Cevşenü'l-Kebir 71-80

bekkain

diyâr-ı gurbet
Süper Moeratör
#1
 

Benzer konular

bekkain

diyâr-ı gurbet
Süper Moeratör
#2
Ey âlemlerin Rabbi,
Ey amellerin karşılıklarının verildiği kıyamet gününün sahibi,
Ey sabredenleri seven,
Ey tevbe edenleri seven,
Ey maddi ve manevi kirlerden temizlenenleri seven
Ey Allah’ı görür gibi ibadet edenleri ve iyilik yapanları seven
Ey yardım edenlerin en hayırlısı,
Ey müşkil meseleleri halledip hükme bağlayanların en hayırlısı,
Ey iyi mallara bol karşılık verenlerin en hayırlısı
Ey ifsat edenleri en iyi bilen
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.