Micingirt Özlü Sözler 2

#1
Şiir,mânası nesirle izâh edilemeyen gizemli ifâdeler topluluğu..Micingirt
Şair duyguların sedası, ifadelerin gönül gözüdür. Micingirt
Şiir âhenkli sözden ziyâde, tefekkür örgüsüdür.Micingirt
Sükûtum sensizliğin çığlığıdır. Micingirt
Varlıkta kibir Karun ahlakıdır.ahlakıdır. Micingirt
Kendi için yaşayan eşi benzeri olmayan tek mahlûktur.Micingirt
Bütün hayâllerinin gerçek olabileceği yerin farkındalığıyla; havf ve reca terazisini sağlam tutabilenler adam, vesselam.Micingirt
Çileli ney gibi sükût sesleri. Micingirt
Sükut mertebe keşke tevbedir. Micingirt
Ruhumu coşturan bir cezve şiir, yârını yandıran yârene benzer. Micingirt
İnsanların duygusu yürekten, şâirlerin ki ciğerinden ses verir. Micingirt
Alçalmak için yatmak yeterli. Micingirt
Gülün güzelliği dikeninde gizlidir. Micingirt
Zaman kuzuyu kurtarma, çobanı artırma zamanı. Micingirt
Nice ceylan gözlü çirkinler gördüm. Micingirt
Her güzelden Leyla olmaz. Micingirt
Her sabahin mefkûresi gayesi, hikmet dolu intikaldir muhakkak.Micingirt
Susmak, tefekkür dokuyup sabır örmektir.Micingirt
Kibir, Karunların nasibidir. Micingirt
Hüzünleri anlattıkça,anlattıklarıma hüzünlendim.hüzünlendim. Micingirt
Edepli edip durgun suya benzer, dalgası da güzeldir. Micingirt
Sairler iç alemini ifade edebilen gönül elçileridir. Micingirt
Gözyaşı duygunun saydam halidir.Micingirt
Yaratılmışlar içinde en şefkatli yüz anne yüzüdür.Micingirt
Mevki korkakları erkek gösterir.Micingirt
Sair, edebiyat ilmini edeb ile yoğurup yaldızlı cümlelerle gönüllere nakşeden nakkaşların adidir. Micingirt
Diriliş türküsü gelir rengârenk, eski ihtişamın debdebesiyle.Micingirt
Ne zaman tövbeyle yüz yüze gelsem, daha erken diyor bu küflü zaman. Micingirt
Bir gece aniden gelse tayyare, düşündüm kaçacak yer bulamadım. Micingirt
Pişmanlığın dehşetini tatmak istemiyorsanız Saron’la Neron’u hatırlayın.Micingirt
Günde beş kez muslukla öpüşenin alnında kir var ise çeşmesini araştırsın.Micingirt
Şiirler derecelendirilemez, sıralandırılır. Ö.E.Micingirt
Aldım onu önüme hesap bilmez büstümü, ümitle toparlandım öyle üşüyorum ki.Micingirt
Sevgi masivaya benzer aşk maveraya.Micingirt
Ask, kalpten kalbe iz bırakan tarifi zor sesleniş.Micingirt
Güzelliğin kuru balçık, bir gün gelir kovar gel çık. Micingirt
Günde beş kez muslukla öpüşenin alnında kir olması utanılası şey..Micingirt
Zânnı geçtiysek eğer, ne at gerek ne eğer.Micingirt
Ülkemin köhne sokaklarının yıkık türbelerinin dibinde, mâziyle gölgelenip zamanı iteklediniz mi hiç?
Edep dini töredir, idrak vicdana göredir. Micingirt
Günahtan kaçacak yer bulamadım.Micingirt
İfadeler karakteri ele verir. Micingirt
Gözünde yaş olmayanın düşünde iş olamaz. Micingirt
Çile bezi giyindim gözyaşıma dayandım Micingirt
Sükût bilmez oynaşır âdemlikten bihaber.Micingirt
Takva,İslam deryasından ötelere yelken açmanın diğer adıdır.Micingirt
Kulluktaki mesafem, ötelere vesile olabildiğim kadardır.Micingirt
Tesadüfte ufuk arayan, karanlıkta gölgelik arayana benzer.Micingirt
Yalnızlığıma büründüm çileli ney gibi sükut sesleri... Micingirt
Tesadüfe tesadüf etmedim. Micingirt
Tesadüfe tesadüf ettiğini zannedenler, tevafuka su-i zan edenler.Micingirt
Çakalla arkadaş olanın koyunları çok olmalı.Micingirt
Sağduyulu insanlar beyninden konuşur.Micingirt
Dava adamı,davanın kölesidir.Micingirt
Dertsiz adamların derdi büyüktür.Micinirt
Çok övünen çok dövünür.Micingirt
Namuslu adam uslu adam değil,huluslu adamdır.Micingirt
Şöhrete koşarken şerefi kaybetmeyin.Micingirt
Aşkın gözü kördür diyenler, aşka kör olanlar. Micingirt
Aşk eskimemiş çok eski, düşündümde çok yeni. Micingirt
Acı çekmek veli sanatıdır. Micingirt
Çileniz devam ediyorsa, gayeden haberdarsınız. Micingirt
Ölüm bizi bekliyor, bu ölmekten daha zor.Micingirt
Edip idrâk ve edepten nasibi olandır. Micingirt
Şiirin ar damarı, şöhret duygusuyla çatlamıştır. Micingirt
Şâir ile şiir yazan arasındaki fark, görenin fark ettiği kadardır. Micingirt
İnsan ile şeytanın farkı, prangaların terki oranındadır.Micingirt
Mâzisine düşman toplum kimdir sormayın. Micingirt
Çok kimsenin göremediği perdeli mısraların ifşâ edilmesidir şiir. Micingirt
Edebiyatın köküne bağlı kalmak,edibin izzetindedir.Micingirt
Her kelime özeldir,öz şiirde güzeldir.Micingirt
İnanç,teravih ezan,şükür geldi Ramazan.Micingirt
Sadakat içgüdü olduramayacak insanların adıdır. Micingirt
Zirveyi hak eden kutlu tek mevzu, mutlak samimiyet birde tevazu.Micingirt
