Micingirt Beyitleri 3

#1
Aklın fazlasına delisin,
Gerçek hacminle perdelisin.
Ne Demeli
Dağlar muhteşem direk yağmur toprağa meme;
Alay eder nankörler canları cehenneme!
Uğultu
Mağripten Maşrıka mahşer uğultusu var;
Nefsin vuruşları, zevk-i sefa kovalar!
Yöneliş
İnkâra teslim etme, yaşam iki hecedir,
Kimine sırlı oyun, kimine bilmecedir.
Asâbiyet
Öyle bir milletiz ki, bütün tarih boyunca;
Her kavmi can eyledik, asâbiyet duyunca!
Bırakın
Uslanmaz heveslerim dönüp mâziye bakın;
Beni benden ziyâde, hasretimle bırakın!
Lâyezal
Sadakâtim sakattır, idrâk sağır izan lal;
Beni bana bırakma, ey Celil-i Lâyezal!
Endişe
Tükendim ben pişe pişe;
İzzet, zillet bin endişe!
Gaflet
Zihinler kırbaç gibi, arenası yuların.
Yaşayan kadavrası pervazsız uykuların!
Kim
Gölgeler bahçesinde, hiçe gömülmüş çiçek;
Hapsolan aydınlıkta, mehtâbı kim seçecek!
Zulmet Ve Nur
Zulmet… Benlikte yaşanan öteye veda…
Ve Nur… Takdirine rıza ulvi bir seda…
Tek
Tek hitap ve tek idrâk O’nu tefekkür her an;
Tek tek hesap sormalı yatarken ruhumuzdan!
Oyun
Dünya tek seans oyun, On’suz oynamam sette;
Tekrarı, telafisi var mı ki Âhirette!
İhânet
“Zan”ı bırak dön kendini ayıpla;
Tüketirsin koca ömrü kayıpla!
Mezarlık
Sonun ilk merhalesi, yokluk içinde varlık;
Mal mülkle dolmayacak tek mekândır mezarlık!
Hitabet
Hitabet sanattır sükût marifet,
Öze ermemişse gel de tarif et

Gayret ve tevekkül, Lâ duramayacaktır;
İnşallah tersine savuramayacaktır!
Secde
Hedefiniz kulluksa, mecburiyetindeyseniz;
Yüreğiniz dik durur, şu başınızı eğseniz!
Durak
Kim gafletten ayılır, çorba içer her sabah;
Üfül üfül yayılır, Durak’daki inşirah!
Ana
Gördüm ki tek sadık yârendir ana
Güftesi ses verir iki cihana…
Nesin
Aşk nerede yârin kimdir sen nesin,
Öze er ki sonsuzluğa eresin!
Kânaât
Varlık bir fırıldak döndürmek sanat;
Eşsiz zenginliktir gerçek kânaât!
Kalp
Kalbi dudaklarına sıkıca tuttur,
Her devirde bir Yunus mutlak mevcuttur!
Ihlâs
Seni senden kurtarır,
Yârin eline verir...
Takvâ
“Halvet der encümen” takvâlı kul der;
Takvâsız kulluğun sonu meçhûl der!
Tıpkı
İnkâr kine doyamamış, kuşatılmış sanırım;
Tıpkı aynen Nemrut gibi, ne haydutlar tanırım!
Ah
Seni kime anlatsam, kim ne bilir ah ana!
Öksüz yığınlar hasret, şefkat pişen tavana.
Secde...
Yüreğiniz dik durur başınızı eğseniz;
Sırâtel mustakîm mecburiyetindeyseniz!
Asâbiyet
Öyle bir milletiz ki, bütün tarih boyunca;
Her kavmi bir eyledik, asâbiyet duyunca!
Tartışma
Tartışmayı bırakıp, cahili ârif sayın;
Aptallarla uğraşıp, sebeple dalaşmayın!
Yâ Rab!
Yâ Rab! Hâdim eyle bizi ecdada;
Yüreğim Mekke’de alnım secdede!
Akıbet
Her şeyin sermaye idrakin para
Akıbet gelmeden kendini ara! ..
Nafile
Sahibi unutmaz hayvanlar bile,
Teslimiyet yoksa izâh nafile...
