Embriyodaki diş izine benzer yapı

bekkain

diyâr-ı gurbet
Süper Moeratör
#1


EMBRİYODAKİ DİŞ İZİNE BENZER YAPI

Bir çiğnemlik et ..!!!
Mü’minun suresi 14. ayette şöyle buyrulmuş:

“Sonra o damlacığı, asılıp tutunana dönüştürdük. Sonra asılıp tutunanı bir çiğnemlik et haline getirdik.”

Kur’an, anne rahminde, “asılıp tutunma” (alaka) aşamasından sonra, “bir çiğnemlik et” (mudga) aşamasını da geçirdiğimizi söyleyerek bir mucize daha sergilemektedir.

Gerçekten de anne rahmindeki embriyo hem ufaklığından, hem de kemiklerin daha ileride oluşacak olmasından ötürü bir çiğnemlik et görünümündedir.

Ayrıca ilginçtir ki embriyo, anne karnında geçirdiği belli bir dönemde üzerinde diş izleri varmış gibi bir şekle sahiptir. Bu sebepten Kur’an’ın “bir çiğnemlik et” tabiri tam yerinde mucizevî bir ifadedi.

“Bir çiğnemlik et” tabiri Hac Suresi 5. ayette “kısmen belli, kısmen belirsiz bir çiğnemlik et parçasından” yaratıldığımız söyle-nerek geçmektedir. Gerçekten de bu aşamada embriyo gözle görülecek kadar belli, detayların anlaşılamayacağı kadar belirsiz bir büyüklükte olduğundan, “kısmen belli, kısmen belirsiz” tabiriyle uyum içindedir. İnsanın baş, gövde, ayak, iç organlar gibi ayrı vücut bölümlerinden bir kısmı belli olmaya başladığı, bir kısmı ise belli olmadığı için de bu aşama için “kısmen belirli, kısmen belirsiz” tabirinin geçmesi çok uygundur.

Prof. Dr. Keith L. Moore Kur’an’da “bir çiğnemlik et” diye bahsedilen dönem hakkında şunları söylemektedir:

“Söz konusu ayetlerin ne demek istediğini, bu dönemdeki embriyoyu incelediğimiz zaman hayretle öğrendik. Çünkü embriyo 28 günlükken üzerinde tesbihimsi bir yapı meydana geliyor ve bunlar görünüş olarak aynı diş izlerine benziyordu. Bu dönemdeki embriyonun plastikten bir modelini yaptık ve onu çiğneyerek üzerinde diş izlerimizi bıraktık.

Ortaya çıkan manzara, incelediğimiz aşamadaki embriyoya olağanüstü derecede benziyor ve Kur’an’ın insan embriyosundan neden bir çiğnemlik et olarak bahsettiğini çok güzel açıklıyordu.”

kaynak: www.ilmedavet.com
 

Mihrünnisa

Çalışkan Üye
Süper Moeratör
Silver
#2
İlim (Hak Tealanin subuti sifatidir)

Allah Teâlâ'nın her şey'i bilmesi, ilminin her şey'i kuşatması demektir. Bu âlemi en güzel şekilde, en mükemmel bir nizâm üzere yaratan ve onu idare eden Zât-ı Akdes'in, yarattığı varlığı en ince teferruatına kadar bilmesi gerekir. Zira hakikatı, faydası, lüzum ve hikmeti bilinmeyen bir şey, nasıl yaratılabilir? (alinti)
 

furkan3629

Acemi Üye
Silver
#3
Vav sukunetinde bir çiğnemlik et parçası, Subhanallah.
Allahrazı olsun paylaşımınız için ♥♥♥
Gelişen bilim ve teknoloji her geçen gün kuran-ı azimüşa'nın mucizelerine şahit olmakta.
Buradanda tekrar görüyoruz ki kuran-ı azimüşan her asra ışık tutmakta.

 
Moderatörün son düzenlenenleri:

bekkain

diyâr-ı gurbet
Süper Moeratör
#4
Kurandan uzak büyüdük şindiye kadar. Lakin Rabbim benim kitabım açıktır, mübindir, diyor, okuyabilene.. oku emriyle bizleri uyarıyor. inşallah hakiki manada kuranımızı okuyabiliriz..
kuranı mübini , kitabı mübin olarak hayatmızda görürüz inşallah....