Kadir Gecesinde Ne Yapılır?

yonetim

Çalışkan Üye
Yönetici
Administrator
#1
Kadir Gecesinde Ne Yapılır?
Kadir gecesi Önemi nedir?
Kadir gecesi nasıl ibadet edilir?

Abdülhamid Han’ın Kadir Gecesi alayı
Yılın bu tek gecesinde sultan sarayından dışarıya namaza gider. Bunun için düzenlenen alay görülmeye değer manzaralar verir. Eski bir gelenek uyarınca Kadir Gecesi’nde sultanın camiye gidişi bir şenlik niteliğindedir. Bu, özellikle atalarının töresine bağlı İkinci Abdülhamid zamanında böyleydi. Ben onun son Kadir Gecesi alayını gördüm. Yıldız Sarayı’ndan Hamidiye Camii’ne kadar olan her yer ışık halkalarıyla doldurulmuştu. Caminin kendisi çepeçevre küçük yağ kandilleriyle aydınlatılmış ve daha arkalar Arapça yazılar ve mimari desenlerle süslenmişti. Limanın ve şehrin karanlık bir geceye karşı oluşturduğu etki, bir peri masalı gibiydi, uzaktaki gemi direkleri ve minarelerin soluk altın yaldızlarıyla parlıyordu. Tam o sırada bando sesleriyle askerler geldi, süngüleri lambanın ışığı altında ışıl ışıldı. Sonunda minareden müezzin sesi duyuldu.


Bu gece 4 rekat Kadir Gecesi Namazı kılınır.

1.rekatta : 1 Fatiha
3 İnna enzelnâhü


2.rekatta : 1 Fatiha
3
İhlası Şerif


3.rekatta : 1 Fatiha
3 İnna enzelnâhü


4.rekatta : 1 Fatiha
3
İhlası Şerif
okunur.Namazdan sonra 1 defa:

Allahü ekber Allahü ekber La ilahe illalahü vallahü ekber Alahü ekber ve lillahil hamd.

100 defa Elem neşrah leke..


100 defa
İnna enzelnâhü


100 defa Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni
, okunup dua yapılır.

Mümkünse, kandil gecesi olması sebebiyle bir de tesbih namazı kılınır.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:

Benzer konular

MücTeHiD

Tecrübeli Üye
Süper Moeratör
#5
Allah razı olsun kardeşim

O gece gökyüzü parlak ve bulut olur . Hava ne soğuktur ne de sıcak, latif olur .O gecenin sabahında güneş ziyasız {solgun] olarak doğar

Muhakkak bu ramazan ayı size ulaştı Bu ayda bin aydan hayırlı bir gece vartır
 

urfalımatematikçi

Tecrübeli Üye
Silver
#6
Kadir gecesi nedir?önemi nelerdir?
"Her kim
imanından dolayı ve mükafatını yalnız Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse
geçmiş günahları affedilir"

(Hadis-i Şerif)
Kadir Geceniz Mübarek Olsun...


15 Eylül 2009 Salı – Kadir Gecesi

Rabbimiz Yüce Kitabımız Kuran-ı Kerimde Kadir Gecesi için şunları bizlere söylüyor:


Şüphesiz biz
(Kuran'ı) Kadir gecesi indirdik. Kadir gecesinin ne oldugunu sana bildiren nedir ?

Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail)
Rabbi'nin

izni ile her iş icin o gece iner. O gece
tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.''(Kadr Suresi 1
2
3
4
5)Peygamber Efendimiz (s.a.v)'de Kadir Gecesi hakkında şöyle buyurmuşlardır:
Hz. Aişe (r.ah.) Efendimiz (s.a.v)'in Kadir gecesinin son on gecesinde tek rakamlı günlerinde aranmasını söylediğini rivayet etmiştir. (Buhari)


Kadir gecesini Ramazanın son on gününde arayın. (Müslim)


