Hutbe 06.11.2015her Insan Allah’in Bir Âyetidir!

m.eminokumus

Tecrübeli Üye
Silver
#1
İLİ : GENELTARİH : 06.11.2015HER İNSAN ALLAH’IN BİR ÂYETİDİR!Kardeşlerim!Hutbemin başında okuduğum ayet-i kerimedeYüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Andolsun, bizinsanoğlunu şerefli kıldık.

Onları karada vedenizde taşıdık. Kendilerini temiz şeylerlerızıklandırdık ve onları yarattıklarımızınbirçoğundan üstün kıldık.”1Peygamber Efendimiz (s.a.s), bir gün tavafesnasında Kâbe’ye yönelerek şöyle buyurmuştur:“Ey Kâbe! Sen ne güzelsin. Senin kokun negüzeldir.

Senin azametine ve kutsallığına hayranım.Fakat Allah’a yemin ederim ki, müminin saygınlığıAllah katında senin saygınlığından dahafazladır…”2Aziz Kardeşlerim!Hepimiz insan olarak aynı özden, aynı topraktanyaratıldık. Hepimiz beşer olarak aynı babadan,Âdem’den;

aynı anneden, Havva’dan geliyoruz.Hepimiz aynı dünyayı, aynı âlemi birliktepaylaşıyoruz. Hepimiz aynı güneşin ısısından, aynıayın ışığından istifade ediyoruz.Kardeşlerim!Hepimiz Âdem’in çocukları olarak Allahnazarında tarağın dişleri gibi eşitiz. Hz. Ali’nin, “Yahilkatte eşimsin ya dinde kardeşimsin” sözü bu hususuveciz bir şekilde ifade etmiştir. Geleneğimize göreinsan, insanın kurdu değil yurdudur.

İnsan, insanınumududur, sığınağıdır. Bunun içindir ki;medeniyetimizin insan anlayışı, modern zamanlarınsözde insan merkezli anlayışından oldukça farklıdır.Yunus Emre’nin ifadesiyle bizler, “YaratılanıYaratan’dan ötürü severiz”.

Zira her insan Allah’ın birayetidir. Her insan Allah’ın bir eseridir.Aziz Müminler!Bizim hem insan olmaktan hem de İslam’ainanmaktan kaynaklanan kardeşliğimizin bir hukukuve bir ahlâkı vardır. İnsan olmaktan kaynaklanankardeşliğimiz gereği hangi dinden, hangi ırktan, hangirenkten, hangi coğrafyadan olursa olsun her insansaygındır. Bu sebeple insan, insana zulmedemez.İnsan, insana haksızlık edemez.

Her insanın canı, kanı,malı, onur ve haysiyeti muhteremdir, mukaddestir,dokunulmazdır. Bizlere bu yüce değerleri öğretendinimizdir, âlemlere rahmet olarak gönderilenPeygamberimiz (s.a.s)’dir. O, Medine-i Münevvere’yehicret ettiğinde, bütün gayr-i müslimlerle bir sözleşmeimzalamıştır. Böylece farklı dinler ve kültürlerin birarada barış ve huzur içerisinde yaşayabilmelerininahlâkî ve hukukî temellerini atmıştır.

Kardeşlerim!Din-i mübin-i İslâm’dan kaynaklanankardeşliğimize gelince; bu kardeşlik, soy, sop, dil,bölge ve asabiyet temelinde bir kardeşlik değildir. Helehele çıkar temelinde bir kardeşlik hiç değildir. Yücedeğerler ve yüksek idealler etrafında bir kardeşliktir.İman ve takva ekseninde bir kardeşliktir. İslâmkardeşliğidir. Müslümanlar, aynı bütünün parçalarıdır.Aynı birin yansımalarıdır.

Tevhid ile gelen vahdetintemsilcileridir. Müslümanlar, aynı bedenin organları,aynı binanın tuğlaları gibidir. Müslümanlar,birbirlerine hak bağı ile bağlıdır.Müslüman, Allah’a ve O’nun mesajlarına saygıduyan, Allah’a ta’zimde bulunan ve Allah’ın yarattığıbütün mahlukata şefkat nazarıyla bakan insandır.Müslüman, Müslüman kardeşini en az kendisi kadardeğerli ve saygıdeğer görür. Onu hor, hakir ve küçükgöremez. Müslüman, kendisi için istediğini kardeşiiçin de ister. Müslüman güvenilir insandır. Eli vediliyle zarar vermez;

kardeşine zulmetmez, haksızlıketmez, düşmanlık etmez. Müslüman, kardeşine sırtçevirmez; sıkıntılı anında ona destek olur. Müslüman,kardeşinin üzüntüsünü, sevincini paylaşır.Kardeşlerim!Bugün Âdem’in çocukları olarak kardeşliğe,merhamete, şefkate, insaf ve vicdana her zamankindendaha fazla muhtacız. Bugün insanlık ailesi olarak yücedeğerleri hayatımıza aktarmaya her zamankinden dahafazla muhtacız.

Bugün insan olmaktan kaynaklanankardeşliğimizi yeniden hatırlamaya ve bu doğrultudabirlikte yaşamanın hukukunu ve ahlakını oluşturmayaher zamankinden daha fazla muhtacız.Bugün İslâm ümmeti olarak İslâm diyarlarınıyeniden ilim, hikmet ve marifet yurduna dönüştürmekiçin çalışmaya ihtiyacımız var. Bugün İslâmcoğrafyasında yeniden barış ve esenliği, merhamet veşefkati, kardeşlik ve dostluğu, hak ve adaleti, ahlak vefazileti egemen kılmaya ihtiyacımız var.

Birliğe,beraberliğe, yardımlaşmaya, dayanışmaya, saygı vemuhabbetle birbirimizi kucaklamaya ihtiyacımız var.İslâm’ın medeniyetler inşa eden eşsiz ilkelerineyeniden sarılmaya ihtiyacımız var. Kur’an-ı Kerim’inrahmet yüklü mesajlarına, Efendimiz (s.a.s)’in çağlarüstü örnekliğine ihtiyacımız var.

Hutbemi Efendimiz (s.a.s)’in şu hadisi ilebitirmek istiyorum: “İnsanlar Âdem’in çocuklarıdır,Âdem ise topraktandır.”3 1 İsrâ, 17/70. 2 İbn Mâce, Fiten, 2.3 Tirmizî, Menâkıb, 74.Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 

Benzer konular

Ziyaretçilerden Sorular

Cevaplar
8
Görüntüleme
127
2
  • Cevaplanmamış Konu
Cevaplar
1
Görüntüleme
986
Ayşe Hatun