imam-ı azamdan iki sorunun cevabı

clewerss

Acemi Üye
Silver
#1


Ebu Muti: Bir kimse bana isabet eden musibetle Allah mubtela mı kılmıştır, yoksa onu ben mi kazanmışımdır? O musibet Allahın beni mubtela kıldığı şeylerden değildir, derse kafir olur mu?

Ebu Hanife: - Hayır...


Ebu Muti: Niçin?

Ebu Hanife: - Çünkü Allah "Sana isabet eden iyilik eden Allahtandır, sana isabet eden kötülük de nefsindendir"(Nisa/79) buyurur. Yani kötülük, günahın sebebiyledir, ben de onu sana günahın sebebiyle takdir ettim buyurmaktadır. Keza Allah şöyle buyurur "Size isabet eden her musibet, ellerinizle işlediklerinizden dolayıdır"(Şura/30) "O dilediğini dalalette (sapıklıkta) bırakır,dilediğini de hidayet eder (doğru yola yöneltir) "(Nahl/93) buyurur. O kimse de tevilde hata etmiştir "Allah insan ile kalbi arasına girer" ayetinin manası; müminle küfür arasına, kafirle iman arasına girer demektir. Şüphesiz ki kulun kendisiyle kötülüğü işlediği güç(istitaat), bizatihi kulun iyiliği işlemesi için de müsaittir. Kul Allahın kendisinde meydana getirdiği, kötülükte değil, iyilikte kullanılmasını emrettiği istitaatı sarf (gücü harcaması) ve tevcihinden (yönlendirmesinden) dolayı ceza görecektir.
--
kibir yapma
kendine kanma
hata yapmam sanma
sana ,saçma
gelenleri
manasız sanma
sadece kendine yanma
masivaya tapma

selâmün alâ men ittebea'l hüda
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
 

clewerss

Acemi Üye
Silver
#5
--
kibir yapma
kendine kanma
hata yapmam sanma
sana ,saçma
gelenleri
manasız sanma
sadece kendine yanma
masivaya tapma

selâmün alâ men ittebea'l hüda
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~