Kadir Gecesinin en önemli özelliği
cin ve insanlara iki cihan saadeti bahşeden
kâinat kitabının ezelî bir tercümesi olan yüce kitabımız Kur'ân-ı Kerimin bu gecede ilk olarak dünya semasına indirilmesidir. Daha sonra ise ihtiyaca göre âyet âyet veya sûreler halinde vahyin mazharı Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselama Cebrail (a.s.) vasıtasıyla takdim edilmiş olmasıdır.Yine bu mübarek gecede insanlığın ebedî refahına sebep olacak
ona bereketli bir ömrü kazandıracak bir fırsat verilmektedir. Bu geceyi dua
zikir ve ibadetle geçiren kişi
ancak aaaaen sene gibi uzun bir ömürde kazanabileceği ecir ve sevabı bir gecede elde etme bahtiyarlığına ermiş olacaktır.Bin aydan hayırlıdır denmesinin hikmeti nedir?"Bin ay" aaaaen üç sene dört aylık bir süreye tekabül eder. Geçmişteki salih kimselerin bir ömür boyu kazandıkları manevi mertebeyi bir gece içinde elde etme fırsatıdır. Resulullah (a.s.m.) sahabilere İsrailoğullarından bir kimsenin Allah yolunda bin ay boyunca silâhlı olarak cihat ettiğini anlatmıştı. Sahabiler bunu duyunca şaşırdılar ve kendi amellerini az
gördüler. Bunun üzerine Kadir Suresi indirildi.
Başka bir rivayette Peygamberimiz Sahabilere İsrailoğullarından dört kişinin aaaaen sene boyunca hiç günah işlemeden ibadet ettiklerini anlattı. Sahabiler bunu hayretle karşıladı. Cebrail Aleyhisselâm geldi
"Yâ Muhammed
ümmetin o birkaç kişinin aaaaen sene ibadetinde hayrete düştüler. Allah sana ondan daha hayırlısını indirmiştir" diyerek Kadir Suresini okudu ve
"İşte bu senin ve ümmetinin hayran kalışından daha hayırlıdır" buyurdu.
Diğer bir rivayette Resulullah’a bütün ümmetlerin ömürleri gösterilmişti. Kendi ümmetinin ömrünü kısa görünce
ömrü uzun olan ümmetlerin amellerini düşündü. Kendi ümmetinin bu kısa ömürlerinde yaptıkları amellerle onlara ulaşamayacakları endişesi içinde üzüldü. Yüce Allah da Habibine
bu üzüntüsüne mukabil Kadir Gecesini vererek diğer ümmetlerin bin yılından daha hayırlı kıldı.Kadir Suresi bu hadiseler üzerine nazil olmuştur. Bu sure
Sahabilerin üzüntüsünü hafifleten bir suredir.Neden "Kadir" Gecesi?Kadir Gecesi hüküm gecesi demektir. Duhan Suresinde açıklandığı üzere İlâhi takdirce belirtilen hükümler Kadir Gecesinde ayırd edilir. Bu anlamda Kadir Gecesine takdir gecesi diyenler de vardır. Aslında eşyanın
işlerin ve hükümlerin miktar ve zamanları ezelde takdir edildiği için burada söz konusu olan takdir
önceden tespit edilen kader programının yerine getirilmesiyle ilgili planların hazırlanmasıdır."Kadr" kelimesinde "tazyik" manası da vardır. Buna göre o gece yeryüzüne o kadar çok melek iner ki
dünya onlara dar gelir.Bir hadiste
"O gece yeryüzüne inen meleklerin sayısı çakıl taşlarının sayısından çok daha fazladır" buyurularak buna işaret edilir.Kadir Gecesinin Ramazan'ın hangi gecesine rastladığı hususunda pekçok rivayet olmakla birlikte
Ramazan'ın son on gününde aranması tavsiye edilmiştir. Bazı hadis-i şeriflerden de 27. gecesine denk geldiği bildirilmektedir. "Onu yirmi yedinci gecede arayınız" mealindeki hadis bu hususa işaret etmektedir.

Kadir Gecesi Yapılacak Duâ


"Allahumme inneke afuvvun kerîmun tuhibbul afve fa'fu annî."


Anlamı:
"Allah'ım
şüphesiz sen affedicisin
ikram sahibisin
affetmeyi seversin
beni affet." (Tirmizi
Daavat
12)Ferdi hayatımızda dindarlığın
sosyal hayatta dostluk
kardeşlik ve dayanışma duygularının yoğun bir şekilde yaşanmasına vesile olan
pek çok hayır ve bereketi bünyesinde barındıran
ilahî af ve mağfiret niyazlarını zirveye taşıyan
şükran hislerimizi canlandırarak bizlere yoksulların
çaresizlerin halinden anlama şuuru veren ve “sabır” denilen yüksek ahlakî meziyetimizi geliştiren oruç ibadetiyle geçirdiğimiz rahmet ve bereket mevsimi Ramazan ayının sonuna yaklaşırken
15 Eylül Salı’yı Çarşamba'ya bağlayan gece Yüce Kitabımız’da “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir Gecesini idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşamaktayız.


