Çocuk Ruhu Kuvvetli Eser

ZiLaN_21

Tecrübeli Üye
Silver
#1
[h=1]
[/h]
[TABLE]
[TR]
[TD="class: DetayTarihText"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]

Çocuk Ruhu Kuvvetli Eser, İşlersen Olur Şaheser

Yuva odur ki içinde kuşlar cıvıldaşıyor

Yaşam pınarından sevgi çağlıyor

Varlık denizindeki en büyük hazineyi

Masumluk nişanesi yavrular takınıyor..

Şair mısralarında ne güzelde ifade etmiş değil mi?

Bir aileyi neşelendiren şairin dediği gibi kuşlar hükmündeki cıvıl cıvıl çocuklardır. Onlar yaşamlarımıza renk veriyorlar ve bir anne baba onların sevgisi ve muhabbeti ile rızkı peşine zor yollara düşüyor. Ve çocuklar ki ilahi emanet olarak aileye teslim ediliyor ve onlar günahsız yavrular olarak şefkat ve ilgi ile büyütülmeyi eğitilmeyi bekliyorlar..

Günümüzde sosyal hayatın sekerata girmesi, sanal hayatında hayat diye takdim edilmesi neticesinde çocuklar ile ebeveynleri arasında ciddi bir iletişim bozukluğu oluşmaya başlamıştır. Çocuk aile için bakıma muhtaç bir tohum hükmündedir ki bu tohum en güzel şekilde ilgi ister ki ileride büyüyüp koca bir ağaç olduğunda meyvelerinden istifade edilsin. Aksi takdirde o çocuk muzır bir ağaç hükmüne geçip meyveleri hem aileye hem topluma zehir saçacak bir vaziyet alır.

Aslında çocuk yetiştirmek hem çok basit hem bir o kadar zordur. Eğer aile yetişmiş ise çocuğun yetişmesi de sağlıklı olacak yoksa o aile o çocuğun yetişmesi için başka kapılarda derman arayacaktır.

Üstadı muhteremin dediği gibi anne bir çocuğun ilk muallimidir ve ondan aldığı terbiye ve ilgi orantısında hayatının geri kalan safhalarında istikametle yaşayabilir.

Zordur çünkü Peygamberi bir metot çocuklara yaklaşım üslubu bilinmiyorsa marifetullah bilgisi de yoksa değil sadece o çocuğun yetişmesi ailenin de o çocuğa faydalı olması sıkıntılı bir vaziyet alır.

Bu konuda bazı şifahi reçeteleri Efendimiz aleyhisselam bizlere çok hadislerinde ders vermiş. Onlardan bir kaçına mealen bakacak olursak:

“Kimin çocuğu varsa, onunla çocuklaşsın.” İbn Mıhled, Ahbâru’s-Sığar, s.: 135.

Bu hadis özetle, çocuğun dünyaya baktığı pencereden bakıp onunla empati kurup onu anlamayı, anne babaya ders verir. Onunla çocuklaşsın yani onu anlasın demektir. Yoksa çocuklar sadece oyun için muhatap alınacak kişiler değildir. Onları eğitmenin yolu onlarla iletişimi en güzel şekilde sağlamakla mümkündür. Bir nevi onların ruhuna hitap etmek demektir.

Çocuklarınıza gereken ikramı yapın ve terbiyelerini güzel yapın.” Kütüb-i Sitte, cilt: 17, sayfa: 473, Hadis No: 7091.

Gereken ikramı yapın yani gereğinden fazlasını yapmayın onlara gereğinden fazla ikramda bulunmak onları şımartabilir kontrolden çıkartabilir. Dikkat edilirse ikram ve terbiye peşi sıra hadiste ifade edilmiş. Demek oluyor ki bir çocuğu yetiştirmede önemli etkenlerden biri onlara ikramda bulunmaktır ki çocuk o ikramın neticesinde ona verilen eğitimi bilgiyi yahut vazifeleri severek yapar kabul edebilir demektir.

“Çocuğun ana-babası üzerindeki hakkı, ona iyi bir eğitim ve iyi bir isim vermesidir.” İslâmî Kültürde Âile Plânlaması; s: 41 (Beyhâkî’den)

Bu mesele gayet açık ve bedihidir ancak genellikle ailelerin takıldığı nokta eğitimi nasıl vereceğiz konusudur. Eğitimi internetle çocukları sanal hayatla baş başa bırakarak elbet veremezsiniz. Aileler burada gerek kendi gayretleri ile gerekse bir danışmandan yardım alarak kendilerini eğittiklerinde çocuklarımızı nasıl eğitebiliriz derdine düşmeyeceklerdir. Zira çocuklar bir yaşa kadar ebeveynlerini örnek alırlar. O noktada temel iyi atıldığında ileride ortaya çıkan binada sağlam olacak yüz güldürecektir hiç merak etmesinler.