Mesûl
Gücünle mesûlsün unutma sakın,
Gerçekte vuslattır senin firakın...
Sürüngenler
İçgüdü boyasını sınırsızca sürenler;
İnsanlıktan nasipsiz ayaklı sürüngenler!
İşlemeli
Kibir gurur dünyalık,bilmem ki ne demeli;
Çokluktaki hiçliği,ruhlara işlemeli...
Tesettür
Giyim kuşam sınırsız hep beraber olduk hür,
Çıplaklığın renginde moda oldu tesettür…
Güzellik
Hakikate muhalif güzellikler beladır
Ne fark eder kardeşim mavi yeşil elâdır
Ömer Ekinci Micingirt
İffet
Sözüm hakikattir izahatım net;
Örtü moda oldu horlandı iffet!
Ö.E.Micingirt
Beni
Aklıma hükmedip kıstırdın beni
Sevi bıçağıyla kestirdin beni…
Ahmak
Dürtüleri bırak hakikati yaz
Gıybet ölü eti desem anlamaz
Ö.E.Micingirt
Sükût
Tahsisatın hüsranı sû-i zân'ı emiştir
Büyüklerin pek çoğu sükût tembihlemiştir
İrâde
Dürtü tende dikiş tutmaz bir çuldur;
Pes edenin akıbeti meçhuldür…
Veren El
Tahsisatı fark edip verebilirse eller
Çok belayı defeder, kin nefreti engeller
Mertebe
Mahlûkatlar görünce mertebeleri dürdüm
Ben’i benden almayan hayalleri süpürdüm
Helâllik
Su döküp kefenlenir ölü başı taranmaz
Caminin bahçesinde kardeş payı aranmaz
Şuûr
Bilincini diriltip zihni şuûra yasla
Unutma ki şuûrsuz amel olmaz ihlâsla
Endişe
Korkum hep habersiz karar yazarlar
Şiirsel ömrümü zarar yazarlar…
İktisatı Firâvun mideleri raf ettik,
Müsrifliği zikredip hunharca israf ettik.
Birçok kavmin helâki ,dehşetiyle pek;
Ve Nemrut’un mahşeri bir topal sinek.
Her nefsin ağırlığı ruhsuz ceset kadardır,
Tüm asrın Neronları oğul Esed kadardır!
İsmini zikredip;veren O deyin.
“Yiyin, için fakat isrâf etmeyin”.
Gerçek dostlar kalp gibi taşıyana kuvvettir,
Ve Hakk’ın bir lütfudur, varlığı uhuvvettir.
İki damla yaşla secde kârımız,
Cumâ aracısız mektuplarımız.
Nefs azgın bir ejdarha tâkva şeref şandır şan,
Mârifet Hakk’ı bilmek, sünnet erkândır erkân.
Gazabın uğultusu, helva dolu put,
Hileler desiseler dört bir yan tağut.
Çöküşün avlusunda yer yer dağılıyorlar,
Kadeh tetikledikçe, yan yan yığılıyorlar.
Irklar zenginliktir vâhdet terakki,
İttihâd-ı İslâm, yurdumun hakkı.
Şahididir hakkın vicdan tek alet,
İnsanlığın hür inşası adalet.
O'na iltica et, durağında dur
Yârini düşün istikâmet budur,
İyiler ve kötüler,dünya ucu delik han,
Aldananı ütüler,baştan aşağı yalan.
Umutsuzluk serde yok endişelenler dursun,
Beraberlik servettir vahdet diyen buyursun.
Hırs tamah yakıcı tandır,
Kalp hastalıklarındandır.
Beşik tabut öper deniz karayı,
Sevgi mâsivâyı âşk mâverayı .
Aynı türkülerde yaş döküp daldık,
Birlik damarından köklenen daldık.
İzzet ve haysiyettir haramı ret vakası
Kıstasız örtünmeler, kezâ İffet vakası
Gayb hamalı erkek olur,
Namussuzlar korkak olur.
Zekâtsız mallar erir,
Cimrilerde can verir.
Küfrün kaypaklığı, ârşı tartıyor,
Müslüman irşatsız kâfir artıyor.