Dini hayatımızda önemli bir yere sahip olan Kadir Gecesinin değeri
insanlığa rehber
şifa ve ebedî mutluluğun anahtarı olarak gönderilen Kur’an’ı Kerim’in o gecede yeryüzü ve beşerle buluşmaya başlamasından kaynaklanmaktadır: "Şüphesiz
biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede
Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece
tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir." (Kadr
97/1-5)

Kadir Gecesi
kadrü kıymet bilme
Rabbimizin bizlere sunduğu sayısız nimetlerin farkında olma zamanıdır. Kadir Gecesini gereği gibi anlayıp hakkıyla değerlendirmenin yolu
Kur’an’ı lafzıyla okumanın ve dinlemenin yanında
yaptığı çağrıyı anlamaktan
üzerinde derin bir şekilde düşünmekten ve mana ikliminde yol alarak hayatımızda onu rehber edinmekten geçer.Çünkü Kur’an hem varlık
varoluş
kendimiz ve Yaratanımız hakkında hakikat bilgisinin hem de İslam Medeniyetinin temelini teşkil etmiş
insanlığın yolunu aydınlatmış
fert ve toplum hayatındaki temel ahlakî ve sosyal problemlerin hak ve adalet ekseninde çözülmesine ışık tutacak
insanları geleceğe hazırlayacak ilâhî ölçüleri getirmiş ilahî bir kitaptır. Böyle olduğu için de
Kur'an'ı anlamaya ve onun getirdiği güzellikleri yaşamaya çalışan her insan
her gecesini Kadir Gecesi gibi değerlenme imkanı elde edebilir.

Bu gece aynı zamanda esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı
sema kapılarının açıldığı
dua ve tövbelerin kabul edildiği bir kutlu gecedir. Bizler
hayatımızın çok hızlı seyreden akışı içinde böylesi müstesna geceleri kendimizi yenileme fırsatı olarak değerlendirmeli
hikmet gözüyle kendimizi sorgulayıp
özeleştiri yapıp
işlediğimiz hatalara tövbe edip af ve bağışlanma dilemeliyiz. Bu gecede
kendimizle
Yüce Yaratıcımızla ve çevremizle barış içinde yaşamanın ve hayatımızı anlamlı kılmanın yollarını aramalı
kendimiz
ailemiz ve bütün insanlık için dua etmeliyiz. Sevgili Peygamberimiz (a.s.) bu mübarek gece ile ilgili olarak
"Kim inanarak ve sevabını Yüce Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır" buyurmuş ve bu gece
"Allah'ım! Sen affedicisin
affetmeyi seversin
beni de affet" diye dua etmemizi tavsiye etmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle
aziz milletimizin
soydaş ve dindaşlarımızın Kadir Gecesini tebrik ediyor ve bu gecenin
insanlığın barış
huzur ve saadetine
bütün müminlerin de affına vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.


Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU
Diyanet İşleri Başkanı 

urfalımatematikçi

Tecrübeli Üye
Silver
#7
Sual: Kadir gecesinin önemi nedir?

CEVAP
Ramazan-ı şerif ayı içinde bulunan en kıymetli gecedir. Bazı âlimlere göre Mevlid gecesinden sonra en kıymetli gecedir. Kadir Gecesi
Muhammed aleyhisselamın ümmetine mahsus bir gecedir. Başka Peygamberlere böyle bir gece verilmemiştir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:


(Allahü teâlâ
Kadir gecesini ümmetime hediye etti
ondan önce kimseye vermedi.) [Deylemi]


Peygamber efendimiz
daha önceki ümmetlerden bin sene cihad eden insanları düşünüp
benim ümmetimin ömrü kısadır
az ibadet ederler diye üzülünce
Allahü teâlâ
(Kadir gecesi senin ve ümmetinindir) buyurup Habibinin kalbini ferahlandırdı. Hem de Kadir gecesi
her Ramazan ayında gelir.


Resulullah efendimize kendisinden önceki insanların ömürlerinin ne kadar olduğu bildirilince
kendi ümmetinin ömürlerini kısa buldu
uzun ömürlü olan diğerlerinin işledikleri salih amelleri işleyemezler diye düşününce
Allahü teâlâ Ona bin aydan hayırlı olan Kadir gecesini ihsan etti. (İ. Malik)


Resulullah efendimiz
(Beni İsrail Peygamberlerinden 80 yıl Allahü teâlâya ibadet eden oldu) buyurunca
Eshab-ı kiram hayret ettiler. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam gelip; “Ya Resulallah
senin ümmetin bu Peygamberlerin
80 yıllık ibadetine şaşarlar. Allahü teâlâ sana ondan iyisini gönderdi” diyerek
(Kadir gecesi
bin aydan hayırlıdır) mealindeki âyeti okudu. (Tefsir-i Mugni)


