İstihâre Namazı!

MEHMET_1960

Çalışkan Üye
Silver
#1
İstihâre Namazı!(Namazın Resimli Anlatımı Aşağıdadır)

NOT: İSTİŞARE YAPTIKTAN SONRA İSTİHARE YAPILIR. YANİ ÖNCE BİR BİLENE, BİR BÜYÜĞE DANIŞILIR.

İstihare “hayırlı olanı istemek” anlamına gelir. İstihare, bir işin hakkında hayırlı olup olmadığını anlamak için abdest alıp iki rekât namaz kıldıktan sonra bu husustaki duayı okuyarak o işle ilgili rüya görmek üzere uykuya yatmaktır.
Evlenmeden önce, birkaç defa istihare etmeli, Hak teâlâya sığınmalıdır. Nefsin ve kötü kimselerin araya girmemesi için, yalvarmalıdır. Salih, güvenilir kimselerle istişareden sonra, istihare yapmalıdır.

Bir işe başlayacağınız veya bir şeyden kurtulmak istediğiniz zaman, iki rekât nafile namaz kılıp [aşağıda bildirilen Arapça duayı okuyarak] “Eğer bu işim [Mesela şununla evlenmem veya şu evi almam] dünya ve ahiretim için hayırlı ise, bunu bana mübarek eyle. Eğer hakkımda hayırlı değilse, onu benden uzaklaştır ve hayırlı olanı bana kolaylaştır. Beni kazana rıza gösterenlerden eyle, Ya Erhamerrahimin” demelidir.

İstihare İle İlgili Bir Kaç Hadis:

(Mutluluk, istihare namazı kılmakla gerçekleşir.) [Hakim]
(İstiharede bulunmak ve kadere rıza göstermek kişinin mutlu olacağına, bunun aksi ise, kişinin mutsuz olacağına alamettir.) [Tirmizi]
“İstihare eden zarara düşmez.” (Buhari)
“Allah’a istihare, kişinin saadet vesilelerinden biridir.” (Buhari)

İstihare Duası:


İstihare Duası türkçe okunuşu

“Allâhumme innî estehîruke bi-ilmike ve estakdiruke bikudratike ve es’eluke min fadlike’l-azîm. Feinneke takdiru velâ ekdiru ve ta’lemu vela â’lemu ve ente allâmu’l-ğuyûb. Allâhumme in kunte ta’lemu enne hâzâ’l, emre hayrun lî fî dînî ve meâşî ve âkibeti emrî âcili emrî ve âcilihi fakdirhu lî ve yessirhu lî summe bârik lî fîh. Ve in kunte tâ’lemu enne hâza’l-emre şerrun lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emri âcili emrî ve acilihî fasrifhu annî vasrifnî anhu va’kir liyelhayra haysu kâne sume ardinî bih.”

İstihare Duası Türkçe Anlamı: “Allâh’ım, Sen’den hayır talep ediyorum, zira Sen birsin. Sen’den hayrı yapmaya kudret talep ediyorum, zira Sen vermeye kadirsin. Rabbim, yüce fazlını talep ediyorum, Sen her şeye kadirsin, ben âcizim. Sen bilirsin, ben câhilim. Sen gaybları bilirsin.

Allâh’ım, şüphesiz biliyorsun ki, bu iş benim dinim, hayatım ve sonum için hayırlıysa, bunu bana takdir et ve yapmamı kolay kıl. Sonra da onu hakkımda mübarek kıl. Eğer bu iş bana dinim, hayatım ve âkıbetim için zararlıysa, onu benden çevir, beni de ondan çevir. Hayır ne ise, bana onu takdir et, sonra da bana onu sevdir” (Buhârî)