Duygu ile gerçek arasındaki ince çizgide yürüyebilen; irfan ikliminin fevkinde hassas yüreklere sahip gönül bekçileri ancak hissedip anlayabilirler gerçek şairleri.Micingirt
Şair kristal örülmüş kubbeye benzer, alemi hesapsız ustaya gelmez. Micingirt
Ediplikte gözümüz yok ancak, edibi edepsizlere göstermek gerek Micingirt
Şiir hâl dilini en iyi ifâde etme hâlidir.Micingirt
Ruh asabiyete bürününce izân kör olur.Micingirt
Takva, zirveye alçak gönüllerde yükselir. Micingirt
Onur, olmazsa o nur olmaz. Micingirt
Eğer ticaret şatafata dönüştüyse, iflasın sesleri duyulmuştur. Micingirt
Benlik aslına varır,kölelikten kurtarır.Micingirt
Terk edebildikleriniz geriye, terkiniz mükâfat idrak hediye. Micingirt
Hakiki sevgi, sevenin her şarta sevdiğine tevazünün zirvesinden seslene bilmesidir. Micingirt
Aşkı yaşamıyorsanız, yaşamı değerlendirebilme imkânlarından yoksunsunuz. Micingirt
Bakışlarınız şaşı olduğu sürece, keşkelerden kurtulamayacağınızı biliniz. Micingirt
Sahip olduklarım, olamadıklarımdan daha çok tüketti beni.Micingirt
Aşk, tarifsiz seslenişin adıdır. Micingirt
Kavuşamayanların varacağı bir iklim vardır ki, adına vuslat derler.Micingirt
Samimiyet atını,sıdk ile eğerlendiriniz,takvayla değerlendiriniz. Micingirt
Leyla münakaşasına girmeyiniz ki, mecnun demesinler. Micingirt
Şiir şuurla gelir, şuurun ötesiyle taçlanır.Micingirt
Vuslatı flörte reva görenler, aşkın kemâline erişeyemenler.Micingirt
İnsan ise; aç içini od vardır! Micingirt
Hak-batıl değişmez,değişenler yöntemlerdir.Micingirt
Aşk câzibesinin çevrelediği öyle iklimler var ki; tasavvur üstü olaylara ancak orada rastlanır. Micingirt
Karşılıksız olarak verdiklerinizi düşünürken annenizi hatırlayın.Micingirt
Sevdiğiniz, yüreğinize köz bırakmıyorsa; sevginizi gözden geçiriniz. Micingirt
Aşk sana O’nu hatırlatıyorsa şayet mubârek olsun.Micingirt
Sapkın yönelişlere(gay,lezbiyen vb) dur demeyip suskun kalanlar, onlar görmese de peşinden gelen ve asrın tarihini yazacak olanlar, insanlığın bu hayasız ve çılgın dönemine “Azgınlar imparatorluğu” veya”İkinci Lüt kavmi vakası “adını vereceklerdir. Ö.E.Micingirt
Nedense dalkavuklaşmalar istikametimin ve sıhhatimin bozulmasına vesile oluyor. Ö.E.Micingirt
Öyleleri vardır ki, yapılan hayasızlıkları kadınlara zina erkeklere ise masum göstermek adına çapkın adını verirler.Micingirt
“Ben” için kendini tüketenlerden olma.Micingirt
Flört, iffet kavramını yok etmiştir.Micingirt
Şiir seni enâniyet zincirinden koparamıyor ise; yazdıklarınla sorunlusun demektir. Micingirt
Şöhretin zirvelere çıkarıp çukura bırakmak gibi bir özelliği de vardır. Micingirt
Medeniyetsiz medeniyet,çağ dışı çağdaşlık maskesiyle İslam başsız yetim ve sahipsiz bırakılmıştır ve mâzisine düşman bir topluluk türetilmiştir. Micingirt
Miskinliği kadere atfedenler kaderin gerçek ruhunu idrâk etmemiş olanlardır ve marifet kaderle irâdeyi ayırt edip yaptıklarımızla yapmak isteyip
yapamadıklarımızı fark etmektir adamlık. Micingirt
Ahmakla münâkaşa da çözüm ya lisânı ya da mekânı terktir. Micingirt
"Ben"i terk edemeyenler çok şey terk eder. Micingirt
Ebedîyete söyleyecek sözü olmayanlar, kin tiridine banıp lâf ishaline düşerler...Micingirt
İdrâk, inkâr ile imanı tespittir ve kulluk ne tek başına liyâkat nede sadakattir. Liyakatte samimiyet varsa sadakattir, samimiyet ise ona şeksiz şüphesiz tâbi olup her emrine eyvâllah diyebilmektir ki gerçekte idrâk liyâkat ve sadakat budur. Micingirt
Ahmakla münâkaşada çözüm ya mekânı ya lisân-ı terktir.Ö.E.Micingirt
İlhâm şiirin, zorluklar azmin gıdasıdır. Ö.E.Micingirt
Yürekten Allah de değsin akan ter, ter gider her şey biter.Ö.E.Micingirt
Şâir edebiyat ilmini ileri seviyede, imge ve sözleri halkın anlayacağı seviyede tutmalıdır. Ahlak yaşayış ve davranışlarıyla kısaca hâl dili sözcükleri olmalı.Her ortamda her şartta model olup tüm renklerde saygı duymalıdır. Mütevâzi olayım derken izzet ve şerefini ayağa düşürecek tavırlara tamah etmemelir…Micingirt
Değişen zaman değil, cürmünü zamana yıkmaya çalışan yığınlar tayfasıdır. Micingirt
Kulluk nazari bilgilerle beslenir, takva ile süslenir tatbikatla yaşanır. Micingirt
Mısralarla çok şey ifâde etmek isterdim; her şeyi âsla. Micingirt
İffet bilmeyende izzet ne ararma.Micingirt
Hak-batıl senin varlığına emâde,istediğini kullanabilirsin. Micingirt
Bensizliğin ben, sensizliğim sen dolu..Micingirt
Kabir, yaşam ve ötesine ara istasyondur.Micingirt
Hak bilmeyende vefa mı? Micingirt
