Kebair günahlar

urfalımatematikçi

Tecrübeli Üye
Silver
#1
KEBAİR GÜNAHLAR
İnsanı helaka götüren kebair 7'dir, fakat helaka götürmeyen kebair 70'tir.

Bir kısım alimlerin 7 demesinden murad Ekber-i Kebairdir. Bir kısmının 70 dedikleri 2. derecedeki kebairdir.

Yedi adedi üzerinde duran alimler şu hadisi şerifi delil göstermektedir: "Mühlik olan (helak eden) yedi kebairden (büyük günahtan) içtinab ediniz(sakınınız).

1)ŞİRK-İ BİLLAH (Allah 'a şirk koşmak)

2) SİHİR (büyücülük),

3)KATL (haksız yere adam öldürmek),

4)RİBA (faiz yemek),

5)YETİM MALI YEMEK,

6)HARPTEN KAÇMAK,

7)AFİFE (Namuslu) KADINLARA ZİNA İSNADINDA BULUNMAK.

Üstad hazretleri Barla Lahikasında harpten kaçmak yerine manevi firar olan" DİNE ZARAR VEREN BİD 'ALARA TARAFTAR OLMAYI" söylemiş, birde ana-baba’ya asi olmayı ve kat-ı sıla-i rahimi söylemiş. Büyük günahların sayısının çok olduğunu belirtmekte, bu yetmiş büyük günah içerisinden yedisini "ekberül kebair" olarak tavsil etmektedir ki, bu en büyük yedi günah şunlardır:

1) Katl,

2) Zina,

3) İçki içmek,

4) Ana- Baba hakkını gözetmemek ,akrabalarla münasebeti kesmek,

5) Kumar,

6) Yalancı şehadetlik,

7) Dine zarar verecek bid'alara taraflar olmak.

KEBAİR GÜNAHLAR:
1.Livata etmek,
2. İçki içmek,
3. Fasıkların cemeatında bulunmak (içki, kumar, gıybet, kadın erkek beraber oturulan yerde bulunmak),
4. Yalan yere şehadet etmek,
5. (4,5) gr altın miktarı bir şeyi gasp etmek,
6. Ramazan-ı Şerifte gündüz çekinmeden orucunu yemesi (mazereti varsa da gizli yiyecek),
7. Sıla-i rahimi kesmek (ana baba akrabaya hürmet etmemek,sormamak),
8. Alış-verişte müşteriye hainlik etmek,
9. Namazı vaktinden takdim veya tehir etmek,
10. Zekat ve orucu vaktinden tehir etmek,
11. Sihir öğrenmek,öğretmek,yapmak,
12 .Bile bile bir hayvanı yakmak,
13. Murdar eti zaruret olmadan yemek,
14. Fıskı zahir olmayan adamı gıybet etmek,
15. Her çeşit kumar,
16. Hakimin rüşvet alarak adaletten sapması,
17. Yol kesicilik,
18. Malda ısraf, dinde fesadla say’etmek;israf, helal dairesinde haddi aşmaktır, dinini düzgün götürmüyor,
19. Küçük günahlara devam, ısrar etmek,
20. Başkasını günah işlemeye teşvik etmek,
21. Kadının şarkıları söylemesi ve dinlenmesi,
22. Hamamda veya insanlar içinde teşhir-i avret etmek,
23. Cimrilik, 24. Hz. Ali(r.a.)'ı Hz Ebubekir ve Hz Ömer(r.a.)'dan büyük bilip diğer sahabelere sövmek (şeyheyne sövmek küfürdür.),
25. Bir uzvunu veya kendini katl etmek,
26. Tuvaletten taharetlenmeden çıkmak,
27. Sadaka ve zekat verirken eziyet etmek,
28. Tasdik-i müneccim(hava durumu,fal,vb),
29. Kaza kaderi tekzip etmek,
30. Halkı hor görmek, kendini yüksek tutmak,
31. Bir Bid'a icad etmek, çığır açmak,
32. Hakkı ispat etmek yerine hasmını mağlup etmek için muaraza ve cidal etmek,
33. Silah ve kılIç gibi şeylerle mü'mini korkutmak,
34. Oyun oynamak (satrançta ihtilaf var, diğerleri kebairdir),
35. Bir müslimin diğer bir müslime "ya Kafir" demesi,
36. İki hanımı olanın gece ziyaretinde aralarında adalet etmemesi,
37. Kendi eliyle şehvetini boşaltması,
38. Ay halindeki kadına yaklaşmak,
39. Müslümana isabet eden kahre sevinmek,
40. Herhangi bir hayvana kaza-yı şehveti için yanaşmak,
41. Alimin ilmiyle amel etmemesi,
42. Taamı (yemekleri) beğenmemek, ayıplamak (yapılışını değil),
43. Tüysüz gence şehvetle yüzüne bakmak ve kucaklaşmak,
44. Muhabbet-i dünya,
45. Gayrın hanesini (başkalarının evini) gözetlemek,
46. Özürsüz olarak şahitlik yapmamak, hakkı söylememek,
47. Emr-i ma'ruf ve nehy-i anil münkeri terk etmek,
48. Kur’an okumayı terk etmek, okumayı unutmak,
49. Kadının, mazeretsiz kocasının cima isteğini reddetmesi,
50. Allah'ın mekrinden emin olmak, rahmetinden ümitsiz olmak,
51. Ehl-i ilme hakaret etmek,
52. Domuz eti yemek,
53. Zina etmek,
54. Fotoğrafçılık.
55. Katl,
56. Savaştan firar etmek.
57. Müslümanların, aleyhinde casusluk yapmak.
58. Cuma namazını mazeretsiz terk etmekte ısrar etmek.

Muhammed Şakirİ'nİn "İrşadül Gafilin" isimli Osmanlıca eserindeki sıralama böyle. İmam Zehebİnİn "Kİtabu'l Kebaİr" inde sıralanan "büyük günahları" da bu sıralamaya dahil etmek mümkün. Büyük günahların sıralanmasına şu şekilde kaldığımız yerden devam edelim.

59. İdarecinin halkı aldatması ve zulmetmesi
60. Kibir
61. Ganimet malına hainlik etmek
62.Dünya menfaati için yalan yere yemin etmek (Yemin-i Gamüs).
63. Zulmetmek (halkın malıını zorla almak, insanları dövmek onlara sövmek, güçsüzlerin haklarına tecavüz etmek, işçinin ücretini vermemek)
64. Halka zulmederek vergi almak.
65. Yalan konuşmak
66. Kadınların erkeklere, erkeklerin kadınlara benzemeye özenmeleri,
67. Deyyusluk
68. Riyakarlık (iki yüzlülük)
69. Halkın gizli hallerini araştırmak.
70. Kadının kocasına karşı gelmesi
71. Resim yapmak, yaptırmak ve bulundurmak.
72 . Ölen için feryat etmek, yaka yırtmak, başı tıraş etmek, saç yolmak.
73. Komşuya eza etmek
74. Allah’tan başkası adına hayvan kesmek.
75. Erkeklerin ipek elbise giymeleri ve altın kullanmaları
76. Cemaate gitmeyip namazı özürsüz olarak münferiden kılmak
 
Konu başlatan Benzer konular Forum Cevap Tarih
ölüm Günah 2

Benzer konular