“Hiç bir ana-baba evlâdına iyi bir eğitimden, iyi bir ahlâktan daha değerli mîrâs bırakamaz.” İslâmî Kültürde Âile Plânlaması; s: 43 (Tabarânî’den)

Yine efendimiz aleyhisselam eğitim ve ahlak gelişimini bir anne baba için evladına bırakacağı en kıymetli miras değer olarak buyurmuşlardır.

“Allah’tan korkun ve çocuklarınız arasında adâleti gözetin.” Buhârî, Hîbe, 12-13. TDV İslam Ansiklopedisi, c: 8, s: 356.

Çocuklar arasında gerek ilgide gerek paylaşımda her zaman aile eşit olamaya bilir hatta eşit olsa dahi bunu çocuklar eşit değilmiş gibide algılayabilir. Asıl olan burada çocuklar arasında birbirlerini kıskandırmamak birini diğerine tercih etmemek birbirleri arasında faziletlerini kıyaslamamak hepsini olduğu gibi kabullenip oldukları gibi ilgilenmek gerekir. Çocukların istidatlarını kabiliyetleri anne baba erkenden keşfedebilirse ve o istikamette çocuklarına yardımcı olabilirlerse faydalı neticelere kısa bir sürede ulaşabileceklerdir.

“Çocuklarınız yedi yaşına gelince onlara namaz kılmalarını söyleyin. On yaşlarına girdiklerinde kılmazlarsa, onları cezalandırın. Yataklarını ayırın.” İslam Kültüründe Âile Plânlaması; s: 41 (Ahmed İbn Hanbel’in Müsnedi’nden)

Evet bir konuda var ki halk arasında meşhur olmuş bir hadistir. Belki buraya kadar naklettiğimiz Efendimiz aleyhisselam dan şifahi reçeteleri bilmeyenler olsa da bu namaz kılmayanları cezalandırın hadisini pek çok kimse bilir. Bazıları bu sözü bir emir telakki ederde çocuklarını döverler gözlerini dahi kırpmazlar. O çocuk ise o yaşlarda yediği dayağın yahut cezaların tesiriyle belki bir daha asla hayra dönmeyecek bir istikamette yol alabilir.

Bu hadiste bir ölçü verilmiştir. 7 yaşına gelince onlara namaz kılmalarını söyleyin yani 7 yaşına gelmelerini beklemeyin. 7 yaştan kinaye bir çocuk denileni algılamaya başladıktan sonra anne babasını vaktinde namazlarına dikkat eder görmeli. Zaten çocukluk fıtratı gereği namaz kılan bir babayı görse namazda iken sırtına tırmanmaya çalışır onu sırtından atmayan bir baba sayesinde o 7 yaşına girdiğinde kılmaya başlayabilir. Burada ilgide sevdirmek esastır. 10 yaşına geldiklerinde kılmazlarsa cezalandırın yani çocukları mükafatlandırın.

Ceza tabiri ile anne babanın evladına daha ciddi ilgi duyması hatta o anne baba için en önemli meselenin bu olduğu dikkate verilmektedir. Sokak çocuklarının pek çoğunun aile ilgisizliği ve sahipsizliği yada kötü muamele sonucu kaçtıkları bilinen bir gerçektir.

Üstadın ifadesi ile bir annenin tokadı ile bir çocuğun annesinin sinesine sarılması o tokada karşılık annesinden göreceği şefkate ihtiyaç duymasıdır. Ben muhaddis değilim onlarca hadisi bihakkın izah edeyim fakat sorumlu bir mümin olarak aldığımız hissemizi paylaşmakla yetiniyoruz ki hadiste geçen yataklarını ayırın tabiri çocuğu evden atın demek değil bilakis o çocukla özel ilgilenin ayrı olarak ilgilenin demektir.

“Kim erginlik çağına varan iki kızına, onlar yanında kaldıkları veya kendisi onların yanında kaldığı müddetçe iyilik yapar ihsanda bulunursa, bu kızlar onu mutlaka cennete dahil ederler.” Kütüb-i Sitte, cilt: 17, sayfa: 473, Hadis No: 7090.

Son olarak yine günümüzde ailelerin ergen olmuş kız ve erkek çocuklarına nasıl yaklaşım sergileyeceğini o ailelere Peygamberi bir metot öğretilmektedir. En büyük ihsan güzel bir eğitim güzel bir ahlak ve onları tehlikelere karşı korumak olmalı o çocukları da geldikleri yaşa kadar kendilerini tehlikelerden sakındırabilecek bir yolu yordamı öğretmesi ebeveynlerin üstüne en elzem vazife olduğunu anne babalar anlamalılar.

El hasıl : Çocuk Ruhu Kuvvetli Eser, İşlersen Olur Şaheser, Yoksa derbeder..
 

Benzer konular