Garbın hayalinde bir şey olabilirsin ey şer Beşer; hakikat terazisi kurulduğunda nereye kaçacaksın! Micingirt
Putları çok olanların varacağı menzil, akıl hapishaneleridir. Micingirt
Asâlet soydan değil huydandır.Micingirt
Hesapların görüldüğü zalimlerin dürüldüğü öyle bir mekan vardır ki, adına cehennem denir.Micingirt
Geçmişle hesaplaşıp istikamete yönelmenin esas adı tevbedir.Micingirt
İffet işveyİ izzet zilleti İmân şüpheyi asla kaldırmaz. Micingirt
Zaaflar günahların köşe taşları, irâdesini zaaflarının değil insan ve insanlığın emrine verebilenlere selam olsun. Micingirt
Gönüllerde yaşamak, zevki gaye edinen mahlûkatlarla değil; takvâ süvarileriyle aynı hedefe yönelmekle hayat bulur. Micingirt
Dâvaları yüceltmek yürütmek ve sonuca varmak için vasıta şart, vasıtanız bozuksa tamirle zaman israfını bırakıp sağlam vasıta edinin, ideâlist insan vasıtalara takılmaz gerektiğinde değiştirilebilir… Vasıtanızı değiştirebilirsiniz, dâvanızı asla…Micingirt
Mânalı dörtlükler yontulan taşlar gibidir, üst üste ve yan yana koydukça özünden bir şey kaybetmeden yüce ruhlarda revak, kemer, kompozisyonlar oluştururlar…Micingirt
Hâl dili takvanızı,kal dili fetvanızı fâş eder.Micingirt
Herkes bir gün tevbenin idrâkine varacak; ancak o gün tevbe olmayacak. Micingirt
Enâniyet hastalıktır, bulaşıcıdır ve psikolojik bir yanı vardır. Micingirt
Beni sana götür sen getir bana,şeffaf ve sâmimi gayri olmasın. Micingirt
Gençliğe nâsihat bana düşseydi; Çanakkale’yi gez, sonra gel İstiklâl
Marşı’nı oku derdim... Micingirt
Dedikodu, ahmak şahsiyetlerin terk edemedikleri zavallılık mırıltılarının diğer adıdır.Micingirt
Madem “Şeb-i Arus” ölüm, vâkit aşka hazırlanma vâkti. Ö.E.Micingirt
Forslarımız,rütbelerimiz, makamlarımızın büyük günde boynumuza geçirilen ateşten şeyler olabileceğini hatırdan çıkarmazsak; selam olsun bize.. Micingirt
Sâmimiyeti yaşayamayanlara sıdk izâh edilemez.Micingirt
Şiir ne derin ağdalı kelimeler ne de imgeler topluluğudur; mesele ne imge ne de şiirdir.Mesele şiirin ölümsüzlüğe vasıta olup olamama meselesidir...Micingirt
Gerçek liyâkatınız, insanlar arasındaki kötülükleri adalet ölçüsüyle iyiliklere çevirebildiğiniz nispette değerini bulur. Micingirt
Deyyus kalemşorlar ve kasırga,ya Rab dindarları sözde dindarlardan koru.Micingirt
Bâbıâli’nin paralı askerleri, başınızı yastığa koyduğunuzda bu günden sonra kimsenin hakkında haksızlık yapmadan araştırmadan yazmayacağım deyip büyük mizânı düşünebiliyor musunuz! .. Ö.E.Mİcingirt
Sırtını güçlüye dayayıp bir şeyler olabilirsin, ilahi adalet pençesini boğazına dayadığında nereye kaçacaksın! Micingirt
Politikanız sizi izân irfan ve insani değerlerden uzaklaştırıyorsa, ya politikanız ya da kendinizden kaçınız istikâmetiniz yok yönsüzsünüz. Micingirt
Hiç kimse varlığını varlıklara bağlamasın, unutmayanı unutmayın ki varlığınız ebeden devam ede.Micingirt
Herkes şiir yazıyorsa, kimse şiir yazmıyordur... Micingirt
Nice insanlar vardır; ömrü “ben”lik kadardır.Micingirt
Ben hep hüzünlü tükenişlerde,ya sen! Micingirt
Selam olsun,ya Rab ben pişmanım diyebilenlere! Micingirt
Sevdanızın çığlığı vuslâtınız kadar olsun.Micingirt
Ey nefsim fitratta buluşalım..Micingirt
Çapkınlık diye yutturulan kavramın gerçek adı ihânet semeresi lânettirÖ.E.Micingirt
Gözlerimi kapadığında görenlere selam olsun.Micingirt
Gıybet nankörlerin hâl dilidir.Ö.E.Micingirt
Kânaât, dimağlara tat haramlara tokattır.Ö.E.Micingirt
En büyük başarı “üzerine işkembe ”de atılsa secdeyi bozmamaktır.Ö.E.Micingirt
Bir’e varmak var iken; bireysellikte niye! .. Ö.E.Micingirt
İdeoloji vâdisine varanlara kardeş, dönenlere kalleş plaketi takdim edilir, ödlek çoksa geri dönüş az olur.Ö.E.Micingirt
Sâmimiyetinizin ölçüsü çilenizin nispeti kadardır.Ö.E.Micingirt
Cildin ne önemi var,yüreğiniz kadar güzelsiniz.Ö.E.Micingirt
Avurtlarınız ter kokmuyorsa, kazancınız mübârek olsun! Micingirt
Sevgi güzeldir,içinde şirk yoksa.Micingirt
Şiir çok şeylere kementtir.Micingirt
Ey düğününe Hristiyan diline Fransız ahmak, neyin peşindesin! Micingirt
İrfân gözeneklerim yazdıklarım çöktü, sahibimi arıyorum,ya sen! Micingirt
Malpereste âşk, borçluya huzur yalancıya Hızır uğramaz.Micingirt
Hırsızlar en çok kendini çalar. Micingirt
İsm-i şerif vasfı gör; Tanrı yoktur Allah var! Micingirt
Akıbetimi merak edince; cürmüm sırıtıyor! Micingirt
An itibariyle 7,2 milyar kişiyiz ve imtihan salonunda bekliyoruz,ne mutlu farkında olup ebedi saâdete erenlere.Micingirt
Bütün mezarlar buruk ötesi,yokluk sefası ve ben hüzne çekilmişim.
