Güzel söz söylemek ve yazmak

MEHMET_1960

Çalışkan Üye
Silver
#1
Inanmiyan bir gönül, icinde kus bulunmayan kafese benzer. (Abdülkädir Geyläni)

Kendini hak ile mesgul etmezsen, batil seni mesgul eder. (Imam Safii)

Güzel gören güzel düsünür, güzel düsünen hayatindan lezzet alir. (Bediüzzaman)

Sen verdikce, dost görünen cok olur. Istede gör, hepsi birden yok olur; Sen kendi kendine yetmeyi ögren, Tüm dünya malina gönlün tok olur
Allah rizasi dahilinde ayaklari tozlananin ayaklarina cehennem haramdir.(Hz. Muhammed)

Dört sey sende varsa dünyalik bazi seyler elinden kacmis olsa da üzülme; 1.Emanete riayet 2.Dogru sözlülük 3.Güzel ahlak 4.Helal kazanc (Hz. Muhammed)

Kim müslümanların meseleleriyle ilgilenmezse müslüman degildir. Ve kim "ey müslümanlar" diye feryad eden birinin sesini duyar ve onun yardımına koşmazsa müslüman degildir. (Hz. Muhammed)

Öğüt olarak ölüm yeter. Gam çekmeye kabir yeter. (Hizir)

El-aceletü min eş-şeytan. (Acele işe şeytan karışır.)(Hz. Muhammed)

Uzun yaşamak için değil, doğru yaşamak için çalışıp çabalamalıyız.(Seneca)

Cennete ilk çağırılıcak olanlar, bollukta darlıkta hep Allah'a şükür eden hamdçılardır.(Hz. Muhammed)

Hakiki imanı elde eden bir insan kainata meydan okuyabilir.(Said-i Nursi)

Iman iki esit parcadir.Yarisi sabir yarisi sükürdür.(Hz.Muhammed)

Yalnızlık kötü arkadaştan,iyi arkadaş ta yalnızlıktan iyidir.(Hz. Ebu Zer)

Allah’a ancak çağrısına teslim olmakla yakınlaşılır. Düşünmek ve hayal etmekle değil. (Ahmed Faruk Serhendi)

İnsanlığı aradım; bunu doğrulukta gördüm. Gönlüm ululuk istedi, bunu kanaat ve tevazuda buldum. Övünmek istedim, bunu huyda ve benlikte küçülmekte buldum. Gönlümün ganî olmasını aradım, bunu tevekkülde buldum. (Veysel Karâni)
 
Moderatörün son düzenlenenleri:

Benzer konular

MEHMET_1960

Çalışkan Üye
Silver
#3
Şikâyetçi olup ağladığım nice günler oldu. Zaman geldi ki, ağladığım günlere ağladım.Hazreti Ebû Bekir Radıyallahu anh

İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Hazreti Ömer Radıyallahu anh

Gözü haramdan korumak ne güzel şehvet perdesidir. Hazreti Osman Radıyallahü anh

Lüzûmsuz şeylerin peşinden koşan, lüzûmlu şeyleri kaçırır. Hazreti Ali Radıyallahu anh

Cevap çok uzun olduğu zaman doğru gizli kalır. Hazret-i Ali Radıyallahü anh

Kuran tilaveti ile kalbine ruhani feyiz sirayet eden kimse, dostlarının ayrılığı ile vahşet halini hissetmez. Hazreti Ali Radıyallahu anh

Edep aklın suretidir. Hazreti Ali Radıyallahu anh

İnsanlarla öyle iyi geçininiz ki düşmanınız bile ölümünüze ağlasın. Hazreti Ali Radıyallahu anh

Akıl tamam olunca, söz azalır. Hazreti Ali Radıyallahu anh

Derin fikre sahip olanın nazarı da güzel olur. Hazreti Ali Radıyallahu anh

İlimsiz ibadette, tefekkürsüz Kur'an tilavetinde hayır yoktur. Hazreti Ali Radıyallahu anh
Dinî hükümleri kendi aklıyla anlamak ve aklı ona rehber etmek isteyen, peygamberliğe inanmamış olur. Onunla konuşmak akıl işi değildir. İmâm-ı Rabbânî Rahmetullahi aleyh
Eshâb-ı kirâm, sadece sohbet(vaaz) ile nihâyetsiz kemâlata vâsıl oldular. İmâm-ı Rabbânî Rahmetullahi aleyh
İhlâs, dünya faydalarını düşünmeyip ibâdetlerini yalnız Allahü teâlânın rızası için yapmaktır. İmâm-ı Rabbânî Rahmetullahi aleyh

Eflatun, felsefecilerin reisidir, Îsâ'nın bi'seti devletine kavuştu, ama onu tasdik etmedi. Cehaleti sebebi ile sandı ki: Kendisinin ona ihtiyacı yoktur. Böylelikle, nübüvvet bereketlerinden bir nasibe nail olamadı. İmâm-ı Rabbânî Rahmetullahi aleyh
Sohbet Ayet-i Kerimeye kırık mana vermek değil, Ayet-i Kerimeyi kalbine indirip, Kalbinden çıkarıp vermektir. Mahmut Ustaosmanoğlu Kuddise Sirruhû

Müslüman bir kadın, çocuğunu emzirdiği sürece, Allah yolunda cihat edenler gibidir. Saîd bin Cübeyr Rahmetullahi aleyh

Düşmanlarınızla oturup kalkan, sizin dostunuz olamaz. Sa'dî Şirâzî Rahmetullahi aleyh

İlim gıda gibidir. Ona her zaman ihtiyaç vardır. Faydası da herkesedir. Abdülvehhâb-ı Müttekî Rahmetullahi aleyh

İnsana az bir mal yetişir. Çok mal ise kâfi gelmez. Ahmed bin Hanbel Rahmetullahi aleyh

Seni Allahü teâlâya yaklaştıran şey, ihtiyacını O’ndan istemendir. Halka sevdiren şey de onlardan bir şey istememendir. Ebû Bekr-i Verrâk Rahmetullahi aleyh

Kâfir bile olsa, hiç kimsenin kalbini kırma! Kalb kırmak, Allahü teâlâyı incitmek demektir. Ahmed Yesevî Rahmetullahi aleyh

Allahın kitâbından ve Resûlullahın hadîslerinden sonra, islâm kitâblarının en üstünü, en fâidelisi İmâm-ı Rabbânînin Mektûbât kitâbıdır. Mektûbâtda bildirilen tesavvufdan, tarîkatden ve hakîkî mürşidlerden şimdi hiç kalmadı. Bizler, Mektûbâtdaki ince bilgileri, ma’rifetleri anlayamayız. Abdülhakîm Efendi

İslamiyet'in içinde hiç bir kötülük, İslamiyet'in dışında da hiç bir iyilik yoktur. Ebu-l Vefâ Rahmetullahi aleyh

Üç şey kalbi öldürür: Çok konuşmak, çok uyumak ve çok yemek. Fudayl bin İyad Rahmetullahi aleyh

Dünya üç gündür; dün, bugün ve yarın. Dün geçti. Yarının geleceği belli değil. Öyle ise; bugünün kıymetini bil! Hasan-ı Basrî Rahmetullahi aleyh

Dertsiz Adam derssiz adamdır. Recep Hocamız Rahmetullahi aleyh

Çocuktaki utanma hali ondaki akıl nurunun alametidir. İmamı Gazali Rahmetullahi aleyh

Gençliğin kıymetini ihtiyarlar, huzûrun kıymetini huzûrsuzlar, sıhhatin kıymetini hastalar, hayâtın kıymetini ölüler bilir. Hâtim-i Esam Rahmetullahi aleyh

Ağzına helva verenle ensene tokat atan arasında fark gözettikçe, sende Tevhid tamam değildir. MEVLÂNÂ ALAEDDİN ÂBİZİ

Kendini hak ile meşgul etmezsen, batıl seni işgal eder. İmâmı Şâfî
Yolumuz yâr ile gül bahçesine uğradı;
Ben gafletle güle nazar edince dedi ki yâr :
Muhabbetin şartı bu mudur, utan yaptığından!
Ben varken güle bakmak nasıl elinden gelir? Mevlânâ
Dua Ubudiyetin ruhudur ve halis bir îmânın neticesidir. Said Nursi Mektubat / Yirmi Dördüncü Mektup - s.489
Pâdişâh-ı âlem olmak bir kuru kavga imiş;
Bir velîye bende olmak Cümleden âlâ imiş!... Yavuz Sultan Selim
Kimki Kur'ân bilmedi sanki dünyaya gelmedi. Yunus Emre
İnsan ölmez, Dünyasını değiştirir.
Ölen hayvan olur, İnsanlar ölmez!
Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil! Yunus Emre
Neyleyeyim dünyayı
Bana Allah'ım gerek.
Gerekmez masivayı
Bana Allah'ım gerek.

Ehli dünya dünyada
Ehli ukba ukbada
Her biri bir sevdada
Bana Allah'ım gerek. Dertli dermanın ister
Kullar sultanın ister
Aşık cananın ister
Bana Allah'ım gerek.
Bülbül güle karşı zar
Pervaneyi yakmış nar
Her kulun bir derdi var
Bana Allah'ım gerek.
Beyhude hevayı ko
Hakkı bula gör ya hu
Hüdayi'nin sözü bu
Bana Allah'ım gerek.
Aziz Mahmut Hüdai


Dünya cennete göre zindan, cehenneme göre ise cennet gibidir. Abdulkadir Geylani Rahmetüllahi Aleyh
İki tur insan daima açtır. Biri bilimi arayan, diğeri de parayı. Cat stevens (Yusuf islam)
Sözü dost, özü düşmandan usandım.
Dili Mümin, kalbi şeytandan usandım.
Herkesin kahrı çekilir ama;
Ben davasız Müslüman'dan usandım.

Bir milletin kültürünü kontrol etmek, o milletin dilini kontrol etmekle; bir milleti imha ise nesilleri mazisinden, tarihinden ve bilhassa milli ve manevi değerlerinden koparmakla mümkündür. Bernard Lewis

Cesaret gerektiren yaşamaktır,ölmek değil! M. Antionette

Çalışmak bizi şu üç şeyden kurtarır: Can sıkıntısı, kötü alışkanlıklar, Yoksulluk. VOLTAIRE

Bir pîre demişler ki, evlen! Demiş :
Ben daha bulûğa ermedim!
insan veliliğe erince baliğ olur;
Velilik olmayınca çocukluk olur. Şeyh Şirazî «Gülşen-i Raz»

Gezdim halep ile şamı
Eyledim ilmi talep
Meğer ilim bir hiç imiş
İllâ edep illâ edep.

Bize bir nazar oldu
Cumamız Pazar oldu
Ne olduysa azar azar oldu!

İnsanlara emri bil mâruf yaparken onlara sanki başlarının üzerinde güvercin varmış gibi yaklaşırız. O kuş imanlarıdır

AMELDE YÜSR İTİKADDA YAKİN

Hakîki sevgi, iyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde de eksilmeyendir. Yahyâ bin Muâz-ı Râzî Rahmetullahi aleyh

Yiğit harpte, dost dertte, olgun adam da hiddette belli olur. Arap Atasözü

Tolstoy: Zindana atılan biçarelere muhafızlarını seçme hakkı verilse bu onların hürriyetini temin eder mi? (etmez ama belki az buçuk rahat etmelerini sağlar hiç sevmiyorum bu adamı : P akMurat)

Tarih bilmeyen diplomat pusuladan anlamayan kaptana benzer. Cevdet Paşa

Dahi bir fesad koptu cihanda
Hevai nefse düştü nâs bu anda
Eğer alim eğer abid bu şanda
Hadis tefsir fıkıh kaldı nihanda
Bu nâsdan ayrılup hakka gidelim
Cemali ba kemaleh seyr idelim İsmet Garibullah Rahmetullahi Aleyh Risale-i Kudsiye

Dost istersen ALLAH yeter
Yaren istersen KUR'AN yeter
Mal istersen KANAAT yeter
Düşman istersen NEFİS yeter
Nasihat istersen ÖLÜM yeter

Hani nerede?
Gönüllerden kubbelere,
Kubbelerden gönüllere
Gürül gürül akan Kur'an sesleri?...
Kur'an sesleri dindirilmiş,
Müslümanlar sindirilmiş!...
Allah-Muhammed-Hülafa-i raşidinin
İsimleri kubbelerden yerlere indirilmiş!...
Mabedimin göğsüne uzanan namahrem eli,
Kimin elidir?!...
Söyle Ayasofya, söyle.
Seni puthane yapan hangi delidir?!...OSMAN YÜKSEL SERDENGEÇTİ

"Sadece başkaları için yaşanan bir hayat, yaşamaya değer bir hayattır." - Albert Einstein

"Eğer bir yaşam, tümüyle kişisel arzuları tatmine yönelmişse er yada geç, acı bir düş kırıklığına yol açar." - Albert Einstein

"Milliyetçilik bir çocukluk hastalığıdır. İnsanlığın kızamığıdır." - Albert Einstein

Bir erkeğin daima tek bir kadını sevemeyeceğini söylemek, bir kemancının aynı müzik parçasını çalabilmek için farklı kemanlara ihtiyaç duyduğunu söylemek kadar saçma bir şeydir. HONORE DE BALZAC

Bu müziğin dışındaki insanlar Rock'n Roll müzisyenlerini ve dinleyicilerini hafif kaçık olarak nitelendirir. Bu aslında pek de yanlış değil. Bütün Rock grupları ve sadık hayranları hassas ve tüm olup bitenleri sorgulayan hisli bir yapıya sahip oldukları için çabuk kafayı sıyırırlar." Ronnie James Dio

İnsan inanır ve inandığı gibi yaşarsa insandır yoksa bir hiçtir! KEMTER

Ağlayım ki göz yaşlarım kalbimi yumuşatsın.KEMTER

Bazı insanlar köpekten beterdir bazılarının ise köpeği olmaya değer. KEMTER

Tek dostum kitaplarım, tek düşmanım cahil dostlarım. Diderot
İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler. Montaigne
Aklı sadece beyin fonksiyonu olarak yıllarca açıklamaya çalıştıktan sonra bir kişinin, varlığımızın iki önemli unusurdan meydana geldiğini savunan fikri benimsemesinin daha mantıklı olduğu sonucuna vardım. Aklı, beynin içindeki sinirsel işlemler bazında açıklamanın imkansız olacağı kesin gözüktüğü için, varlığımızın iki önemli unsuru (madde ve ruh) açısından açıklanması gerektiğini anladım. Wilder Penfield
Kendini hak ile mesgul etmezsen, batil seni mesgul eder. (Imam Safii)

Güzel gören güzel düsünür, güzel düsünen hayatindan lezzet alir. (Bediüzzaman)

Sen verdikce, dost görünen cok olur. Istede gör, hepsi birden yok olur; Sen kendi kendine yetmeyi ögren, Tüm dünya malina gönlün tok olur
Allah rizasi dahilinde ayaklari tozlananin ayaklarina cehennem haramdir.(Hz. Muhammed)

Dört sey sende varsa dünyalik bazi seyler elinden kacmis olsa da üzülme; 1.Emanete riayet 2.Dogru sözlülük 3.Güzel ahlak 4.Helal kazanc (Hz. Muhammed)

Kim müslümanların meseleleriyle ilgilenmezse müslüman degildir. Ve kim "ey müslümanlar" diye feryad eden birinin sesini duyar ve onun yardımına koşmazsa müslüman degildir. (Hz. Muhammed)

Öğüt olarak ölüm yeter. Gam çekmeye kabir yeter. (Hizir)

El-aceletü min eş-şeytan. (Acele işe şeytan karışır.)(Hz. Muhammed)

Uzun yaşamak için değil, doğru yaşamak için çalışıp çabalamalıyız.(Seneca)

Cennete ilk çağırılıcak olanlar, bollukta darlıkta hep Allah'a şükür eden hamdçılardır.(Hz. Muhammed)

Hakiki imanı elde eden bir insan kainata meydan okuyabilir.(Said-i Nursi)

Iman iki esit parcadir.Yarisi sabir yarisi sükürdür.(Hz.Muhammed)

Yalnızlık kötü arkadaştan,iyi arkadaş ta yalnızlıktan iyidir.(Hz. Ebu Zer)

Allah’a ancak çağrısına teslim olmakla yakınlaşılır. Düşünmek ve hayal etmekle değil. (Ahmed Faruk Serhendi)

İnsanlığı aradım; bunu doğrulukta gördüm. Gönlüm ululuk istedi, bunu kanaat ve tevazuda buldum. Övünmek istedim, bunu huyda ve benlikte küçülmekte buldum. Gönlümün ganî olmasını aradım, bunu tevekkülde buldum.
(Veysel Karâni)


 
Moderatörün son düzenlenenleri:

serhad55

Çalışkan Üye
Silver
#4

Allah c.c. razı olsun Mehmet1960..
Kardeşim sende eski üyelerimizdenmişsin, gördüğüme memnun oldum,
inşaAllah burada bundan böyle bizlerle beraber olursan dahada seviniriz :)

Mehmet kardeşim aömış olduğun konularda harf boyutları düzenlemesi yaparak harfleri küçülttüm, bilgine.
4 yaparsan bu şekilde oluyor.

selam ve dua ile
 

MEHMET_1960

Çalışkan Üye
Silver
#5
Güzel konuşmanın sırrı, lüzumsuz sözleri terk etmektir. (Hz. Ebubekir)
****[/b][/color]
Nefis üç köşeli dikendir, ne türlü koysan batar. (Mevlana)
****

Eğri ok, doğru yol almaz. (Hz. Ali (r.a)) [/size]
[/quote]
 

MücTeHiD

Tecrübeli Üye
Süper Moeratör
#6
Bana Allah'ım gerek. Dertli dermanın ister
Kullar sultanın ister
Aşık cananın ister
Bana Allah'ım gerek.
Bülbül güle karşı zar
Pervaneyi yakmış nar
Her kulun bir derdi var
Bana Allah'ım gerek.
Beyhude hevayı ko
Hakkı bula gör ya hu
Hüdayi'nin sözü bu
Bana Allah'ım gerek.

 

Ziyaretçilerden Sorular

Cevaplar
0
Görüntüleme
64
2
  • Cevaplanmamış Konu
Cevaplar
1
Görüntüleme
251
Ayşe Hatun
Cevaplar
0
Görüntüleme
2,323