Hurma ve Faydaları

thares

Tecrübeli Üye
Silver
#1

Mucizevi bir meyve: H U R M A

Hurma; hem bir gıda hem de ilaçdır. Şifa verici özelliği belirgindir.
Aynı zaman da meyvedir. Bir diğer yönü ise nefis bir tadı oluşudur.
Kısacasıhurma,şaşırtıcı özelliklere sahip harika ve mükemmel bir
besindir.Hurma ; ağacı ve meyvesi olan hurma,çok eski zamanlardan beri
bilinir ve tarımı yapılır. Yaklaşık 23 mt. Yüksekliğe kadar büyüyebilen
ağacın gövdesi,düşen yaşlı yaprakların sap kalıntılarıyla kaplıdır. Gövdenin
tepesinden çıkan yaklaşık 5 mt. Uzunlukdaki parlak,tüysü yapraklar
gösterişli bir taç oluşturur. Yalnızca tek bir sert çekirdek (tohum)
içeren,genellikle yumurta şekilli meyvelerin büyüklüğü, rengi ve muhtevası
yetişme şartlarına göre değişir.Ağırlığı 8 kg. ‘a ulaşan bir salkımda binden
çok meyve bulunabilir.
Dikimden dört, beş yıl sonra meyve vermeye başlar. 10-15 yıl
içerisinde ise en verimli dönemlerine ulaşır. Her ağaçtan 40-80 kg. ürün
elde edilir.Normal ömürleri 150 yıl kadardır.
Kur’an-ı Kerimin çeşitli yerlerinde zikredilen mübarek bir meyvedir.
Aynızamanda oldukça besleyicidir. Tazesi,kurusu,büyüğü,küçüğü ile adeta
binbir çeşidi vardır.Medine’deki hurma pazarına gidenler renk renk, çeşit
çeşit hurma cinsini görünce şaşırırlar.
Bugün modern tıp,hurmanın insan vücudunun sağlıklı ve zinde kalabilmesi
için hayati öneme haiz 10’ dan fazla element ihtiva ettiğini
göstermiştir.Aynızamanda hurmada organlara bol miktarda hareket ve ısı
enerjisi kazandıran,sindirimi ve özümlemesi kolay olan şeker bulunmaktadır.
Üstelik bu şeker kan şekerini hızla yükselten glikoz değil, meyve şekeri
(früktoz)dir.Glisemik endeksi düşük olan bu gıda şişmanlama tehlikesine yol
açmaz. Yine hurma bütün vitamin ve proteğinlere sahiptir. Modern tıbbın bu
meyveye’’baş meyve’’ olarak
bakması boşuna değildir.Zira bir insanın muhtaç olduğu bütün elementleri
ihtiva ettiği için sadece hurma ve suyla yıllarca yaşamak mümkündür.
Peygamber(SAV) efendimizin "İçinde hurma bulunan evin halkı aç kalmaz’’
hadisi şerifi anlamlıdır. Hurmanın kullanıldığı, adeta ilaç sayıldığı bir
çok durum vardır.
Bilindiği gibi anneye doğum yaptığı gün hazmı kolay meyve
şekerli yiyecek verilmesini doktorlar gerekli görür. Bunun gayesi annenin
zayıf ve mecalsiz vücuduna ve yorgun azalarına enerji ve canlılık
kazandırmak ve yeni doğan bebek için gerekli sütü ifraz etmesi için, süt
guddelerini harekete geçirmektir. İşte hurma yeni doğan aciz yavrunun tek
gıdası olan sütün meydana gelmesi ve doğum yaptığı gün yalnızca hurma ve su
ile gıdalanmasını
emretmesi ilgi çekicidir.
“Hurma ağacının gövdesini kendi üzerine doğru salla! Üzerine
olgun taze hurmalar düşer. Ye, iç, gözün aydın olsun!”(Meryem:25-26)
Stresli ve gergin yaşantısı olanlara sabah, öğle ve akşam saatlerinde
üçer adet hurma yemesi son zamanlarda tıp adamlarınca tavsiye edilmektedir.
Berkeley Üniversitesi uzmanlarının yaptığı araştırmalar, sinirleri
güçlendiren B6 vitamini ve magnezyum mineralinin hurmada yüksek miktarda
bulunduğunu ortaya koymuştur. Sinir vitamini olarak adlandırılan B6 ile
kasların çalışmasında önemli rol oynayan ve bu sebeple kalp krizini önleyici
tesiri olduğu bilinen magnezyum hurmada bol olarak mevcuttur.Hurmada çeşitli
vitaminler ve madeni tuzlar çok fazladır. Ayrıca %50’den fazla kolayca kana
geçebilen şekeri ihtiva eder. Madeni tuzlardan bilhassa magnezyum hurmada
yoğun bulunur. Bu madde vücudu kansere karşı korumaktadır.Hurmanın çok
tüketildiği ülkelerde kansere tutulma oranı çok azdır.
Hurmanın gıda değeri çok yüksektir. Bu sebeple bedenen ve zihnen ağır
çalışanlara, bedeni ve zihni yorgunluk çekenlere, hastalıktan bitap
düşmüş olanlara çok fayda verir. Hurma hem enerji verir hemde kasların ve
sinirlerin gelişmesini sağlar. Hurma hamile ve emzikli hanımlar içinde çok
faydalıdır. Anne karnındaki çocuğun kanlı, canlı gelişmesini ve hamileliğin
anneyi zayıf düşürmesini önler. Emziklilerin sütleri bol ve besleyici
olur.Hurma bol fosfor, kalsiyum, demir ve gıda maddeleri ile
kansızlığa,vereme ve kemik zayıflığına karşı bünyeyi korur ve bu
hastalıkların azaltılmasına yardım eder.Hurma sahip oluğu çeşitli maddelerle
vücudun vakitsiz ihtiyarlamasına mani olur. Bol hurma yiyenler bedeni ve
zihni bakımından gençleşirler. Hurmada C vitamini vardır. Gerek hazmı kolay
şekerin olması gerekse karbonhidrat bakımından çok zengin olması sebebi ile
ekmek yerine hurma
yenirse kişi gereken gıdanın tamamını almış olur. Sodyum, potasyum,
kalsiyum,magnezyum, demir, kükürt, fosfor ve klorda hurmada bulunur. İnsan
hurma yediğinde vücuduna lazım olan bilcümle menfaatleri temin ermiş olur.
Newsweek dergisinin son sayılarından (Kasım 98) birinde çıkan haberde
günümüzün yaygın problemi olan prostat büyümesinde hurma ekstrelerinin son
yılların flaş ilacı proscar (Merck) kadar iyi geldiği, üstelik yan etki
göstermediği bildirilmektedir.
Sonuç olarak hurma, hem bir gıda hemde ilaçtır. Şifa verici özelliği
belirgindir. Aynı zamanda meyvedir. Bir diğer yönü ise nefis bir tadı
oluşudur. Kısacası hurma; şaşırtıcı özelliklere sahip harika ve mükemmel
bir besindir.
 

Benzer konular