Micingirt
Gözlerini öyle bana çevirme; sen gülünce dudaklarım kuruyor…Micingirt
Kalbinde hüznün kırıntısı bulunmayanlara şiir okumak,kuru ağaca su vermeye benzer ve israftır. Micingirt
Şâirliğe lüzum yok,insan olmak lazım.Micingirt
Doğrunun geç anlaşılma diye bir huyu var,hiç hazzetmem...Micingirt
Tövbe istiğfar bana, seher en çok secdeye yakışıyor. Micingirt
Arsız insanlar cimriler birde üstün zekâlılar; arsızlar da edebi, cimriler de zekâtı, üstün zekalılar da ise hiçbir şey fark ettim. Ö.E.Micingirt
Ölümü unutsanız da aklınızda “O” olsun.Micingirt
Zâlime yumruk, zayıfın âhı gücün sadakasıdır! Micingirt
Hayası olmayanın neyi var ki. Micingirt
Dindarlar ikiye ayrılır; din-dar lar ve dindarlar.Micingirt
Söz bilmeyen lâfı bol eder.Micingirt
Adaletsiz tarafgirlikler despotizmin öncüsüdür ve yönü bataklıktır. Micingirt
Milli mevzûları derin mâna ve kafiyeli cümlelerle zamanın ruhuna nakşedebilenler bağımsızlık marşları söyletebilir.Micingirt
Yalan tarih yazanlar ve tarafsız kalanlar; tasmalarınızı toplayıp meçhule döküyorum. Micingirt
Ben diriliş beklerken; şiirlerim ölümü taşır.Micingirt
İrfân kuşanamayanların cübbe kuşanmaya hakları yoktur. Micingirt
Tesettüre hörgüç,tefekküre hevesat,teşekküre delâlet,tezekküre nisyân ve iffetine streç giydirilmiş bir İslam yok.Micingirt
Siyonizm'in karşısında duranlarla, bebekleri vuranların savaşı; hissiz yığınlarla geviş getiren sürülerin farkı kalın çizgilerle ayrıştığında bitecektir.Micingirt
Kalemimizi dosdoğru, fikrimizi vicdanımızı ferâsetimizi zamanın kisralarına şaronlarına karşı sağlam tutamazsak, sessiz alkışlar bir gün alnımıza münafık damgası olarak vurulur ve varlığımız dürülür! Micingirt
Allah insanlığı, Hakk'ı tarafgirliğe terk edenlerden korusun... Micingirt
Erenleri unutup tasavvuf ve tevbeye mesafe koyanlar"nefsi nefsi" diyarında, cürmü kadar yanacaktır. Micingirt
Siz tolerans üreten moda müptelası dindar görünümlü cür'et kardeşler ve yerli Burjuvalar; fıtrat ve sırat sizi sonsuzluğa mı yoksa dört çekerlerinizle harikalar diyarına mı götürecek, nereye yolculuk... Micingirt
İrfân kadrosu ve tevhid caddesini boş bırakan nesillere, ilmin yerini cehâlet adaletin yerini zulmet ahlaksızlık şirk alır ve mazlumları din kisvesiyle boğazlıyan ilâhî mesajlara muhalif sahte halifeler ve katiller ordusu işit-feto ve türevleri türer müptela olur... Micingirt
Polemiğe girmeden verenin emrettiği ahlak üzre, bir ömür insan-ı kâmil gibi yaşamayı; İslâm ihsan istikametinde dert, Hakk'ı sevip ve sevdirmeyi dava edinmiş yüreklere selam olsun. Micingirt
Cuma gecelerinin dini icra heyeti; bacakları tavana koşturan süslü hanımlar ve jekoben edalı assolist fetva direktörleri... Micingirt
Adam olmak hedef ise; gerisi mühim değil. Şöhret memurluğu fahişenin aşkı kadardır, şapşallığın lüzumu yok! Micingirt
Katilin önder sayıldığı bir ülkede, hiçbir yol barışa çıkmaz. Micingirt
Cesâret dehasını ruhuyla buluşturan hâkikat savaşçılarında mükemmelliğe ulaşır. Micingirt
Çaresizlik, ölenin kendi mezar taşına müdâhil olabilmesi kadardır. Micingirt
Yalan tacirleri gerçekte fakirdirler. Micingirt
Kıvılcım kadar duygusu olmayana, zerre miktar şiir koklatmayınız.Micingirt
Tevâzu lafzından nefret edenler; yeşil yelkenliyi unutmuş gibi. Micingirt
Her bereket besmeleyle başlar, hikayeler anlatma. Micingirt
Ne zaman zihnimden şiir yazmak geçiriversem, mezarlıklar geliyor aklıma. Micingirt
Yaşamı zevk meselesi görüp; geleceğinden zerre kadar etkilenmemesi, gençliğin irfân seviyesinin acı tescilidir. Micingirt
Enâniyeti izzet görenler, hurdalığı antika dükkânı zanneden bahtsızlardır.Micingirt
Kim bana dünyada barış ne derse; "FİRÇA" yazıp süpürürüm lağıma!
Micingirt
Seherin varlığının çehresinden, ahenkli sınırsız derinliklerine...Micingirt
Granitleşen kalpler ülkesinde yetim başı okşamak; insanlığın ham maddesi toprak kadar temiz ellerin haysiyetli dokunuşlarıyla ancak mübarek ve mükemmel bir Peygamber ümmeti olmasına vesile olabilir. Micingirt
Hamiyetperverlik, gönül iklimine bütün nüânslarıyla, karşılıksız hâl ve kelimeleri başkalaştırmadan gereğince güzellikler salıverebilmektir. Micingirt
Makam koridorlarında bekleyen koltuk müptelaları, isminiz yaşadığınız küreye hayalet bile olsa bekleyin diyeceğim. Micingirt
Ene fışkıran şairler, bebek doğuran lağımlar, bir gecelik çingene kızları, yaşasın paralı fetva tüccarları, yaşasın ölümün paryaları! . Micingirt
Hayret ve seyir kaza ve kaderin sırlı caddelerinde samimi koşturanların görebileceği tükenmez güzelliklerin adına denir. Micingirt
Tefekkürün ruhunu keşke çorbasıyla beslenenler hisseder.İklimin diş gıcırtılarından nemalananlar haysiyetli duruşlara kördürler.Micingirt
Her terör hareketi İslâma atılan iftiraların basmakalıp üretimlerini İŞİD gibi caniler aracılığı ile sülük gibi İslam coğrafyasına salıp oynatılan tiyatrolardır.
Şuursuz ve mesuliyet duygusu kısır ahmak sözde aydınlar art düşünce olmasa bile kabiliyetsiz ve cibilliyetsiz yorumlarıyla gavurun değirmenine su taşıyorlar. Fransa'da yaşanan terörü kınıyorum ancak bunu canlı yayında yayınlayanlar aynı gün 2000 kişinin katledildiği bir başka vahşete kör sağır ve sessiz.Trajediler, değişmeyen oyunları batının. İslâm ve Türk Dünyası birlikte İrfân ilim İslam mekanizması kurmadığı müddetçe Avrupa'da terörist muamelesi görmesi ve baronlar ve zalimler için ayarlanabilir terörist üretmeye devam. "Zalimler için yaşasın cehennem"! ..
