İbadetler nasil olmali

urfalımatematikçi

Tecrübeli Üye
Silver
#1
Bu günlerde birkaç milyon insan kabede haccını yapmak için sabırsızlıkla beklemekte.ve dünyada milyonlarca insan kurban kesmek için bayramı beklemekte.peki bütün bu ibadetlerden maksat nedir acaba. Sadece şekil mi yoksa bunların deruni manalarıda var mı.?şu bir gerçek ki islamiyette asıl olan maneviyatlardır.şekiller ise bu manaların alametleridir.adeta ruh beden ikilisi gibidirler.biri birisiz kamil olmaz.bunu ifade için peygamberimiz şöyle buyurur:Allah sizin şekillerinize,cisimlerinize bakmaz.fakat sizin kalblenizee bakar.(Müslim 12/426,4650 nolu hadis).yine Hanefi mezhebinin muteber kitaplarıdan biri olan el-ihtiyar’da hz.ömer efendimizden şöyle bir söz nakledilir.”kişinin namazdaki gösterişi sizi aldatmasın”(el-ihtiyar li ta’lili-lmuhtar.kitabü’ş-şehadat bölümü)bütün bunlar bize işin manevi tarafına yoğunlaşmamız gerektiğini gösteriyor.
Biz burada Hac ibadetindeki hareketlerin iç anlamı ve kişiye kazandırması gereken mânevi haller konusunda tasavvuf tarihinde ilginç bir konuşmayı naklederek bizim bu konuya nasıl yaklaşmamız gerektiğine ışık tutmaya çalışacağız.konuşma imam-ı şibli(ö.945m) ile bir adam arasında geçer
İMAM-I ŞİBLİ HACCA GİDİP GELEN BİR ADAMA SORAR:

- Haccetmek için ne yaptın?
- Guslettim, ihrama girdim, iki rekât namaz kıldım ve telbiye ettim.
- Bunlarla haccı yapmaya tam ahid(söz) verdin mi?
- Evet.
- Peki, yaratıldığından beri bu ahdine aykırı bütün akitleri(günah olan) bozdun mu?
- Hayır.
- Sen tam ahid(söz) vermemiş sin?

- Sonra ihram için elbisesini çıkardın mı?
- Evet.
- Yaptığın her(kötü) işten de soyundun mu?(bıraktın mı)
- Hayır.
- Sen elbiseni çıkarmamışsın.

- Sonra temizlendin mi?
- Evet.
- Bu temizlenme sendeki kötü ahlakı,mânevi kirleri giderdi mi?
- Hayır.
- Sen temizlenmemişsin.
- Hareme (Kâbe’nin çevresine) girdin mi?
- Evet.
- Hareme girmenle her haramı terketmeğe söz verdin mi?
- Hayır.
- Sen Hareme girmemişsin.

- Kurban kestin mi?
- Evet.
- Aşırı isteklerini ve iradeni Hak’ın rızâsında yok ettin mi?
- Hayır.
- Sen kurban kesmemişsin.

- Şeytana taş attın mı?
- Evet.
- Sendeki cehaleti attın mı, böylece sende ilmin parıltıları ortaya çıkmaya başladı mı
- Hayır.
- Sen taş atmamışsın.

- Kâbe’yi ziyaret ettin mi?
- Evet.
- Bu ziyaret sebebiyle ilâhî-mânevî ikramların arttığını gördün mü? Çünkü Hz. Peygamber şöye buyurur: “Hacılar ve umre yapanlar Allah’ın ziyaretçileridir. Ziyaret edilenin, kendisini ziyaret edene ikram etmesi bir haktır.”(benzeri ifade için bkz. beyhaki, şuabul iman 3/82)
-Sen bu ikramı farkedebildin mi?
- Hayır.
- Sen ziyaret etmemişsin.
(…)

Böylece haccın bütün hareketlerinin taşıması gereken iç anlamlara, soru-cevap şeklinde işaret edildikten sonra, haccın ve kurbanın bu bilinç ve anlayış içinde yapılması gerektiği belirtilir.
Biz buradaki hakikatları diğer ibadetlerimizede uyarlamaya çalışmalıyız.inşaalah başka bir zaman da diğer ibadetlerin hakiatı ile ilgili yazılar yazmaya çalışacağız.
Alem-i islamın ve özelliklede sizlerin bayramı mübarek olsun.
Not:arkadaşlar hadislerin Arapça metnini isteyenler olursa onlara gönderebilirim(facebook’ta Arapça karakterler çıkmıyor)
 

Benzer konular