Cinler ibadet eder mi? Peygamberimiz cinlere Kur’an okudu mu?

1Kubra

Çalışkan Üye
Silver
#1
5CD8CEF2-52D5-47ED-A5BE-25FB1DD7A242.jpeg


Abdullah b. Mes'üd şöyle anlatıyor:

"Bir gece biz Resülullah (sav) ile birlikteydik. Bir ara onu kaybettik ve kendisin! vadilerde, dağ yollarinda aradık. Acaba kaçırıldı mı, yoksa gizlice öldürüldü mü?' diye endişe ettik. Ve bu halde, olabilecek en kötü geceyi geçirdik. Sabahlayınca bir de baktık ki, Resülullah (sav) Hira tarafindan çıkageldi.

-Ya Resülallah! Seni kaybettik, çok aradık ama bulamadık. Bu yüzden çok kötü bir gece geçirdik, dedik. Bunun üzerine Resülullah (sav):

-Bana cinlerin elçisi geldi. Onunla gittim ve dnkre Kur'an okudum, buyurdu.

Sonra bizi götürerek cinlerin izlerim, ateşlerinin küllerim gösterdi..."1

Hadis kaynaklarmda yer alan bir başka rivayete göre ise, Hz.

Peygamber farkinda değilken cinler kendisinden Kur'an dinlemişlerdir. Bu ilginç olayı Abdullah b. Abbas şöyle anlatmaktadır:

"Resülullah (sav), bir grup arkadaşıyla Ukaz Panayın'na gitmek üzere yola çıkmıştı. O günlerde şeytanlarla gökyüzü haberleri arasina engel konulmuş ve (gökten haber çalmak isteyen şeytanların) üzerlerine yakıcı alevler gönderilmeye başlanmışti. Şeytanlar, kendi toplumlarmm yanma döndüklerinde, 'Bu haliniz ne?' diye sorulunca, 'Gökyüzünden haber alamaz olduk ve üzerimize yakıcı alevler atıldı.' dediler. Bunun üzerine onlardan biri, 'Sizin haber almamza engel olan mutlaka olağanüstü yeni bir olay olmalıdır. Yeryüzünün dogusunu ve batışım dolaşm da, gökyüzünden ^aber almamzı engelleyen bu yeni olayın ne olduguna bir bakınP dedi. Bunun üzerine cinler, yeryüzünün her tarafım dolaşarak kendileriyle gök haberleri arasina giren olayın ne oldugunu araştırdılar." îbn Abbas demiştir i: Yüce Allah’ta Cin süresinin ilgili ayetlerini Peygamberine vahyetti.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:

Benzer konular