Genzini ve beynini zamanın iltifat kokularıyla kamçılayanlar, hitap ettiği kesimin gevezeliklerini ve alkışlarını ebediyete kalın duvarlar olarak set yaptıklarını rolleri bittiğinde fark-etseler de farketmez... Çünkü rüya bitmiştir ve oyun tek perdelik insanlığa verilen imtiyazdır. Micingirt
İnsanlık ahlaksızlık tufanına tutuldukça, aklı selim olan her fert İslam limanına demir atacaktır. İslam diriliştir.El Kaide ve türevleri ahlaksız batının iki yüzlü kaldırımların kandırılmış paralı paryalarıdır...Micingirt
Herkesi memnun etmek; soytarı mesleğidir. Micingirt
Şeytanın şakırtıları cam fanusların uğultusu... Kulaklarımı tıkayıp neler kaybettiklerimizin farkına varıyorum boğazımı sıkarak. İmtiyazlı ulema çıplak tesettürlüler, aktris vâizler, paralı fetvabazlar...Balyoz gibi iniyor beynime kokuşmuşluğumuzun kahkahaları ve kaybetmekten korkuyorum ümidin vasıtasını. Hakikatin seherine atıyorum kendimi namussuzlara sövmeden...Micingirt
Dünya bencil, medeniyet çöplük dâva mübârek ve petrolün burgacında buluşanlara lanet olsun.Micingirt
İdrâk ve irfânı nefsin imparatoru yapamadığımız müddetçe; şu kehkeşan da atıp tutmakla sadece cehaletimizi şuurumuzun önüne geçirerek, yığınlar mağarasının mensupları oluruz. Micingirt
Yaşamak; tek perdelik oyunu kazanıp yeniden tekrar yaşamak... Tekrar yaşamak isteyenleri, iltifatına ve doyumsuz sofrasına yani secdeye çağıran merhameti sonsuza sonsuz şükürler olsun.Micingirt
Yuva “ahlak” üzerine kuruludur, yıkmanız için ”sız” eklemeniz yeterli.Micingirt
Masonluk yağıyor ülkemin mahremlerine,localar fışkırıyor imtiyazlı ve bu paraperest koalisyon gücü hayırseverler cemiyeti güya! Micingirt
Gurur cehâletin, tevâzu ideâl düşüncelerin fikir atlasıdır.Micingirt
Doğruluğun mevsimi yoktur, azgın fırtınalarda bile tesirini tüm iklime aksettirir. Micingirt
Dillerimiz başka hâllerimiz başka olunca fetvaperverliğimiz hayal kırıklığına, misafirperverliğimiz gösteriş enstitüsüne dönüşüyor ve bu dönüşümden geri dönüş çok zor. Micingirt
Çok şeye hurâfe diyenlerin her şeyi hurâfe.Micingirt
İmtiyaz
Ülkeyi bugünkü durumuna getirenler, sistemden beslenen küstah imtiyazlı gayri millî çevrelerdir. Tanzimat'tan günümüze bu ayrıcalıklı burjuva Bab-ı Ali marifetiyle uzun yıllar zihinlerin ırzına geçmiştir. Milli hafıza iğdiş edilmiştir ve bunu hüsnüniyetle izâh edemiyorum.Micingirt
Adalet
Kâinatta bütün mazlumların saygıyla eğildiği, zalimlerin korkuyla titrediği adâletin diğer adıdır “ÖMER” (r.a) Micingirt
Yalnızlık
Çokluklar içinde yapayalnız sözü,gevezelik açlığını gidermekten öteye bir gayret yoksa; yalnızlık istilası sürer.Micingirt
Sadakat
Sadakat ailenin temel taşıdır, âşk ise harcı harcı.Micingirt
Rastgele
Rastgele yaşayan çok hayvan gördüm, hepsi de iki ayaklıydı. Micingirt
Namaz
Abdest olmadan namaz,namaz olmadan mümin,mümin olmadan cennet mi?
Nifak
Mütemadiyen zırlayan zağarlar, pusu kurup kardeşliğe dinamit koymak için kanal kanal koşturan şeytanın truva atları; her satırında kan damlayan küstah emellerinize milletin irfan sahipleri unutmayınız ki bir gün feraset şamarıyla son verecektir. Micingirt
Ey dünya, ruhumu efsunlayarak şöhretin hayal caddelerini arşınlatsan da sana eyvallah edemiyorum, tükeniş bir yüzün ve her vâkit sevinçlerim hüzne yelken açıyor... Micingirt
Yolculuk varmaya sebep, arayış kavuşmanın koşturmacası ve durmadan duramadan yürüyoruz... Bu günkü yürüyüşte Erciş'i ziyaret ederken unutmadan kendimi de ziyaret edeyim dedim ve iyide oldu. Sılayı rahim olur mu kendimi ziyaret bilemem, ancak arada kendime de uğruyorum. Micingirt
Ruhun yalın saf haliyle teslimiyeti için gayret, dünya ukba iç içe sahici havf reca terazisini sağlam tutarak yetişebilmek gerçek kahramanlara yolculuğum.. Kentlerin kasabaların ve köylerin bir köşesinde sessizce kendi hayatımızın istikamet bekçiliğini yapabilmek “mübarek” ve “kutsal” bir görev, sonsuza yolculuktur... Micingirt
Milli mevzûları derin mâna ve kafiyeli cümlelerle zamanın ruhuna nakşedebilenler bağımsızlık marşları söyletebilir, tıpkı Âkif dedem gibi…
Temizlik iki çeşittir. Biri beden, diğeri kalp. Benim kalbim temiz diyen hükümran bir kesim var ki bunların ruh iklimi manastıra benzer, bir tek günah çıkarma papazı eksik. Micingirt
Şiir kelime topluluğunun şuur uygarlığıdır.Micingirt
Cehalet cezaevinin bereketidir. Micingirt
Solmayan çiçek yoktur, kadınlar hariç. Micingirt
Öğrendikçe cahilliğim artıyor. Micingirt
Ömrüm örs,şiirler hep çekiç oldu.Micingirt
Kalıbı düşünüverirken,kalbin irfân caddelerini kapayıp vaktin tefeciliğini izleyiverdik...Micingirt
Kahkaha tebessümün zehridir.Micingirt
İffet kadının saklı tüfeğidir. Micingirt
Kaderin tayin ettiğiyle övünülmez, şükredilir. Zira güzel cehre kaderin güzel ahlak senindir. Micingirt
Düşündüren kitap,zamanı ziyân etmemektir.Micingirt
Gençliğin zihin haritasını biz değil teknoloji inşa ediyor, gençliğe değil teknolojiye sahip çıkmalıyız. Micingirt
Kavgasız insanlardan hiç hazzetmem,bütün kavgaların barutu onlar. Micingirt
Şiir pahalı sanattır, yazarını aç bırakır. Micingirt
Eli cebinde adamlar,kendilerince muteber,gerçekte ehemmiyetsiz yaratıklardır.Micingirt
Cahil,görmez duymaz susmaz.Micingirt