Onur ve gururlu ay yüzlü rengin,
Yüksek tepelerde inşirâh cengin.
Dışımız gösteriş, içten aymazlık;
Mümine zillettir vurdumduymazlık.
Hayat bir sınavsa; peki ben neyim,
Arsız çok vesselam,üzülmekteyim.
Bâzı insanlar var dilsiz varlıktır.
Tevâzuları da riyakârlıktır!..
Ümmetin alın teri öfkem üzüntü âhım,
Kahreyle hâinleri, helâk eyle Allah'ım !
Yokluğun intihar, sükûneti var,
Senle huşu giyer bütün veralar.
Madem dedemiz âdem sömürmek niye,
Pisikolojik sorundur, tersiz sermaye!
Şuur şirk kıskacında , otur ağla yan,
Muhafazakârlığa sığmaz Müslüman.
Kastasız manasız diyemem üfür
Sessizlik pespâye alkışlar küfür
Sessiz ılık bir nazar onlar asrın havası
Ve ümmetin şuuru , büyüklerin duâsı
Dünü düşünüyorum sükûtun ağırlığında.
Sükûnetli ne varsa ,sabrımın sağırlığında.
Tevekkül yeni huyum,
İnanılmaz doluyum.
Ne dehşetli kıssadır zenginlerden Salebe,
Ver zekâtın kardeşim, Esed olma Halep’e.
Yumruğu sıkmışım yüreğimde köz
Mahşer- i Kübrâ'da görüşeceğiz
İflâh olmaz mısralara uydular
Fikirler cin fikir, yorucuydular
Hissiyatım hissi boşluğa yürüyorum,
Islaklığı ıslatıp; ateş kavuruyorum.
Umudunu yitirme ne kaldı ki yarına,
Erdemini kaptırma hâ, yalakalarına.
Ramazan hoş koşturalım çek atı,
Büyük cihât, şahlandırsak zekâtı.
Tevhid ne der didişmeye kim razı,
Kan gözyaşı, dedikodu enkazı!
Siyonist'in kulübüne kim üye,
Ara ara hıncım artar dürzüye.
Alın yazıları , yaşanan hâldir;
Umut besteleyip yeisi kaldır.
Bayrak kana âşık ter hislerine,
Vuslat, şühedanın terhislerine.
Kendine güven, O’nu unutma,
Ve büyük divan sonu unutma.
Birçok şey âşka settir;
Ve âşk istikâmettir.
Bir avuç gözyaşı okyanustan çok,
Sustuklarım birgün seni vuracak!
İmtihan bu ağa paşa bey demez,
Münafığı mukaddesat beslemez .
Yâre kavuşulmaz tevbe diyerek,
Tevbede kendini görmesi gerek .
El açıp gizlice vecde geliver,
İster âh de oku, ister siliver.
Sözlerde kaypaklık büyük afettir,
Hakkı dillendiren söz mükâfattır.
Tutsaklığı bırakıp; hodgâmlığı eleştir;
Gülümse her kesime gülümse sadeleştir.
Ömrünü yitirme gel tefekkür et,
Ölüm ve dahası vardır nihâyet.
Çomarlar doymuyor, rengârenk yalak,
Görmüyor duymuyor bir heybe kulak.
Eşsiz medeniyet taşıyor adım,
"Adl-i İlâhi"dir izâh maksadım.
Sabır ve sükût hâl hatıdır,
Acı çekmek veli sanatıdır.
Yatmalar alçaklık, çalışmak haktır
Gayret insanlıkta sadık kalmaktır
Vicdan imbiğine atılan düğüm ,
İmanı sarsamaz daha güçlüğüm.
Hazzetmem bencili bende varımda;
Ben, ben'le kavgada mısralarım da.
Bir türkü değil; bu ezân sesi,
Vuzuha er eğil bu ezân sesi.
Hükümleriyle aziz, kaç yüz asırlık sesiz,
İrfândan bozgun yedik fikriyat elbisesiz .
Dürüst ol, istikâmette gez,
Erdem, yalancıları sevmez.
Dikenli tel mısralar, teşhirlemiş etleri,
Mahremiyet iflasta,şiir kerametleri .
