Ey ben!!!!

kader54

Çalışkan Üye
Süper Moeratör
#1

Ey günahlarını bir mekana sığdıramayan
Ey hep nefsine uyan
Ey yanmışlığına bir bahane bulamayan
Seslenişime bir ses ver ötelerden


Ses ver ki kuytu karanlıklar
Zifiri sessizlikler
Rüzgarsız meltemler
Geceye gelmesinler

Vazgeç kalbi safî
Yüreği nafî
Aşkı ebedi
Olmayanlardan..(alıntı)
 

Benzer konular

nazar ber kadem

Çalışkan Üye
Silver
#2
ben diyen sınıfta kaldıDarağacına çıkan Mansûr hazretlerine şu suâl soruldu; "Tasavvuf nedir?" "Tasavvufun en aşağı derecesi, işte bende gördüğünüz bu haldir." "Ya ileri derecesi?" "Onu görmeye tahammülünüz olmaz."


Naklederler ki: Onu darağacında astıkları vakit iblis yanına geldi ve; "Bir Ene (ben) sen dedin, bir Ene de ben. (Sen Ene'l-Hak dedin, ben: "Ene hayrun minhü= Ben ondan hayırlıyım." dedim) Nasıl oluyor da bu yüzden senin üzerine rahmet, benim üzerime lânet yağdırıyor?" diye sordu. Hallâc-ı Mansûr şu cevâbı verdi: "Sebep şudur. Sen "Ene" dedin, kendini ortaya koydun, ben Ene dedim, kendimi ortadan kovdum. Benliği ortaya getirmenin iyi olmadığını, benliği ortadan kaldırmanın ise gâyet iyi olduğunu bilesin, diye bana rahmet, sana lânet etti."