Hayatı “ben”im için değil, ”benim” için yaşıyorum diyebilmek mühimdir.Micingirt
Şiir'lerinde bir ruhu vardır. Şiirlerin şehâdeti şâirinin ve kelimelerin ruh dünyası derin hakikatlarla boyanmışsa, hürmet muhabbet ve ulvi iltifatlara mazhar olur tıpkı mezarı belirsiz şehitler gibi üzerinde kuru otlar tefekkür suretinde çok şeyler anlatır.Micingirt
Bütün rüyalar gerçek olsaydı, bazı gerçekler rüya olmazdı.Micingirt
Ârif hayretten, câhil nefretten fâkih âyetten beslenir.Micingirt
İhânet çılgınlığı cehâlet uğultusu ve birbirine alâkasız kompleksli komşuluklar,sonsuzluğa lakayt entarili erkekler pantolonlu kadınlar kızmayınız, sorarlarsa ateşin kervanları nereye ne deriz? .. Micingirt
Hisler dilsiz sözcüklerdir. Micingirt
Ayvalık Ve Ben
Hayatın avutucu şatafatından seherin gerçeklik farkındalık ve rahmet avuçlarına kendini atmak...Hemen birazdan güneş Cennet Tepesi'ne vurunca sürü psikolojisi ile Ayvalık'ın sahillerinde sahte inşirâh ve benim iç çekişlerim.. Şeytan Sofrası, Cunda Adası ve ilk Boğaz Köprüsü üzerinden telaşlı manasız ve gayesizce koşturmacalar...Gözlerim umutsuzluğa sahilden yelken açsa da bir anda karmaşık duygulardan sıyrılıp hüznün buğusuyla cürümlere çarpa çarpa tevhidin berraklığıyla Ayvalık'taki hastalıklı fikirleri,tefekkürdeki karmaşıklıkları bitiriveriyor...hikmetten sual mi hâşa... 04:30 - 31 Mayıs 2015 Ayvalık.. Micingirt
Aşk
Tutkulara âşk demek yosmaların ürünü.Micingirt
Enaniyet
Tevazu büyüklük,enaniyet küstahlıktır. Micingirt
İskoç geyik tazısı köpeklerin bazısı. Micingirt
Birliğin manivelası tevhit bilinci ve ferasetli idarecilerin mihmandarlığında nifak merkezlerini asrın mezarlığına süpürmek. Micingirt
Medeniyetsiz medeniyet,çağdışı çağdaşlık maskesiyle dolaşırken yerli lejyonerler milletimin sokaklarında, köhne semtlerin, yıkık türbelerinin dibinde, mâziye gölgelenip zamanı iteklediniz mi hiç...Micingit

Edip,irfân ve edepten nasibi olanların adına denir. Micingirt
Erdem ve güç kalıpta değil kalptedir. Micingirt
Tefekkür yetenek istemez, biraz sâmimiyet seyri yakalayabilir. Micingirt
Fikri olmayanın değeri yoktur. Micingirt
Ey insanlık, senden sana çok şey kalmadı insanlığa . Micingirt
Köpek yüzü gibi dalkavuğun gülüşü. Micingirt
Hikmet ve hakikate, iyiye doğruya tercüman olanlara selâm olsun.Micingirt
"Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü" diyebilmek için " Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü" diyenlere saygı duyanlara saygılı davranın , ahmaklığın lüzumu yok. Micingirt
İmân ibadet ve muâmelat; muâmelatı bozuk olanlardan uzak durun.Micingirt
Yüreğe dokunamayanlar susamazlar. Micingirt
Sâkin ve sabırlı insanların gülümsemesi, muhatabına inşirâh ve sekinet verir.Micingirt
Ruhun tenhâ yollarında sabır kovalıyorum ferâset ve tevekkülle,rastgele. Micingirt
Mahremine tebessümü esirgeyip; yuvayı üşüten şöhret müptelası hanımların kültürel etkinlik safsatasıyla popüler konuklarla sarmaş dolaş çirkinliklerini resmetmeleri edebiyatın edepsizliğe kurbanı, boyalı kokuşmuşluğumuzun pâyeli fıçısı ve cehâlet mezesidir. Micingirt
...tevâfuk güzel şey.Micingirt
Âşk istikâmettir. Micingirt
Zihin hurcumda yazamadığım şeyler şiirdir. Micingirt
Nefsi hezimete uğratabilen bir mümin haysiyeti ve
eşsiz yolculuğa devam edebilecek feraset gerek yığınlara. Micingirt
Tebessüm ve gözyaşları yüreğin aynasıdır, maskeler işe yaramaz.Micingirt
Pespâyenin penceresi perdesizdir. Micingirt
Samimiyetleri infilak ettiriyor üç beş çapulcu.Micingirt
Fıtratı çiğneyen zâlim Esed ve gillerini unutmayalım. Micingirt
Geçmişin bütün gövdesiyle, vurmak lazım arsızlığın nabzına. Micingirt
Geçici hevesten ırak leylâk kokulu hissiyatın raksına ve sadakatin kanat çırpışına sevgi diyoruz biz. Micingirt
Düşünmeyi külfet sayanlar, zihinleriyle geviş getiren slogan benzeşleridir. Micingirt
Tersiz kazanç sürdürülebilir değildir, öper çukura bırakır. Micingirt
Dağ gibisin sen Mehmet’im, çakallar geziniyor yamaclarnda. Micingirt
Hikmeti felsefeye terk edenlere; selâmsız bir mersi gönderin. Micingirt
Hayallerin gerçek olacağı yere, hayalle gidilmez.Micingirt
Ahdinizi düşünüp;ara sıra doğruları da konuşun.Micingirt
Beni sadece “ben “kandırdı. Micingirt
Karşılıklı sevmek, karşılıksız sevmektir. Micingirt
Çok kalabalık çok yalnızlıktır. Micingirt
Hayal kırıklığında çıkıkçılara uğranmaz. Micingirt
Umutsuzluk hastalıktır, kronikse mağlup eder.Micingirt
Alnı değil kalbi secdeye varanların vatan sevgisi mutlaktır .Micingirt
Sahte dostlar sivrisinek gibidir, ışığı yakınca açıkta kalırlar. Micingirt
Şahsiyetsizlerin şahsiyetleşmesi, şahsiyetlilerin cürmüdür.Micingirt
Paraperestlerde erdem aranmaz. Micingirt
Salihlerin tebessümü kalbî olur. Micingirt
Yaşmağı unutmak kültürel bağnazlıktır. Micingirt
Yalanı alnından mıhlamadıkça gerçek Müslüman olamayız.Micingirt
Ezân tüm renklerle beraber ağlayabilmektir . Micingirt
Nezâket ve tahammül sabırdır; sabır sessiz çığlığın kemâle erişidir. Micingirt
Birilerini alay edip aşağılamak ;çukurluğunuzu faş eder. Micingirt
Besmeleli arsızlıklar İslam’a ıstırap veriyor. Micingirt
Komşusunun gözyaşlarına ortak olabilecek kaç babayiğit kaldı ki . Micingirt