Kadir gecesi hakkındaki hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teâlâ
o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez
onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar
Kadir gecesi
Arefe gecesi
Berat gecesi
Cuma gecesi ve günleri.) [Deylemi]

http://www.webhatti.com/islam-ve-din-kulturu/487552-kadir-gecesi-nedir-onemi-nelerdir.html

(İnanarak ve sevabını Allahü teâlâdan umarak
Kadir gecesini ihya edenin geçmiş günahları affolur.) [Buhari
Müslim]

http://www.webhatti.com/islam-ve-din-kulturu/487552-kadir-gecesi-nedir-onemi-nelerdir.html

(Kadir gecesinde
bir kere Kadir suresini okumak
başka zamanda Kur’an-ı kerimi hatmetmekten daha sevabdır. Kadir gecesinde bir tesbih [Sübhanallah]
bir tahmid [Elhamdülillah]
bir tekbir [Allahü ekber]
bir tehlil [La ilahe illallah] söylemek yedi yüz bin tesbih
tahmid
tekbir ve tehlilden kıymetlidir. Bu gece koyun sağımı müddeti kadar [az bir zaman] namaz kılmak
ibadet etmek
bir ay bütün geceleri sabaha kadar ibadetle geçirmekten daha kıymetlidir.) [Tefsir-i Mugni]


(Kadir gecesi üç defa “La ilahe illallah” söyleyen müslümanın
birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur
üçüncüsünde Cennete girer.) [Tefsir-i Mugni]


Sual: Kadir gecesinin kıymeti nedir ve 27. gece olduğu kesin midir?
CEVAP

Kadir gecesi ile ilgili hadis-i şeriflerden birkaçı da şöyledir:
(Kadir gecesini Ramazanın son on gününde arayın.) [Müslim]

(Allah indinde en kıymetli gece
Kadir gecesidir.)


(Bin aydan daha kıymetli olan Kadir gecesinin hayrından mahrum kalan
her hayırdan mahrum kalmış sayılır.)

(Kadir gecesini
Ramazanın son on gününün 21
23
25
27 ve 29 gibi tek gecelerinde veya Ramazanın son gecesinde arayın. Sevabını umarak Kadir gecesini ibadetle geçirenin günahları affolur.) [İ.Ahmed]


Sual: Kadir gecesinin alametleri nelerdir?

Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
(Kadir gecesi açık ve mülayim olur. Soğuk ve sıcak değildir
sabahında da güneş zaif ve kızıl olarak doğar.) [Taberani]


(Kadir gecesi açık olur
sıcak ve soğuk değildir. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur. O gecenin sabahının alameti güneşin şuasız doğmasıdır.) [Taberani]


(Kadir gecesi sabahı güneş şuasız olarak doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir.) [Müslim]
 

urfalımatematikçi

Tecrübeli Üye
Silver
#8
Ramazanın Bağrında Bir Kutlu Gece: Kadir Gecesi


Kadr: “Kudret
değer
şan
şeref
mertebe
takdir
bir şeyin diğerine uygunluğu
aynı ölçüde olması” anlamlarına gelir. Kadir gecesi ise içerisinde Kur’an’ın indirildiği mübarek gecedir.

Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Kadir gecesinin önemini belirten 5 ayetten meydana gelen müstakil bir sure vardır. Bu surenin ismi Kadir suresidir. Bu sure Mekke’de Abese suresinden sonra inmiştir.

Yüce Allah
Kur’an’ın bu mübarek gecede indirildiğini değişik ayetlerde şöyle ifade etmektedir: “Biz o (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.” (Kadir
1)
“Ha
Mim. Apaçık olan Kitaba andolsun ki
Biz onu
mübarek bir gecede indirdik. Doğrusu Biz
insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir buyrukla
her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Doğrusu Biz öteden beri peygamber göndermekteyiz.” (Duhan
1-5) “Ramazan ayı ki
insanlara yol gösterici
doğruyu ve yanlışı birbirinden ayırdedip açıklayıcı olarak Kur’an o ayda indirilmiştir.” (Bakara
185)

Bu gece Allah katında çok değerli bir gecedir. Bu gecenin önemi ve fazileti nereden kaynaklanmaktadır?

Yüce Allah
bu gecenin öneminin nereden kaynaklandığını bizlere Kadir suresinde şöyle açıklamaktadır: “Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?” Yüce Allah
bu soruyla bu gecenin önemini vurguluyor. Sonra Kadir gecesinin faziletini üç madde ile şöyle açıklıyor:

Birincisi
Kur’an-ı Kerim bu gece inmeye başlamıştır.