Mevla'nın bahşettiği fıtrat vicdani durum,
Bencil kayıtsızları sevmem, sevemiyorum.
Şirkin müsebbipleri dili hâlinden iri,
Ahlâksız ve ukalâ imân bezirganları.
Öpüyorum sabırla , metânetteki mimi,
Mahşere saklıyorum bütün öfkelerimi.
Sabır ve metanet dedimse şayet,
Kısasta hayat var buyurmuş âyet!
Yobazlığım yerinde, yazan mısraya küstüm.
Nezâket olmasa da bir zamanlar dürüsttüm.
Cesâret korkuyu rettir
Koşulsuz sâmimiyettir.
Ben karakış sen hep lodos,yüreğime es erisin,
Sen hâysiyet fırtınası, asâletin eserisin.
Şiirler fidelerim susuzluktan kurudur,
Fideleri kurutmak, iblislik unsurudur.
Mukaddesat slogan, kirlettik niyetleri;
Kardeşlik mi nerede ve hususiyetleri!
İstikametsizler, hikmeti ne anlar,
Zihni bulanıktır felsefe yapanlar.
Mutluluk sırrını sunabilirim,
Yaşmağı bileni,suna bilirim .
Flört hıyanettir , nikâhsız eştir,
Mahremiyet dokunulmaz ateştir.
Bugün 'ben'imle karşılaştı ben;
Biraz endişelendim kendimden.
Hayat mertek boyu dünya bir yular,
Boğar merkepleri, boynuna dolar.
Kapitalist aydınlar fikriyatla anılmaz;
Arşivler karıştırın tarih asla yanılmaz.
Pulluktaki toprak kokan helâl ter;
Helâline gülümseyen güzeller.
Hak ve batıl, zorbalıklar sürüyor,
Düşündükçe dudaklarım kuruyor.
Lağımda bebekler sokakta etler;
Buna âşk diyorlar, it oğlu itler!
Hicvi fırınlarım,yer yer bilerim;
Soysuzlara çarpar kafiyelerim.
Sabır, erişilmez sır,
Sabredeni yüceltir.
Dava sorumluluğu hak ve nettir,
Peygamberi (as) taklitten ibarettir.
Erdem nedir,kim tevâzu kim ene;
Kavgalarım kaypaklarla,kime ne!
Kurt kaparsa koyunları, it hamlar,
Kavga haksa,tesir etmez ithamlar.
Koştuk âşkla o gece ölümüne hâk için,
Verilen emâneti sonsuz yaşatmak için.
Kaybetmek lazımdır kini nefreti,
Kazanmak güzel şey insaniyeti.
“Dilsiz şeytan” nedir deyiveriniz
Susup kaybettiğim şeyi veriniz
İnsanlığın tasası, âşkın bağıdır erdem;
Tomarlarla lâf ettim hiçe kapalı perdem.
Cehâlettir yaşanmayan bilgiler;
Riyakârlık ve küstahlık salgılar.
Bütün varlığımı kaptırdım kine;
Bilmem ki velhâsıl ıssızım yine.
Anamın duâsı sarsılmaz varım,
Yüzsüzlere değil, kırgınlıklarım.
Tutmak maharettir âşk yularından,
Kaçmak hoş şivekâr arzularından.
Sünnetsiz dindarlık nefsani tattır
“Nefsle mücâdele büyük cihattır”
Usta kalasları kaşık eder,
“Tasavvuf adamı âşık eder”
Ölüm yetmez fâile
Siyonist İsrail'e!..
Kitap nefes gibi, tefekkür her dem
Okumak irfândır, yaşamak erdem
Herkes bir tuhaf duygular çorak,
Islanmak için yağmur mu gerek.
Evinin eşiğini varlığın kirlerini,
Sevgi ile çitile neslin fikirlerini.
Serden ahlak giderse; amaç olur araçlar,
Paravan olur dava, meslek olur haraçlar.
Hayır- şer konuşulan, bir fâni memuruz biz,
Suyla karışık toprak veyahut çamuruz biz,
Hayret ve dehşet sarar kırılınca saksınız;
Göz kulak ve el ayak, sorgulanacaksınız!