Çıkarsız duyarlılıklara namuslu adamlarda rastlanır. Micingirt
Samimiyet ,tecrübe değil tevazudan beslenir .Micingirt
Öfke saklıyorum bileyerek, öf demeden ferasetle.Micingirt
İyi olmak yetmez, iyilerin sayısını artırmak gerek. Micingirt
Yalanın ayarı yoktur, altın suyuyla parlatılamaz. Micingirt
Ferâsetinizi diri tutun, birilerine tapmayın. Micingirt
Vatanperverlik lisanlarla değil ihsanlarla belli olur . Micingirt
Sözlerim ahvalin malumatıdır.Micingirt
Duyarsız adamlar arsız adamlardır ve aptal.Micingirt
Cesur insanlar irâdelerini yalana kaptırmazlar. Micingirt
Yorgun şiir gördüğünüzde şâirini düşünün. Micingirt
Kibirli adamların tebessüme zekası yetmez. Micingirt
Ölümlüleri kutsayanların,kutsalları ölümlüdür. Micingirt
Şâir artıkça şiir azalıyor. Micingirt
Ne kadar nasıl yaşamaktan ziyâde, mesele soylu yaşayıp AIIah birdir diyebilmek son nefeste ve şükür ölüm var, ya olmasaydı ne çok Firavunlarımız olurdu. Micingirt
Duygu yürek işi, kalbi olanlarda rastlanır. Micingirt
Kendimize uğrayıp, fıtratta buluşalım. Micingirt
Şarlatanların pragmatizmi saldırganlıktır. Micingirt
Hasreti iğdiş, sadakati ishal etti teknoloji. Micingirt
Yalan kişilik enkazıdır, fıtratı bozar. Micingirt
Vicdanı olmayanın secdesi olmaz. Micingirt
Ölüm dediğimde öyle bir “hayat devam ediyor” diyorlar ki yaşayan ölüler, susuyorum. Micingirt
Analık yekûn değerlerin önsözüdür. Micingirt
Hayatını yaşayanlar değil, yaşatanlar yaşayacaklar.Micingirt
Birçok şeyin hiçbir şeyliğini söylemek küstahlık değil, gerçeği tespittir. Micingirt
İbadetin nehir gibi olsun, yıkasın ve yeşertsin. Micingirt
Uçangillerden bir kısım insanlar , yere eğilmeniz yeterli. Micingirt
Tersiz sermaye sahibine psikolojik sorundur. Micingirt
Şiir diye bir şey yok, apansız duygular var. Micingirt
Sükunet içindeyim, yüzsüzlerle yüzleşip ihtiras buduyorum. Micingirt
İnsan yanarken de üşür; insan dedim .Micingirt
Gözyaşları tevbe dışında çok işe yaramıyor. Micingirt
Epey kırgınım, âhın gücüne sığındım.Micingirt
Mevzû birlik olunca ana gibi davranmak gerek; şefkatle şehidini öperek.Micingirt
Kırgınlık insani bir değerdir; insanlar hisseder, sağlam insanlar . Micingirt
Cesaretsiz kabadayılar, korkunun adamı olurlar. Micingirt
Edep,muamelatın mükemmelleştirilmesidir. Micingirt
Tevbeyi unutanların suya ihtiyacı yoktur. Micingirt
Hiç olabilmek veya hiçbirşey... Micingirt
Tevbeyi unutanların suya ihtiyacı yoktur. Micingirt
Bencillik bayağılığın özüdür. Micingirt
Fırıldakperestler ,susun da şeytanın zincirine maymuncuk olmayın!Micingirt
Sizin stratejiniz başkalarının kaygısı olmasın, Şarongiller hariç. Micingirt
Hırs kölelerini düşündükçe; ölümü öpmek gerek .Micingirt
Açlara duyarsız iftar açanlar bedbahttırlar. Micingirt
Yoklukların sebebi, varlıkta boğulan tamahkâr zorba oburlardır. Micingirt
Çok şeylerin adı yok, peki ne mi; imtihân. Micingirt
Tefekkürün ruhunu keşke çorbasıyla beslenenler hisseder. Micingirt
Hepimiz bir ölümlük kadarız, gerzekliğe gerek yok. Micingirt
Vakti tepeleyip, derinliğimizi kaybettik. Micingirt
Gayesi olmayanın, hayâsı olmaz. Micingirt
Günahkârda sevilir,yalancılar hariç. Micingirt
O kadar yalnızım ki, milyonlarca. Micingirt
Hakikati kalbi olanlar görür. Micingirt
Fıtrâta irâdeyi raptedebilmenin adıdır âşk . Micingirt
Tarafsızlık hakimde zulüm, zulümde zillettir.Micingirt
Bir çift ıslak göz lâzım, yürek tebessümleyen. Micingirt
Dostlukların izi, hissiyatını hissedip hissettiren yüzlerde belirir.Micingirt
Hakkı atlayıp ibadetten dem vuran , ibadetin hakkını gasp edendir. Micingirt
Ölüm,dünyalıklara heyecanlananlarımıza ağır şamardır. Micingirt
Güzelliği ruha raptedebilenlere harikulade insanlar denir. Micingirt
Ramazan bizi küfrün karanlığından alıp kendimize getiren ayın adıdır. Micingirt
Bir’e varmak var iken; bireysellik ahmaklık ve küstahlıktır! Micingirt
Yol ciddi,yolcu umursamaz ve tutarsız. Micingirt
Şiirlere dudak büken aristokrat kılıklı fetvabazlar; şöhretlilerin pelteleşmiş fikirsiz huysuzluklarını yalamaktan asimilasyon geçirmiş gibidirler. Şiir tefekkürdür, bilemezler. Micingirt
"Yalancının mumu yatsıya kadar yanar" sözü, bizzat yalan . Micingirt
Cesur insanlar zeki insanlarıdır, karanlıklara korkusuzsa sapan sürüp; gizem tarlasını alabora ederler. Micingirt
Sabır lânet dilemekten daha tesirli bir silâh; erdemli ve öldürücüdür. Micingirt
Ahlaksızların ahlâkı temsili, alçaklığın zirve yapmasındandır. Micingirt
Zamansız ifâdesi,mukadderatın gel gel seslerine karşı küstahlıktır. Micingirt
Yalakaların hâl dili dalkavukluktur.Micingirt
Kaybolmak istiyorum ansızın, uzaklaşmak kitaplı kitapsızlardan. Micingirt
Bütün savaşlar vatan sevgisiyle zafere erişir, gayrısı cinâyettir. Micingirt
Avurtlar riyakâr gözyaşları sahtekâr ise; nasihatlar mel'uncadır. Micingirt
Batılı ifâdesini duyunca; şu tek kelime beynimi zonklatıyor “sömürü”! Micingirt
Vicdansızların egoları intihardır,sevenlerine.Micingirt
Ölümün en hüzünlü ve öldürücü yanı, duygularını maddeyle takas etmişlerin hayat devam ediyor arsızlığıyla Fatiha'ları alkışlarlara tokuşturmasıdır. Micingirt
Yaşama iştiyakımızı faciaya çeviren sahtekârları hafızalarımıza hıfzettirtmezsek bize de yazıklar olsun. Micingirt
