her gün beşer defa namaz kılmak çok mudur?

bekkain

diyâr-ı gurbet
Süper Moeratör
#1
Bir zaman sinnen, cismen, rütbeten büyük bir adam bana dedi: 'Namaz iyidir. Fakat her gün her gün beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor.'
O zâtın o sözünden hayli zaman geçtikten sonra nefsimi dinledim, işittim ki, aynı sözleri söylüyor. Ve ona baktım, gördüm ki, tembellik kulağıyla şeytandan aynı dersi alıyor. O vakit anladım, o zât, o sözü bütün nüfûs-u emmârenin nâmına söylemiş gibidir veya söylettirilmiştir. O zaman, ben dahi dedim: 'Mâdem nefsim emmâredir. Nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Öyle ise nefsimden başlarım.'
Dedim: Ey nefis! Cehl-i mürekkeb içinde, tembellik döşeğinde, gaflet uykusunda söylediğin şu söze mukabil 'Beş İkaz'ı benden işit.
Birinci İkaz
Ey bedbaht nefsim! Acaba ömrün ebedî midir? Hiç kat’î senedin var mı ki, gelecek seneye, belki yarına kadar kalacaksın?
Sana usanç veren, tevehhüm-ü ebediyettir. Keyf için ebedî dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun. Eğer anlasa idin ki, ömrün azdır, hem fâidesiz gidiyor; elbette onun yirmi dörtten birisini, hakiki bir hayat-ı ebediyenin saadetine medâr olacak bir güzel ve hoş ve rahat ve rahmet bir hizmete sarf etmek, usanmak şöyle dursun, belki ciddî bir iştiyak ve hoş bir zevki tahrike sebep olur.
...........
Sözler, 243
 

Benzer konular

thares

Tecrübeli Üye
Silver
#2
Şahsım Bu Konudan Bir Şey Anladığım Söylenemez
Sözün Özü 5 Vakit Namaz Farzdır Kılınması Zor Gelebilir Ama İllaki Kılınmalıdır
 

bekkain

diyâr-ı gurbet
Süper Moeratör
#5
Şahsım Bu Konudan Bir Şey Anladığım Söylenemez
Sözün Özü 5 Vakit Namaz Farzdır Kılınması Zor Gelebilir Ama İllaki Kılınmalıdır
yani sözün özü bir dakika sonraya ömrümüzün olduğunu bilmediğimiz bir hayatta vakti gelen bir namaz için Rabbin huzuruna varmak insana ayrı bir lezzet verir, ebedi hayatını kurtarır deniyor, anladığım kadarıyla :)

Rabbim cümlemize nefsimize yenilmeyip ezan sesini duyduğumuzda namazımı kılanlardan eylesin inş.
amin inşallah ablam

Bazen çok olabiliyor dimi amaa :)
kışın kısa günlerde öğle ile ikindi çok yakın oluyo sanki :) Dünyaya çok dalıyoz çookkk..