Dergâh-ı İlahînde ubudiyet tek neden,
Allah’ım canım alma ebedîleşemeden.
Ben ukâla, kim ene,
Kim ene’yse kime ne.
Öyleleri var ki, Habil'le Kabil,
Haysiyet pahalı arsızlık sebil.
Kendine koş derinleş, sen hep bir’e kıyam et;
Kamyon kamyon kaypaklar, alameti kıyamet!
Fitne fücûr gâh gösteriş gâh hile,
Çok söz gerek borazancı câhile!
Haysiyet yürekli insanlarda var ;
Korkaklar kendini yaşayamazlar!
Kâinat zikreden muntazam hâle,
Sahibi hükümdar, her şey risâle.
Alkışlar meyyite mezar eştirir,
Ve nefsi tırmalar katileştirir.
Öfke sabrı yordu imtihan çetin,
Ömer’i olsaydım İslâmiyet’in !
Hırsızlar çaldılar alın terimi;
Arsızlar, aldılar gülüşlerimi!
Hikmet tefekkürde fikreyle sınâ,
Düşme felsefenin fesatlığına!
Dirilişler âhlak ile doğacak;
Fersah fersah maneviyat yağacak.
Mursi kadar temiz, Sisi kadar kir,
Makam korkakları erkek gösterir.
Kapıkulu kalemler idrâk koyu vicdan ref,
Şakşakçılar çoğaldı,nerdesin Şâir Eşref.
Teşhir felâkettir, utanmak nimet,
İrfân ceht etmektir şuur ganimet.
Şiir var şuura ayak bağıdır,
Şiir var şuurun uygarlığıdır.
Güzel âhlak doğruluğu temel et
“Kur'an dinle ahkâmıyla amel et”
İsyanı çarmıkla tevekkülü tat,
Sığın hükmedene eyle itimat.
Gözyaşı güzel şey irşada aksa;
Ümmete ağlasın, ağlayacaksa.
İfsat şeytanidir, şeytani tattır,
Yalan münafıkça bir tatbikattır!
İsmimi düşündüm, atamam riske,
İman kabul etmez bir sürü maske.
Kimler var bilirim solum sağımda;
Kalabalıklara karıştığımda.
Fıtrat mahremiyet kıstaslar nettir
"Helâl keyfe kâfi" uymak lezzettir
Kalemim uyuşuk olsa da hürüm;
Ne bir idealist ne de meşhurum.
Sükûnet,ezân okunuyor,
Tevhid risâlet dokunuyor.
Bayrak birdir kardeşler seni ben’i bırakın,
Dönün bakın etrafa, pençesinde firakın.
“Kur'an-ı Azîmüşşan” ne derse dinle.
Dünya terk etse seni, Mevlâ seninle.
Kobrayı fareye yediren kışlar,
Vaktin hıçkırığı ve çırpınışlar.
İrşâd tepetaklak, yaşantı sırça,
Bâtıl şerde bütün hak paramparça.
Tâkva ene'yi kökten rettir,
Riyakâr haraket musibettir.
Cepsiz cüppelere cep yaka lazım,
Yakayla birlikte yalaka lâzım.
Körlere hep karanlık şiirlere satırım,
Kahır ve gözyaşları ahirete yatırım.
Kahkaha hırlasa biz hep üşürüz,
Tebessüm kıvamında gülüşürüz.
O, işiten bilendir tutunalım âyete,
İyi iş güzel amel götürür hidâyete.
Mantık şeyi çözmez, mesele derin,
Şey mevsimindeyiz hükmü kaderin.
Kahramanmış at hırsızı Barzani,
İpten kopmuş Siyonistin tarzanı!
Can ruhtan ibarettir,ne ateştir ne nurdur;
İrfân cisminde değil ruh tendeki şuurdur.
Dostunu öyle seç sen olâ senle;
Dili değil hâli âhlak diyenle.
Beyinler çimento yollar taş duvar
Kendime yürürüm henüz daha var
İrşâd sefer irfandır, tasavvuf hâl dilidir,
Kalbi âşkla yeşerten aşıklar zembilidir.
 

Benzer konular