İkincisi; “Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.” Bin ay
yaklaşık olarak 84 yıl eder. İşte bu gece yapılan ibadet
âdeta içinde Kadir gecesi olmayan aaaaen dört yıl ibadet etmek kadar sevaptır.


Üçüncüsü; “Melekler ve Ruh
o gece Rablerinin izniyle her iş için iner de iner.” Bu ayette meleklerin ve Ruh’un Rablerinin izniyle yeryüzüne inecekleri belirtilmektedir. Ayetteki Ruh’tan kasıt
Cebrâil’dir. “Tan yeri ağarıncaya kadar o gece selamettir.” Yani o gece melekler müminlere selâm verirler. Çünkü melekler
gecenin başından itibaren ta tan yeri ağarıncaya dek grup grup inerler.

Peki Kadir gecesi hangi gecedir?

Yüce Allah
Ramazan ayının hangi gecesinin Kadir gecesi olduğunu kesin olarak bildirmemiştir. Bunun birçok hikmeti vardır. Bunlardan birisi; Müslümanların Ramazan ayının her gecesini Kadir gecesiymiş gibi ibadetle geçirmeleri suretiyle daha fazla sevap kazanmalarını sağlamaktır.

Kadir gecesinin hangi gece olduğu hakkında Peygamber (s.a.s.)’den çeşitli rivayetler vardır. Bunların birinde Hz. Peygamber; “Kadir gecesini ramazanın son on gecesinde arayın” buyurmuştur. Bundan dolayı Hz. Peygamber (s.a.s.) ramazanın son on gününde i’tikafa girerler ve aile efradına da bunu tavsiye ederlerdi.
Kadir gecesinin hangi gece olduğu hususunda Peygamber (s.a.s.)’den çok çeşitli rivayetler geldiği için Kadir gecesinin hangi gece olduğu hususunda İslâm âlimleri ihtilaf etmişlerdir.

Bazıları
17. gece
bazıları son on gün içindeki tek geceler
21-23-25-27-29. geceler olabileceğini söylemişlerdir.

İslâm âlimlerinin çoğu
Hz. Peygamber’den “Kadir gecesinin 27. gece olduğu” hususunda gelen rivayetin daha doğru olduğunda ittifak etmişlerdir. Dolayısıyla İslâm’ın ilk devirlerinden beri ramazanın 27. gecesi Kadir Gecesi olarak kutlanmaktadır.

İbn Abbas da Kadir gecesinin 27. gece olduğunu söylemiştir.

Bu geceyi nasıl ihya etmeli
bu gecede neler yapmalıyız?

İçerisinde Kur’an’ın inmeye başlamasıyla insanlığı zulmetten nura
sapkınlıktan hidayete
düşmanlıktan kardeşliğe götüren en büyük dünya inkılâbının bu gece vukubulduğunu düşünerek
bu geceyi
huzur ve huşu’ ile Kur’an okuyarak
dua ederek
yapmış olduğumuz günahlarımıza pişman olup
bol bol tövbe ve istiğfar ederek
üzerimize kazaya kalmış namazlarımızı kılarak geçirmeye gayret etmeliyiz.

Hz. Peygamber (s.a.s.)
“İbadet için en iyi gece Kadir gecesidir. En korkunç gece de Kabirde kalınan gecedir. En güzel gecede
en korkunç gece için amel edene müjdeler olsun.”
“Kim inanarak ve Allah rızası için Kadir gecesinde kalkar (namaz kılar
ibadet ederse) onun geçmiş günahları affedilir.” buyurmaktadır.

Hz. Âişe validemiz (r.ah.) bu geceyi ihya etme hususunda Hz. Peygamber (s.a.s.)’e; -Ya Rasûlallah
Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim? deyince
Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.): “Ya Rab! Sen çok affedicisin
affetmeyi seversin
affeyle beni” diye dua et
buyurmuştur.

Bu gece önemini Kur’an’dan aldığına göre Kur’an nedir ve nasıl bir kitaptır?