Kısaca Kılınışı:
 • Bu namaz sabah namazının sünneti gibi kılınır.
 • Tek fark; 1 Rekatta zamlı sure olarak Kâfirun Suresi , 2 Rekatta zamlı sure olarak İhlas suresi okunur.
  • İlk rekatta Fâtiha ve Kâfirun Suresi okunur.
  • İkinci rekatta sadece Fâtiha ve İhlas suresi okunur.
  • Oturuşta ise diğer namazlarda olduğu gibi: Ettehiyyâtü , Allâhümme Salli , Allâhümme Barik , Rabbenâ duaları Rabbenââtina ve Rabbenâğfirlî okunur.
  • Ardından istihare duası yapılır. Tesbih isteğe bağlı olarak yapılır.
  • Namazı kıldıktan sonra dünya kelamı etmemek, sağ tarafa ve kıbleye doğru yatmak, uymaya çalışırken kalpten “Allah Allah” demek iyidir.
  • Bu namazı buradan okuyup, tatbik etmek isteyenlerden bir dileğimiz olacak, Yukarıdaki Peygamber efendimizin yukarıdaki duasını kendi sıkıntısına, problemine uyarlayıp kalbinden okuduktan sonra;3 ihlas ve 1 Fatiha’yı da başta Peygamberimize, sevdiklerine ve Zamanın Sahibine hediye eylesin. Onların yüzü suyu hürmetine bu aciz kulunun anlayacağı şekilde her şeyi aşikar göstersin, perdeleri aralasın diye Allah’a dua etsin. Dua esnasında:
   • Allah ile konuşur gibi dua etsin,
   • Etrafını saran melekleri hissetsin,
   • Dua esnasın da gözlerini kapatsın,
   • Boynunu büksün,
   • Allah’ın aciz bir kulu olduğunu hissetsin.
  • Birinci defada sonuç alınamazsa üç kere veya yedi defa tekrarlanabilinir.
   Sammi olarak yapıldığı takdirde, kalbe doğuş olabilir, istihare sonucu bir ferahlık ve rahatlık olursa o işin hayırlı olacağına, sıkıntı ve darlık olursa olumsuz olacağına işaret edilir. Gündüz yapılacağı gibi, iyice konsantre olunabilmesi için geceleyin yatmadan hemen önce yapılması tavsiye edilir. İstihare için uykuya yatma ve rüya bekleme şartı olmadığıda unutulmasın. Allah bunu samimi olarak isteyenlere bir işaret veya ipucu verir.
   O kapısına geleni geri çevirmez. O’nun kapısı umutsuzluk kapısı değildir.
İstihare Namazının Kılınışı
.
Namaz Başlangıcı (Kadın)
Niyet Edilir
Abdest alınıp, ayakta olarak kıbleye dönülür. Ayakların arası dört parmak açıklıkta olur. Kadınlar, vücûdun şekli belli olmayacak şekilde, tepeden tırnağa kadar örtünür. Yalnız eller ve yüz açık kalır. Ellerini kol ağzından dışarı çıkarmaz. Namazda, kadınlar için en iyi örtülü olmanın en kolay şekli, ellerini de örtecek geniş bir başörtüsü ve ayaklarını da örtecek, geniş ve uzun bir etektir.Önce “Niyet ettim Allah rızası için istihare namazı kılmaya“ diyerek niyet ederiz.
Tekbir Getirilir!
Tekbir Getirilir! (Kadın)

Tekbir Alınır
“Allahü ekber” diyerek iftitâh tekbîri alınır.
Erkekler tekbîr alırken; ellerin içi kıbleye karşı ve parmak araları normal açıklıkta bulunur. Başparmaklar kulak yumuşağına değdirilerek eller yukarıya kaldırılır.
Kadınlar tekbîr alırken; ellerinin içi kıbleye karşı, parmak araları normal açıklıkta ve parmak uçları omuz hizâsına gelecek şekilde ellerini yukarıya kaldırırlar.
Kıyam Edilir! (Erkek)
Kıyam Edilir! (Kadın)

Kıyam
Tekbîrden sonra eller bağlanır. Kıyamda yani ayakta iken secde edilecek yere bakılır.Erkekler sağ elin avucu, sol elin üzerinde ve sağ elin baş ve küçük parmağı sol elin bileğini kavramış olarak ellerini göbek altında bağlarlar.Kadınlar Sağ el sol elin üzerinde olacak şekilde ellerini göğüs üstüne koyarlar. Erkeklerde olduğu gibi sağ elin parmakları ile sol elin bileğini kavramazlar. Elleri baş örtüsünün altında tutmaya çalışmalıdır.
Ayakta sırasıyla;
-Sübhâneke okunur,
-Euzu Besmele çekilir,
-Fâtiha sûresi okunur. (Ardından Amin denir.)
-Bundan sonra Kâfirun Suresi okunur. (Anlamı )

Rükûya Gidilir! (Erkek)
Rükûya Gidilir! (Kadın)