Susuzluğum mukaddes, ağzıma gem gözüme nem gerek. Micingirt
Gülümseyin,küçümser bakanları da tebessümleyin kardeşliğin hatrına. Micingirt
Ne kadar ahlaklıysanız o kadar Müslümansınız. Micingirt
Sağırlık kulaktan vicdana inince alçaklık başlar. Micingirt
Korkakların putu güçlülerdir. Micingirt
Ölçüsüz özgürlük nefse tutsaklıktır. Micingirt
Dedikodu,âcizlerin terk edemedikleri zavallılık mırıltılarıdır.Micingirt
Kaybetmek güzel şey kini nefreti.Micingirt
Hakkın teslim edilmesidir cihat, kavga değil. Micingirt
İsrail’i protesto erdemli bir duruştan ziyade, esaslı bir eylem gerek. Micingirt
İki tür insan var; kalbim temiz diyenler ve kalbi temiz olanlar.Micingirt
İrfan şuuru dumura uğrayanların, kahkahaları bol olur. Micingirt
Kardeşliğin manivelası tevhit bilinci ve ferasetli idarecilerin mihmandarlığında nifâk merkezlerini siyon mezarlığına süpürmektir. Micingirt
Cehalet yalnızlığı sevmez. Micingirt
Bilmek irfandır, had bilmek erdem Micingirt
Allah' tan korkanı, hiçbir güç korkutamaz. Micingirt
Yalan zulüme, zulüm ölüme gebedir. Micingirt
Şiir,şuur uygarlığıdır. Micingirt
Şiirlerim rüzgâr gibi eser, özgür taassupsuz. Micingirt
İrfân paramparça, gamsızlar kavalına nefes yetiştiremiyorum. Micingirt
Ölüm özgürlüktür kullara bahşedilen .Micingirt
Alınlarımızı değil,yüreklerimizi secdeye koyabilirsek; tevhid bayrağını sonsuzluğun bağrına asabiliriz. Micingirt
Alkışperestler, alkışla yaşar alkışla gömülürler. Micingirt
Sahte dostlar kara böcek gibidirler, ışığı yakınca açıkta kalırlar.Micingirt
Helâlle beslenen bedenlerin ruh sağlığıdır güzel âhlak . Micingirt
O kadar yalnızım ki, milyonlarca. Micingirt
Yükseklik “biz”de buluşanlarındır;bütün alçaklıkların temelinde “ben” vardır. Micingirt
Şuûr trajedi, fikirler kâbus,vicdanlar sebil ,ümitsizlik mi hâşâ! Micingirt
Yüzsüz insan yok,çok yüzlü insanlar var. Micingirt
Her ölüm fâniliğin tapu senetidir, akledenlere.Micingirt
İsmin madem Ömer, tüm kavgaların adil olsun; gölgesiz, çözülmeden.Micingirt
Gerçek temizlik, tevhid mihmandarlığında nifâk merkezlerini süpürmektir. Micingirt
Kimse tabutu sevmez, herkes girer içine .Micingirt
Kahır sakinlerini, ahır sakinleri anlayamaz, irfân gerek. Micingirt
Sonsuzluk için muhatap alan; sonsuzluğun sahibine,sonsuz şükürler olsun.Micingirt
Ağızlarını yırtarcasına pervasız konuşan adamlar,cehle barışık kaba sığmaz sözler edince yanıyorum yaşanmışlıklarıma. Micingirt
Sabır yeni kapıları aralar, tevekkül ulaştırır. Micingirt
Şiir,mânası nesirle izâh edilemeyen gizemli ifâdeler topluluğu.Micingirt
Şair duyguların sedası, ifadelerin gönül gözüdür. Micingirt
Şiir âhenkli sözden ziyâde, tefekkür örgüsüdür.Micingirt
Sükûtum sensizliğin çığlığıdır. Micingirt
Zenginde kibir Karun ahlakıdır. Micingirt
Kendi için yaşayan, eşi benzeri olmayan tek mahlûktur.Micingirt
Bütün hayâllerinin gerçek olabileceği yerin farkındalığıyla; havf - reca terazisini sağlam tutabilenlere selâm olsun.Micingirt
Çileli ney gibi sükût sesleri. Micingirt
Sükut mertebe keşke tevbedir. Micingirt
Ruhları coşturan bir cezve şiir, yârini yandıran marala benzer. Micingirt
İnsanlarda duygu yürekten, şâirlerin ki ciğerinden ses verir. Micingirt
Alçalmak için yatmak yeterli. Micingirt
Gülün güzelliği kokusundandır. Micingirt
Zaman kuzuyu kurtarma, çobanı artırma zamanı. Micingirt
Nice ceylan gözlü çirkinler gördüm. Micingirt
Her güzelden Leyla olmaz. Micingirt
Mefkûre
Her sabahin mefkûresi gayesi, hikmet dolu intikaldir muhakkak.Micingirt
Adalet, mesnetsiz evhamlarla yedi kişinin yetmiş milyonu galebe çaldığı bir girdaba dönüştü...05.06.08 Micingirt
Sükut
Cihat,tefekkür dokuyup sabır örmektir. Micingirt
Kibir
Kibir, Karunların nasibidir. Micingirt
Hüzünleri anlattıkça,anlattıklarıma hüzünlendim. Micingirt
Edip
Edepli edip durgun suya benzer, dalgası da güzeldir. Micingirt
Sair
Sairler iç alemini ifade edebilen gönül elçileridir. Micingirt
Duygu
Gözyaşı duygunun saydam halidir.Micingirt
Anne
Yaratılmışlar içinde en şefkatli yüz anne yüzüdür.Micingirt
Mevki korkakları erkek gösterir.Micingirt
Sair
Sair, edebiyat ilmini edeb ile yoğurup yaldızlı cümlelerle gönüllere nakşeden nakkaşların adidir. Micingirt
Diriliş
Diriliş türküsü gelir rengârenk, eski ihtişamın debdebesiyle.Micingirt
Ne zaman tövbeyle yüz yüze gelsem, daha erken diyor bu küflü zaman. Micingirt
Ecel
Bir gece aniden gelse tayyare, düşündüm kaçacak yer bulamadım. Micingirt
Pismanlik
Pişmanlığın dehşetini tatmak istemiyorsanız Saron’la Neron’u hatırlayın.Micingirt
Günde beş kez muslukla öpüşenin ağzı kirliyse selam ver uzaklaş. Micingirt
Şiirler derecelendirilemez, sıralandırılır. Ö.E.Micingirt
Şükredip toparlandım, öyle üşüyorum ki.Micingirt
Sevgi masivaya benzer aşk maveraya.Micingirt
Sevi
Ask, kalpten kalbe iz bırakan tarifi zor sesleniş.Micingirt
Güzellik ne kuru balçık ve gün gelir kovar
gel çık. Micingirt
Zânnı geçtiysek eğer, ne at gerek ne eğer.Micingirt
Köhne sokaklarının yıkık türbelerinin dibinde, mâziye gölgelenip zamanı iteklediniz mi hiç.Micingirt
Edep dini töredir, insan vicdana göredir. Micingirt
Günah
Günahtan kaçacak yer bulamadım.Micingirt
Karakter
İfadeler karakteri ele verir. Micingirt
 

Benzer konular