Tirmizî’nin Kur’an’ın faziletleri babında zikrettiği bir hadis-i şerifte
Rasûlullah (s.a.s.) şöyle buyuruyor: “Allah’ın Kitabına sarılın. Zira onda
sizden öncekilerin tarihi
sizden sonrakilerin haberi ve aranızdaki meselelerin hükmü vardır. O
hakla batılı birbirinden ayıran kesin bir hükümdür
saçma (anlamsız bir söz) değildir. Her kim zorbalığından ötürü onu bırakırsa
Allah onun belini kırar. Her kim de hidayeti ondan başkasında ararsa
Allah onu sapıtır. O Allah’ın sapasağlam ipidir. O hikmet dolu sözlerdir. O Hakk’a giden dosdoğru yoldur. O arzu ve isteklerin kendisini hakikatten saptıramadığı
dillerin kendisine benzemediği
âlimlerin kendisinden doymadığı
çok tekrarlamaktan dolayı eskimeyen
hayranlık veren tarafları bitmeyen bir kitaptır. O öyle bir kitaptır ki
cinler onu dinledikleri zaman; “Gerçekten biz
şaşılacak bir Kur’an dinledik
doğruya götürüyor ve ona derhal iman ettik.” (Cin
1) demekten kendilerini alamadılar. Kim onun dediğini söylerse doğruyu söylemiş olur. Kim onunla amel ederse sevap kazanmış olur. Kim onunla hükmederse adaletle hükmeder. Kim ona davet ederse
doğru yola hiyadet etmiş olur.” (Tirmizî
Fedâilü’l-Kur’an
14)

Kur’an-ı Kerim niçin indirilmiştir?

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’in bu güzel tarifinden sonra Kur’an niçin indirilmiştir? sorusunun cevabına gelelim.

Kur’an
hayatı anlamlandırmak için indirilmiştir. O Allah’ın gökten indirdiği sağlam ve kopmayan ipidir. Kim ona yapışırsa doğru yolu bulmuş olur. Çünkü onda insanları hem dünyada hem de ahirette mutluluk ve saadete eriştirecek prensipler vardır. Kim onu terk eder de hidayeti başka yolda ararsa
hem dünyada hem de ahirette hüsrana uğrayanlardan olur. Nitekim Kur’an
ikinci suresi olan Bakara suresinde indiriliş gayesini şu şekilde belirtmektedir:

«“Elif. Lam. Mim. O kitap (Kur’an); onda asla şüphe yoktur. O
muttakîler (Müttekîn kelimesi vikâye kökünden gelir. Vikaye
“korumak”
müttakî “korunan
takvâ sahibi” demektir. Aynı kökten gelen takvâ
Arap dilinde canlı bir varlığın
dışarıdan gelecek tehlikeli bir güce karşı kendini korumasını ifade eder. Bu kelime
daha önce de Arapça’da kullanılıyordu. Fakat Kur’an sistemi içine girince önemli bir anlam kazandı. Kur’an’da takvâ
herhangi bir tehlikeden değil
Allah’ın azabından ve insanı bu azaba sürükleyecek günahlardan korunma anlamını kazanmıştır. Daha sonra inen ayetlerde takvâ
“saf dindarlık” anlamına gelmektedir) için yol göstericidir.” (Bakara
1-2) Kur’an muttakîlere hidayet kaynağı olarak indirilmiştir.

Yine Yüce Allah
Sâd suresinde Kur’an’ı indiriş gayesini şu şekilde bizlere açıklamaktadır:

“(Ey Muhammed!) Sana bu mübarek Kitabı
ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.” (Sâd
29)

Bu zikretmiş olduğumuz ayetten de anlaşıldığı gibi
Yüce Allah
Kur’an’ı düşünerek okumamız
anlamamız ve ondan öğüt alarak hayatımızı ona göre yaşamamız için indirmiştir.

Bugün Müslümanların Kur’an’a karşı görevleri nelerdir?

Kur’an bizden onu;

1- Okumamızı

2- Düşünmemizi

3- Anlamamızı

4- Yaşamamızı istiyor.

Sevgili Peygamberimize inen ilk ayette Yüce Allah: “Yaratan Rabbiyin adıyla oku” (Alak
1) buyurarak bizlerden onu okumamızı istemektedir. Bazı ayetlerde de “Biz onu
anlayasınız diye
Arapça bir Kur’an olarak indirdik.” (Yusuf
2) “Biz
düşünüp anlamanız için onu Arapça bir Kur’an yaptık.” (Zuhruf
3) “Allah size ayetleri
düşünesiniz diye böylece açıklar.” (Nur
61) buyurarak Kur’an’ı okurken manalarını düşünmemizi istemektedir. Hatta Yüce Allah: “Onlar Kur’an’ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri kilitli mi?” (Muhammed
24) buyurarak
Kur’an’ı düşünmeyenleri yermektedir.

Kur’an
insanları karanlıktan aydınlığa çıkarmak ve onları hem dünyada hem de ahirette mutluluğa eriştirmek için indirilmiş bir kitaptır. İnsanlık
evrensel prensipleri içeren Kur’an’ı anlayıp yaşadıkça hasretini çektiği barış ve huzur ortamını yakalamış olacaktır. Zira Kur’an
insanlığın huzuru ve mutluluğu için gönderilmiştir.


