, depremden kaçar gibi secdeye koşun.Micingirt
Mübalağasız tebessümler hayal kırıklıklarına şefkat esintisi. Micingirt
Kalp noktacık darbelerle büyük lâflar söyletir. Micingirt
İnsanlık için yaşayanların tiryakiliği saadettir. Micingirt
Büyüdükçe küçülen bebeklere nine diyoruz. Micingirt
Öteyi unutmayın kendinize saygılı davranın, gürültü korolarından uzak durun. Micingirt
Derin düşünen zihin kapılarını kulluğa açar. Micingirt
Birliğimizi kardeşliğimizi tesisi için nifak kahkahalarını tevhit susturucusuyla susturmak gerek.Micingirt
Fikri nefse terkedenler; ene uçurumlarında koşturanlar, kaypak kulelerden çıplak kayalıklara çarpışmış şarap güveçleri gibidirler. Micingirt
Hürmetlerimin değersizleştirilmesine tahammülüm kalmadı. Micingirt
Ben hüzün peygamberini sevdiğimden hüznü seviyorum ve hüzünlendikçe özgürlüğüm artıyor. Micingirt
Ölçüsüz kahkahanın hammaddesi arsızlıktır. Micingirt
Kalpler kalınlaştıkça kalıp ihânete uğradı, fikriyat şarap sandığı. Micingirt
Küçümseyen insanları küçümsemek büyüklüktür ve tavrın izzetidir.Micingirt
Alkışla yaşayanlar alkışla ölür. Micingirt
Soylu şahsiyetlerin ırkı yoktur. Micingirt
Midesini beyniyle takas edenler, hakikati yazamazlar. Micingirt
Bir "z" âlimi zâlim, ârifi zârif yapar.Micingirt
Fikirsiz kalabalıklar kayıtsız yalnızlardır. Micingirt
Vatan sevdasının lisânı yok, hâl işi. Micingirt
Ölümlü dünya sözünü ağzına pelesenk edip; ölmeyecekmiş gibi yaşayanlar, hakikat namına acı bir gülümseme bırakabilirler. Micingirt
Perşembe yüreklere sızan duvaklı gelin gibi, en çok cumaya yakışıyor. Micingirt
Modern hayat ölülerin kahkahasıdır,dirileri güldüremez. Micingirt
Kalp faziletli kavgaları sever, didişmeyi değil. Micingirt
İhtiyarın oynaması dalaletin dansıdır. Micingirt
Erdem insanlığın ortak sermayesidir, yürekli insanlar taşıyabilirler. Micingirt
Fıtratı terk eden neyi terk etmez ki. Micingirt
Anladım ki; büyük sâmimiyetleri kalem yazamıyor, yürek işi. Micingirt
Zihnim kumlar gibi, kanatlanıyor suyu rüzgârı görünce.Micingirt
Şuur damağa düşerse ben artık bâhtiyarım.Micingirt
Düşünmek irfân ister, irfân ferâset.Micingirt
Kibirli binalar riyakâr medeniyet, kalbi ölü şehirler.Micingirt
Ondört asırdır "kırk" kişi olamadık.Micingirt
Duyarsız adamlar ayarsız adamlardır.Micingirt
Gülümseyin fakat gülümser gibi yapmayınız.Micingirt
Dalkavuklar istikâmet ve âkli sıhhati sağlam tutmama vesile oluyorlar. Micingirt
Şiir yazmak muhabbettir gözyaşıdır parıltıdır ve belki de gülümsemek husumete. Micingirt
 

Benzer konular