Rükû
“Allahü ekber” diyerek rükü’a varılır yani bel doksan derece eğilir ve burada üç defa “Sübhâne rabbiyel-azîm” denilir. Rükü’da iken ayakların üzerine bakılır.Erkekler rükü’da, parmaklarını açıp, dizlerin üstüne kor. Sırtını ve başını düz tutar. Bacaklarını ve kollarını dik tutarlar.Kadınlar rükûda, sırtını ve başını, bacaklarını, kollarını dik tutmaz. Sırtlarını biraz meyilli tutarak erkeklerden daha az eğilirler. Ellerini parmaklarını açmayarak dizleri üzerine koyarlar ve dizlerini biraz bükük bulundururlar.
Doğrulurken!
Doğrulurken!

Doğrulurken
Rükûyda üç defa “Sübhâne rabbiyel-azîm” dedikten sonra, doğrulurken “Semi’allahü limen hamideh” diyerek rükü’dan kalkılır ve tam doğrulunca da ayakta “Rabbenâ lekel-hamd” denilir.
Secdeye Varılır! (Erkek)

Secdeye Varılır
Sonra, “Allahü ekber” diyerek secdeye varılır.
Secdeye inerken önce dizler, sonra eller, daha sonra da burun ve alın yere konur. Secdede baş iki elin arasında ve hizâsında bulunur. El parmakları birbirine bitişiktir. Secdede iken ayaklar kaldırılmaz. Secdede gözler kapalı olmaz. Burada üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’lâ” denilir.
Secdeye Varılır! (Kadın)
Erkekler, secdede dirseklerini yanlarından uzak, kollarını yerden kalkık bulundururlar. Ayaklar, parmaklar üzerine dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur.Kadınlar, secdede kollarını yanlarına bitişik hâlde bulundururlar.Ayaklar bitişik olarak parmaklar üzerine dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde kıvrılarak yere konur.
Oturulur! (Erkek)
Oturulır! (Kadın)

Oturulur
“Allahü ekber” diyerek başını secdeden kaldırıp diz üstü oturulur. Otururken, parmaklar dizlerin hizâsına gelecek şekilde eller uylukların üzerine konur ve kucağa bakılır. Burada “Sübhânallah ” diyecek kadar kısa bir an oturulur.Bu oturuşta erkekler, sol ayağını yere yayarak onun üzerine oturur, sağ ayak, parmakları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur. Kadınlar ise, ayaklarını yatık olarak sağ tarafına çıkarır ve öylece otururlar.
Tekrar Secdeye Varılır! (Erkek)
Tekrar Secdeye Varılır! (Kadın)

Tekrar Secdeye Varılır
Tekrar, “Allahü ekber” diyerek secdeye varılır.Burada üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’lâ” denilir.