Prof. Dr. Mehmet Soysaldı
Fırat Üniv. İlahiyat Fak.
 

urfalımatematikçi

Tecrübeli Üye
Silver
#10
Dini hayatımızda önemli bir yere sahip olan Kadir Gecesinin değeri
insanlığa rehber olarak gönderilen Kur’an’ı Kerim’in o gecede yeryüzüne inmeye başlamasından kaynaklanır. Kadr
'azamet' ve 'şeref' demektir. İslam'a göre Allah Kur'anın ilk ayetlerini Cebrail aracılığı ile Muhammed'e kırk yaşında Hira Mağarası'nda göndermiştir. İlk ayetler Kadir gecesinde indirilen Alak Suresi'nin ilk ayetleridir.
Kur'an'da kadir gecesi şöyle tanımlanmıştır:
İnnâ enzelnâhü fî leyletil kadr (1). Ve mâ edrâke mâ leyletül kadr (2) Leyletül kadri hayrum min elfi şehr (3) Tenezzelül melâiketü ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min külli emr (4) Selâmün hiye hattâ matleıl fecr (5).
"Doğrusu biz Kur'ân'ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler.O gece
tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.
"Bu gece aynı zamanda
sema kapılarının açıldığı
dua ve tövbelerin kabul edildiği bir kutlu gecedir. Sevgili Peygamberimiz (a.s.) bu mübarek gece ile ilgili olarak
"Kim inanarak ve sevabını Yüce Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır" buyurmuştur.
Bu geceye Kadir gecesi denilmesi şeref ve kıymetinden dolayıdır. Çünkü:
a) Kur'ân-ı Kerim bu gecede inmeye başlamıştır.
b) Bu gecedeki ibadet
içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha faziletlidir.
c) Gelecek bir seneye kadar cereyan edecek olan her türlü hadiseler Allah Teâlâ'nın ezelî kaza ve takdiri ile ilgili meleklere bu gece bildirilir (Tecrîdi Sarih Tercemesi
VI
312).
d) Bu gecede yeryüzüne Cebrail ve çok sayıda melek iner.
İslâm kaynaklarında belirtildiğine göre Allah Teâlâ bir takım hikmetlere dayanarak Kadir gecesini ve onun dışında daha bazı şeyleri de gizli tutmuştur. Bunlar:

Cuma günü içerisinde duanın kabul olacağı saat; beş vakit içerisinde Salât-ı vusta; ilâhî isimler içerisinde İsm-i Azam; bütün taatlar ve ibadetler içerisinde rızay-ı ilâhî; zaman içerisinde kıyamet ve hayat içerisinde ölümdür. Bunların gizli tutulmasından maksat mü'minlerin uyanık
dikkatli ve devamlı Allah'a ibadet ve taat içerisinde olmalar]. sağlamaktır. Mü'minler bu geceyi gaflet içerisinde geçirmemeli
ibadet ve taatle değerlendirmelidir.
Kadir gecesinde neler yapılabilir:
Kadir gecesini
namaz kılarak
Kur'ân-ı Kerim okuyarak
tevbe
istiğfâr ederek ve dua yaparak değerlendirmeli.
Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.
Hz.Aişe demiştir ki; Muhammed'e:
"- Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?" diye sordum. Rasûlüllah (s.a.s):
"- Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin
affi seversin
beni affet." diye dua et
buyurdu (Tecrîd-i Sarih Tercemesi
VI
314).
Kadir gecesi hakkındaki hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
“Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü Teâlâ
o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez
onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar
Kadir gecesi
Arefe gecesi
Berat gecesi
Cuma gecesi ve günleri.” [Deylemi]
“İnanarak ve sevabını Allahü Teâlâdan umarak
Kadir gecesini ihya edenin geçmiş günahları affolur.” [Buhari
Müslim]
“Kadir gecesinde
bir kere Kadir suresini okumak
başka zamanda Kur’an-ı kerimi hatim etmekten daha sevaptır. Kadir gecesinde bir tesbih (Sübhanallah)
bir tahmid (Elhamdülillah)
bir tehlil (Allahü ekber) söylemek yedi yüz bin tesbih
tahmid ve tehlilden kıymetlidir. Bu gece koyun sağımı müddeti kadar [az bir zaman] namaz kılmak
ibadet etmek
bir ay bütün geceleri sabaha kadar ibadetle geçirmekten daha kıymetlidir.” [Tefsir-i Mugni]
“Kadir gecesi üç defa “La ilahe illallah” söyleyen müslümanın
birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur
üçüncüsünde Cennete girer.” [Tefsir-i Mugni]
Mübarek vakitlerde
günahlardan titizlikle uzak durmalı
taatları
ibadetleri ve her çeşit hayratı artırmalıdır. Zira Allahü Teâlâ
tarafından sevilen kimse
faziletli vakitlerde faziletli amellerle meşgul olur. Buğzettiği kul ise; faziletli vakitlerde kötü işlerle meşgul olur. Kötü işlerle meşgul olanın bu hareketi azabının daha şiddetli olmasına ve Allahü Teâlânın
ona daha çok buğzetmesine sebep olur. Çünkü o
böyle yapmakla vaktin bereketinden mahrum kalmış ve onun hürmet ve şerefini çiğnemiş olur.
Bu geceyi ihya için ilim öğrenmeli
mesela ilmihal okumalı
kaza namazı kılmalı
Kur’an-ı Kerim okumalı
dua
tevbe etmeli
sadaka vermeli
müslümanları sevindirmeli
bunların sevaplarını ölü diri bütün müminlere göndermeli! Kadir gecesini ihya edenin
Ramazan orucunu tutanın
haccı kabul olanın
bütün günahları affolursa da
namaz
oruç ve kul borçları ödenmiş olmaz. Bunları kaza ederek
ödeyerek borçtan kurtulmak gerekir.
- Kadir gecesine rastlamak için Ramazanın gecelerini nasıl değerlendirmeli?
Ramazanın her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur. Her gün en az şunlar yapılmalı:
1- Yatsı namazında zammı sure olarak Kadir suresini okumalı.
2- Kadir gecesi okunacak duayı okumalı.
3- Bir iki sayfa Kur’an-ı Kerim okumalı.
4- İlmihalden bir iki sayfa okumalı.
5- Az da olsa sadaka vermeli.
.6- Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir
Tesbih Namazı :
Günahların afvına vesîle olan tesbih namazı 4 rek’atlı bir namazdır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezber bilmek icap eder: “Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym”
- Tesbih Namazının Kılınışı:
Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir. “Allâhü Ekber” diyerek namaza başlanır.
Yukarıdaki tesbih:
“Sübhâneke…” den sonra 15 kere

