Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i tanıyalım!

El-Emin

Tecrübeli Üye
Administrator
#1
1- Kutsal kitabımızın adı nedir?


Kutsal kitabımızın ismi Kur’an’dır Bu ismi yüce Rabb’imiz kendisi vermiştir


2- Kur’an-ı Kerim hangi peygambere, nasıl inmiştir?


Kur’an, Peygamberimiz Hz Muhammed’e (sas), Cebrail isimli büyük melek tarafından getirilmiştir Allah ile peygamberleri arasındaki bu iletişime “vahiy” diyoruz Peygamberimiz bazen rüyada, bazen de Cebrail (as) olmadan aracısız olarak Allah’tan Kur’an ayetlerini almıştır


3- Kur’an hangi ülkede, hangi yıllar arasında inmiştir?


İlk ayet 611 yılında, Peygamberimiz Mekke’deyken inmiştir Bazı bölümleri Mekke’de, bazı bölümleri Medine’de olmak üzere toplam 23 senede tamamlanmıştır Son ayet 632 yılında inmiş ve Kur’an tamam olmuştur


4- Sûre ve ayet ne demektir?


Kur’an-ı Kerim ana bölümlere ayrılmıştır Bu ana bölümlere sûre denir Sûreleri oluşturan cümlelere ise ayet adı verilirKur’an’da 114 sûre, 6666 ayet vardır


5- Mekkî ve Medenî sûre ne demektir?


Mekke’de inen sûrelere Mekkî sûreler, Medine’de inen sûrelere Medenî sûreler denir


6- Kur’an’da kaç cüz vardır, Kur’an hangi sûre ile başlar hangi sûre ile biter?


Kur’an’da 30 cüz vardır Her cüz 20 sayfadan oluşur Kur’an, Fatiha Sûresi ile başlar, Nas Sûresi ile biter


7- Kur’an’daki en uzun ve en kısa sûre hangisidir?


Kur’an-ı Kerim’deki en uzun sûre Bakara Sûresi, en kısa sûre ise Kevser Sûresi’dir


8- En çok okuduğumuz sûre hangi sûredir?


En fazla okuduğumuz sûre Fatiha Sûresi’dir Günde 5 vakit namaz kılıyoruz Bunlar toplam 40 rekât yapıyor Bizler her rekâtta, yani günde 40 defa Fatiha Sûresi’ni okumuş oluyoruz


9- Niçin Kur’an okumalıyız?


İnsan sadece namaz kılarak, oruç tutarak ibadet etmiş olmaz Kur’an-ı Kerim okumak da ibadettir Çünkü Kur’an Allah’ın sözüdür Sevgili Peygamberimiz, en hayırlı ve iyi insanların Kur’an öğrenen ve öğreten insanlar olduğunu söyler


10- Kur’an nasıl okunmalıdır?


Kur’an, Rabb’imizin bize gönderdiği özel bir kitaptır Dünyada nasıl yaşamamız gerektiğini ve ölümden sonraki hayatı anlatır bize Kur’an okumamızı bizden Rabb’imiz istemektedir Ancak o, sıradan bir kitap değildir Kur’an okumaya başlarken abdest alarak maddî, manevî kirlerden arınmalıyız Ve onu anlaşılır şekilde tane tane okumalıyız “Eûzü billahi mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmânirrahîm” diyerek başlayıp, “Sadakallahul Azîm” diyerek bitirmeliyiz


11- Kur’an bir araya nasıl getirilmiştir?


Peygamber Efendimiz’in arkadaşlarından bir kısmı, O’na gelen Kur’an ayetlerini anında yazıp kaydediyordu Bu kimselere “vahiy kâtibi” denir Yaklaşık kırk tane vahiy kâtibi vardı Kur’an aynı zamanda Peygamberimiz’in birçok arkadaşı tarafından ezberleniyordu da Kur’an, Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra, Hz Osman zamanında bugünkü şekliyle bir araya getirilmiştir


12- Kur’an’ın içindeki bilgileri ve emirleri anlamamızı kolaylaştıran kimdir?


Şüphesiz Peygamber Efendimiz’dir Eğer Peygamber Efendimiz olmasaydı, Kur’an’da emredilen ibadetleri nasıl yapmamız gerektiğini bilemezdik Kur’an’da namaz, oruç, hac gibi ibadetleri yapmamız istenir; ancak ayrıntıları verilmez Bize bunları Peygamber Efendimiz tarif etmiştir, kendisi yaşayarak göstermiştir


13- Kur’an’dan başka İlahi kitap var mıdır?


Allahu Teala hazretleri binlerce peygamber göndermiştir Biz, isimleri Kur’an-ı Kerim’de geçen peygamberleri biliyoruz sadeceAllah, bu peygamberlerin bir kısmına kitap vermiştir Kitap verilen peygamberler şunlardır:


- Hz İsa’ya, İncil


- Hz Musa’ya, Tevrat


- Hz Davut’a, Zebur indirilmiştir


Ayrıca bazı peygamberlere Allah tarafından sayfalar indirilmiştir


Ayşe Gül
 
Moderatörün son düzenlenenleri: