Gusül (boy) abdesti nasıl alınır

gül(şehri)

Acemi Üye
Silver
#1
Gusül (Boy Abdesti)


Gusl, Allah'u Teâlâ'nın müslümanlar için emrettiği en önemli maddî-manevî temizlik biçimidir. Cenâb-ı Hak, "
Eğer cünüb iseniz yıkanıp temizlenin" (el-Mâide, 5/6) buyurmaktadır.Gusül, tepeden tırnağa kadar vücudun her tarafını hiçbir yer kuru kalmayacak şekilde yıkamaktır. Namaz için alınan abdest "küçük abdest" kabul edilerek, gusle "büyük abdest" veya "boy abdesti" adı verilmektedir.

Guslün daha çok manevî bir temizleme aracı olduğu unutulmamalıdır. Çünkü vücudumuzun herhangi bir yerinde görünür bir pislik veya kir-pas olmasa bile cünüb olan kimsenin ibadetlerini yerine getirebilmesi için mutlaka gusletmesi gerekir. Ayrıca gerekli şartları yerine getirilmeyen yıkanma, ne kadar itinalı yapılırsa yapılsın guslün yerine geçmez ve bununla cünüblükten kurtulmak mümkün olmaz. Cünüb olan kimse ilk fırsatta gusletmeye çalışmalıdır. Bu durumda ancak, içinde bulunduğu namaz vaktinin çıkmasına kadar müsaade vardır; daha fazla geciktirilmesi günâh kazanmasına sebep olur.

Gusül Ne Zaman Farzdır?

Erginlik çağına gelmiş her müslüman erkeğin ve kadının şu durumlarda boy abdesti alması farzdır.
1) Cünüplük; yani cinsî münasebet, ihtilam ve ne şekilde olursa olsun meninin (sperm) şehvetle vücut dışına çıkması.
2) Kadının âdet görmesi ve lohusalık hâlinin sona ermesi.

Guslün Farzları Nelerdir?
I) Ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak.
2) Buruna su çekmek ve yıkamak.
3) Tepeden tırnağa bütün vücudu yıkamak.

Vücut yıkanırken en ufak bir yerin kuru kalmamasına dikkat edilmelidir. Aksi taktirde gusül yerine gelmemiş olur. Onun için kulaklar, göbek çukuru, saç, sakal ve bıyıkların dipleri iyice yıkanır.

Guslün Nevileri (3)

Gusül etmek onbir nevi üzerinedir.
Beşi farz olup, bunlar kitap ve icme ile sabit olup:

 • Hayızdan yıkanmak
 • Nifastan yıkanmak
 • Cinsi münasebet
 • El ile doyum veya şehvetle mei çıkmak
 • İhtilam dolayısıyla meninin çıkması veye meni zannı ile mesiden dolayı yıkanmak
Dört nevisi sünnet olup;

 • Cuma gününde yıkanmak
 • Bayram gününde yıkanmak
 • Hacıların arafatta vakfe için gusül almaları
 • Hacıların ihram için gusül almaları
Bir nevisi farzı kifaye olup:

 • Ölünün yıkanması
Bir nevisi müstehab olup:

 • O güsülde bir kafirin İslama geldiği vakit gusül almasıdır. Ancak cünup ise gusül alması vaciptir. Çünkü cenabet hali İslam'la gitmez.
Guslün Sünnetleri Nelerdir?
1) Gusle besmele ve niyet ile başlamak.
2) Avret yerini yıkamak ve bedenin herhangi bir yerinde pislik varsa onu temizlemek.
3) Gusülden evvel abdest almak.
4) Abdestten sonra, önce üç defa başa, sonra üç defa sağ, üç defa da sol omuza su dökerek her defasında bedeni iyice oğuşturmak.
5) Guslederken çok fazla veya çok az su kullanmaktan kaçınmak.
6) Kimsenin göremeyeceği bir yerde yıkanmak.
7) Tenha bir yerde yıkanılsa bile, avret yerini açmamak.
8) Guslederken konuşmamak.
9) Gusl bitince bedeni bir havlu ile kurutmak
10) Gusulden sonra çabucak giyinmektir.
Gusüle Nasıl Niyet Edilir?


Gusülde niyet Şafii’de farz, Hanefi’de ise sünnettir. Niyet, kalpten geçen mana demektir. Bu itibarla, yıkanırken, “cünüplükten temizlenmeye niyet ettim” diye kalbinden geçirmesi dahi niyettir. Mutlaka diliyle de söylemesi gerekmez. Bu yüzden, denizin kenarından geçen kimse kaza ile suya düşse de bedeninin tümü ıslansa gusül yapmış kabul edilir. Niyet etmemiş olması gusle engel teşkil etmez. Yeter ki, bedeninde kuru yer kalmamış olsun. Yine de “niyet ettim cünüplükten temizlenmeye” demek şüpheden kurtulmaya sebeptir. (4)

Gusül Abdesti Nasıl Alınır ?
- Gusletmek isteyen kimse önce besmele çekerek gusle niyet eder.
- Ellerini bileklerine kadar yıkar ve üzerinde yapışıp kurumuş bir şey varsa onları temizler.

- Sonra herhangi bir pislik olmasa bile avret yerlerini ve uyluklarını yıkar.
- Sonra sağ avucu ile ağzına bolca su alarak iyice çalkalar; bunu üç defa tekrar eder; oruçlu değilse suyun boğazına ulaşmasını sağlar.
- Sonra yine sağ eli ile burnuna üç defa su çekerek iyice temizler.
- Bundan sonra namaz abdesti gibi bir abdest alır.
- Şayet yıkandığı yere su toplanıyorsa, ayaklan, abdest alırken değil gusülden çıkarken yıkar.
- Abdest aldıktan sonra, önce başına, sonra sırayla sağ ve sol omuzlarına üçer defa su döker.
- Her defasında vücudun her tarafını iyice oğuşturur. Hiçbir yerinin kuru kalmaması için dikkat eder. Bunun için saçlarının, sakallarının diplerine, küpe delikleri, oyluklar ve kaş diplerinin ıslanmasına, göbeğinin içine suyun ulaşmasını sağlar.
- Eğer vücudunun bir yerinde, herhangi bir yaradan dolayı ilaç veya sargı varsa ve fazla su bunlara zarar verecekse, bunların üzerinden suyu hafifçe geçirmekle yetinir; bu da zarar verirse sadece eliyle üzerini mesheder.

Guslü Gerektirmeyen Haller


<LI style="TEXT-ALIGN: justify; FONT-FAMILY: arial narrow">Henüz şehvet duygusu oluşmamış ve bulûğa ermemiş çocuğun cinsî yakınlaşmada bulunması. <LI style="TEXT-ALIGN: justify; FONT-FAMILY: arial narrow">Tenâsül uzvundan şehvetle açık bir sıvı hâlinde meni akması. <LI style="TEXT-ALIGN: justify; FONT-FAMILY: arial narrow">Cinsî bir şehvet duyulmasına rağmen meninin dışarıya çıkmaması. <LI style="TEXT-ALIGN: justify; FONT-FAMILY: arial narrow">Şehvetten, başka bir şeyden (hastalık, heyecan vs.) dolayı meninin akması, kızın bekâretini gidermeyen cinsî bir yakınlaşma (çünkü kızlık zarı haşefenin sünnet yerine kadar girişini engeller). Bu gibi durumlarda gusül farz değildir.
Gusletmeleri Farz Olanların, Gusülsüz Olarak Yapmaları Caiz Olan Hususlar


<LI style="TEXT-ALIGN: justify; FONT-FAMILY: arial narrow">Zikretmek; tesbih etmek; salât ve selâm getirmek <LI style="TEXT-ALIGN: justify; FONT-FAMILY: arial narrow">Kur'an ayetlerini kelime kelime öğretmek <LI style="TEXT-ALIGN: justify; FONT-FAMILY: arial narrow">Dua maksadıyla Kur'an'dan ayetler okumak <LI style="TEXT-ALIGN: justify; FONT-FAMILY: arial narrow">Kelime-i şehâdet getirmek <LI style="TEXT-ALIGN: justify; FONT-FAMILY: arial narrow">Kur'an'a bakmak <LI style="TEXT-ALIGN: justify; FONT-FAMILY: arial narrow">Bitişik olmayan bir kap içerisinde bulunan mushafa dokunmak <LI style="TEXT-ALIGN: justify; FONT-FAMILY: arial narrow">Uyumak (Cünübün abdest aldıktan sonra uyuması daha iyidir). <LI style="TEXT-ALIGN: justify; FONT-FAMILY: arial narrow">Cünüp iken yemek yeneceği veya içileceği zaman elleri yıkamak ve ağzı çalkalamak gerekir. <LI style="TEXT-ALIGN: justify; FONT-FAMILY: arial narrow">Bunların yanısıra, Ramazan'da cünüp olarak sabahlayan kimse veya gündüz uyuyarak ihtilam olan kimsenin orucu bozulmaz.
Cünüb Olan kimse Ne Yapmamalı?


 • [*]Dinî kitaplardan herhangi birini elle tutmamalı ve okumamalı.
  [*]Tevrat, incil ve Zebur okuması mekruhdur. Zira onlar da Allah Tâlâ'nın kelamıdır. Onlardan değiştirilen ayetler bilinmemektedir. Olduğu gibi duran ayetlerde çoktur. Binâenaleyh onlara yapışmaktan kaçınmak ihtiyaten evladır.(3)
  [*]Elini ve ağzını yıkamadan yiyip içmemeli.

  [*]Tam bir ayet okumamalı, caiz değildir. Ancak duaya benzer bir ayeti dua niyetiyle okusa caizdir. (3)

  [*]Kur'an yazılmış bir parayı da kesesiz tutması caiz değildir. (3)
Kaynaklar:
1) Şamil İslam Ansiklopedisi
2) Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN
3) Mekasıdu't Talibiyn, M.Raif Efendi
4) Ahmed Şahin, Zaman Gazetesi, 2204.2004
 

Benzer konular

muhammet-emin-34

Acemi Üye
Silver
#2
Gusül (Boy Abdesti)

Guslü Gerektirmeyen Haller


<LI style="TEXT-ALIGN: justify; FONT-FAMILY: arial narrow">Henüz şehvet duygusu oluşmamış ve bulûğa ermemiş çocuğun cinsî yakınlaşmada bulunması. <LI style="TEXT-ALIGN: justify; FONT-FAMILY: arial narrow">Tenâsül uzvundan şehvetle açık bir sıvı hâlinde meni akması. <LI style="TEXT-ALIGN: justify; FONT-FAMILY: arial narrow">Cinsî bir şehvet duyulmasına rağmen meninin dışarıya çıkmaması. <LI style="TEXT-ALIGN: justify; FONT-FAMILY: arial narrow">Şehvetten, başka bir şeyden (hastalık, heyecan vs.) dolayı meninin akması, kızın bekâretini gidermeyen cinsî bir yakınlaşma (çünkü kızlık zarı haşefenin sünnet yerine kadar girişini engeller). Bu gibi durumlarda gusül farz değildir.

<LI style="TEXT-ALIGN: justify; FONT-FAMILY: arial narrow">Zikretmek; tesbih etmek; salât ve selâm getirmek <LI style="TEXT-ALIGN: justify; FONT-FAMILY: arial narrow">Kur'an ayetlerini kelime kelime öğretmek <LI style="TEXT-ALIGN: justify; FONT-FAMILY: arial narrow">Dua maksadıyla Kur'an'dan ayetler okumak <LI style="TEXT-ALIGN: justify; FONT-FAMILY: arial narrow">Kelime-i şehâdet getirmek <LI style="TEXT-ALIGN: justify; FONT-FAMILY: arial narrow">Kur'an'a bakmak <LI style="TEXT-ALIGN: justify; FONT-FAMILY: arial narrow">Bitişik olmayan bir kap içerisinde bulunan mushafa dokunmak <LI style="TEXT-ALIGN: justify; FONT-FAMILY: arial narrow">Uyumak (Cünübün abdest aldıktan sonra uyuması daha iyidir). <LI style="TEXT-ALIGN: justify; FONT-FAMILY: arial narrow">Cünüp iken yemek yeneceği veya içileceği zaman elleri yıkamak ve ağzı çalkalamak gerekir. <LI style="TEXT-ALIGN: justify; FONT-FAMILY: arial narrow">Bunların yanısıra, Ramazan'da cünüp olarak sabahlayan kimse veya gündüz uyuyarak ihtilam olan kimsenin orucu bozulmaz.

Elinize emeğinize sağlık çok faideli bilgiler paylaşılmış lakin birkaçını işaretlediğim hatalı karakterler silinseydi çok güzel olacaktı,
konu 2010 yılında açılmış ama sanırım bu konu modların,da gözünden kaçmiş:)
 

Ziyaretçilerden Sorular

Cevaplar
8
Görüntüleme
282
2
 • Cevaplanmamış Konu
Cevaplar
1
Görüntüleme
1,141
Ayşe Hatun