2. Rekat Başlangıcı
Kıyam Edilir! (Erkek)
Kıyam Edilir! (Kadın)
● Kıyama Durulur
“Allahü ekber” deyip ayağa kalktıktan sonra ikinci rekat başlamış olur.
Ayağa kalkınca elleri bağlayıp Besmele çekeriz.
Fâtiha sûresi okunur. (Ardından Amin denir.)
-Bundan sonra İhlas suresi okunur. (Anlamı )
Sonra “Allahü ekber” diyerek rükûa gideriz.
Rükûya Gidilir! (Erkek)
Rükûya Gidilir! (Kadın)
● Rükû
“Allahü ekber” diyerek rükü’a vardıktan sonra Rükûyda üç defa “Sübhâne rabbiyel-azîm” denilir.
Doğrulurken!
Doğrulurken!
● Doğrulurken
Rükûyda üç defa “Sübhâne rabbiyel-azîm” dedikten sonra, doğrulurken “Semi’allahü limen hamideh” diyerek rükü’dan kalkılır ve tam doğrulunca da ayakta “Rabbenâ lekel-hamd” denilir.
Tekrar Secdeye Varılır! (Erkek)
Tekrar Secdeye Varılır! (Kadın)
● Secdeye Varılır
“Allahü ekber” diyerek secdeye varılır.Burada üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’lâ” denilir.
Oturulur! (Erkek)
Oturulır! (Kadın)
● Oturulur
“Allahü ekber” diyerek başını secdeden kaldırıp diz üstü oturulur.
Tekrar Secdeye Varılır! (Erkek)
Tekrar Secdeye Varılır! (Kadın)
● Tekrar Secdeye Varılır
Tekrar, “Allahü ekber” diyerek secdeye varılır.Burada üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’lâ” denilir.
Tahiyyata Oturulur! (Erkek)
Tahiyyata Oturulur! (Kadın)
● Tahiyyata Oturulur!
“Allahü ekber” diyerek başını secdeden kaldırıp diz üstü oturulur.
Oturunca sırasıyla;
Ettehiyyâtü okunur,
Allâhümme Salli okunur,
Allâhümme Barik okunur,
Rabbenâ duaları 'Rabbenâ âtina' ve 'Rabbenâğfirlî' okunur.
Selam Verilir! (Erkek)
Selam Verilir! (Kadın)
● Selam Verme
Dualar bitince yüzümüzü önce sağ tarafa çevirerek “Esselâmü aleyküm ve rahmetullah” deriz. Selâm verirken omuzlara bakılır. Sonra yüzümüzü sol tarafa çevirerek “Esselâmü aleyküm ve rahmetullah” deriz.
[HR][/HR]Böylece istihare namazı kılınmış olur. İstihâre namazından sonra şu duâ okunur İstihare Duası okunur.
Yedi gece böyle istihâre yapılır. Sonra, kalbe gelen şey yapılır. İstihâreden sonra, abdestli olarak, kıbleye dönüp yatılır. Rü’yâda beyaz veya yeşil görmek hayra alâmettir. Siyah veya kırmızı görmek şerre alâmettir denildi. İstihâre namazını başkasına kıldırmak sünnet değildir. İstihâre yapmasını öğrenmeli, bu sünneti kendisi îfâ etmelidir. Bedenle yapılan ibâdetleri başkasına yaptırmak câiz değildir.
İstihâreden istenilen neticenin sağlıklı bir şekilde alınabilmesi için, öncelikle düzgün bir itikada sahip olmakla beraber, guslün de şartlarına uygun alınmış olması lazımdır. Hanefi mezhebinde diş dolgusu ve kaplaması olanın guslü geçerli olmadığı için, böyle kimsenin Mâliki mezhebini taklid ederek gusletmesi gerekir.
[HR][/HR]Soru Sormadan Önce Burayı Okuyunuz ve Yorumlarda Daha Önce Sorulmuş Soruları İnceleyiniz!
1)Başkası benim yerime kılsa olur mu?
Hayır, olmz. İstihare namazını sizin yerinize başkası kılamaz.
2) İstihare namazından sonra kalbe gelen his mi yoksa rüya mı önemlidir?
Kalbe gelen his önemlidir. (hadislerle naklolan budur)
3) İstihare duasını arapçamı okumak gerekli?
İstihare duası türkçesi, dilerseniz bunu da okuyabilirsiniz.
4) İstihare duasını ezbere bilmiyorum ne yapmalıyım?
Duayı aklınızda tutamıyorsanız bir kağıda yazabilirsiniz, namazdan sonra okuyacaksınız çünkü…
5) Bir kez istihareye yatmak yeterli midir?
Bir kerede göremeyebilirsiniz, 7 Kere istihareye yatabilirsiniz, Bir kerede görebilmek için Tasavvuf Ehli olmanız gerekir ki buda günümüzde oldukça zordur ama doğru bir yoldur…
6) İstihare duasında Ayetel kürsi okunuyor diye duymuştum doğru mu?
Eğer Kafirun suresini bilmiyorsanız onun yerine Ayet-el kursi okuyabilirsiniz.
7) Rüya görmedim ne yapmalıyım?
Rüya görmek şart değildir. Kalbe gelen his daha önemlidir. Bundan daha önemlisi ise istişaredir. Yani bir bilene, bir büyüğe danışım öyle yapmak.
8) Evlilik için istihare yapılır mı?
İstihare yapılır fakat önce istişare yapılmalıdır. Hayırmı şermi olacağına karşınızdaki kişinin dini ölçülere uyup uymadığına bakarak siz de karar verebilirsiniz.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:

Benzer konular

El-Emin

Tecrübeli Üye
Administrator
#2
Serhat abi neden İstihare namazı diye bi anlatsan ayrı bir başlıkta oda güzel olur bak
 
S

Sareeww

Misafir
#3
Kafirun süresini bilmiyorum ayetel kürsiyide bilmiyorum ne yapmam gerekiyor yardımcı olurmusunuz lütfen :(