Zamm-ı sureden sonra 10 kere

Rükûda 10 kere

Rükûdan doğrulunca 10 kere

Secdede 10 kere

Secdeden doğrulunca 10 kere

İkinci secde de 10 kere

okunur.
Böylece birinci rek’at kılınmış olur. İkinci rek’ate kalkılınca Fâtiha-i şerîfeden önce yine 15 kere
diğer yerlerde de
tarif edildiği gibi 10′ar kere okunarak 4 rek’at tamamlanır.
Tesbih namazının diğer tarafları aynen diğer namazlarda olduğu gibidir. Fark sadece okunan tesbihlerdir. İkinci rek’atte oturulduğunda
“Et-tehiyyâtü…” den sonra
“Allâhümme salli…” ve “Allâhümme bârik…”
üçüncü rek’at için ayağa kalkıldığında da “Sübhâneke…” okunacaktır.
Tesbih namazında beher rek’atte okunan tesbih adedi 75′dir. Dört rek’atte 300 tesbih okunmuş olur.
“Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan
ondan nasibini almıştır.”
İbnü Hacer Heytemî Tuhfetü’l-Muhtâc’da der ki:
“Kadir gecesini görene
saklaması sünnettir. Onun kemâliyle faziletine ancak Allah Teâlâ’nın bildirdiği kimseler nail olur.”
Bu gece 4 rek’at Kadir Gecesi namazı kılınır:
1′inci rekatte: 1 Fâtiha-i şerîfe
3 “İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr…“
2′nci rek’atte: 1 Fâtiha-i şerîfe
3 İhlâs-ı şerîf

3′üncü rekatte: 1 Fâtiha-i şerîfe
3 “İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr…“
4′üncü rek’atte: 1 Fâtiha-i şerîfe
3 İhlâs-ı şerîf

okunur.
Namazdan sonra:1 defa:
“Allâhü ekber. Allâhü ekber. Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber. Ve lillâhil-hamd”
100 “Elem neşrah leke sadrak…”
100 “İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr…”
100 defa da Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz’in Hazret-i Âişe (r.a.) Vâlidemiz’e öğrettiği şu duâ okunup
sonra duâ yapılır:
“Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tühibbül-afve fa’fü annî” (Allah’ım sen affedicisin
affı seversin
beni affeyle.).
Kaynakça
1. Kadr Suresi (97/ 1-5) (Diyanet Meali) .
2.Buhârî
Leyletü'l-Kadir
3; Müslim
Sıyam
216
3. SURUÇ Salih
Peygamberimizin Hayatı
Nesil Yay.
c. 1 s. 199
ISBN 975-408-020-8