Cevşen'ül Kebir 11-20

bekkain

diyâr-ı gurbet
Süper Moeratör
#1

Ey sıkıntım anında hazırlığım
Ey musibetim anında ümidim
Ey yalnızlığım anında arkadaşım
Ey gurbetliğimde dostum
Ey nimetlendiğim anda sahibim,
Ey kederim anında ferahlatıcım
Ey ihtiyacım anında yardımıma koşan,
Ey zor durumumda sığınağım,
Ey korkum anında yardımcım,
Ey şaşkınlığım anında yol göstericim,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

Ey gaybları bilen,
Ey günahları bağışlayan,
Ey ayıpları örten,
Ey sıkıntıları kaldıran,
Ey kalpleri değiştiren,
Ey kalpleri süsleyen,
Ey kalpleri nurlandıran,
Ey kalplerin tabibi,
Ey kalplerin sevgilisi,
Ey kalplerin dostu,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

Ey yücelik ve ululuk sahibi Celil
Ey gerçek güzellik sahibi Cemil,
Ey kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan Vekil,
Ey kullarının takatını aşan işlerini üzerine alan Kefil,
Ey kullarına yol gösteren Delil,
Ey kullarının hata ve yanlışlarını bağışlayan Mukil,
Ey her şeyden haberdar olan Habir,
Ey lütuf u keremi bol olan Latif,
Ey sonsuz izzet sahibi Aziz,
Ey bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı olan Melik,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

Ey şaşkınların yol göstericisi,
Ey yardım isteyenlerin yardımcısı,
Ey medet isteyenlerin imdat edicisi,
Ey korunmak isteyenlerin koruyucusu,
Ey asilerin sığınağı,
Ey günahkârların bağışlayıcısı,
Ey korkanlara emniyet veren,
Ey miskinlere merhamet eden,
Ey yalnızlık duyanların dostu,
Ey darda kalanların dualarına cevap veren,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

Ey cömertlik ve ihsan sahibi,
Ey fazl ve iyilik sahibi,
Ey emniyet ve eman sahibi,
Ey kudsiyet (mukaddeslik) ve kemâlât (pâklık) sahibi
Ey hikmet ve beyan sahibi
Ey rahmet ve rıdvan (rıza) sahibi,
Ey kesin delil ve bürhan sahibi,
Ey azamet (büyüklük) ve saltanat sahibi,
Ey af ve mağfiret sahibi,
Ey kendisinden yardım istenen şefkat sahibi,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

Ey her şeyin rabbi,
Ey her şeyin ilâhı,
Ey her şeyin yaratıcısı,
Ey her şeyin üzerinde olan,
Ey her şeyden önce olan,
Ey her şeyden sonra olan
Ey her şeyi bilen,
Ey her şeye gücü yeten
Ey her şeyin sanatkârı olan
Ey her şey fenâ bulup, Kendisi bâkî kalan
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

Ey kalplerde iman nurunu yakan ve kullarına huzur ve güven veren Mü’min
Ey bütün varlıkları ilim ve kontrolü altında tutan Müheymin,
Ey bütün mahlûkatı yoktan meydana getiren Mükevvin,
Ey bütün yaratıklarına dünyadaki vazifelerini öğretip telkin eden Mülakkin,
Ey kulları için açıklanması gereken her şeyi beyan eden Mübeyyin,
Ey musibetleri hafifleten ve zorlukları kolaylaştıran Mühevvin,
Ey her şeyi münasip şekilde süsleyen Müzeyyin,
Ey dilediğini yücelten ve kullarına büyüklüğünü gösteren Muazzim,
Ey muhtaçların yardımına koşan Muavvin,
Ey her şeyi çeşit çeşit renklerle bezeyen Mülevvin,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

Ey mülkünde daim olan,
Ey celalinde azim olan,
Ey saltanatında kadim (ezelî) olan,
Ey kullarına rahmet eden,
Ey her şeyi bilen,
Ey emirlerine uymayana halim olan,
Ey kendisine ümit bağlayana kerim olan,
Ey ölçülerinde hikmetli olan,
Ey hükmünde lütuf sahibi olan,
Ey lütfunda kadir olan
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

Ey fazlından başka bir şey ümit edilmeyen,
Ey adâletinden başka bir şeyden korkulmayan,
Ey iyiliğinden başka birşey beklenmeyen,
Ey affından başka bir şey istenmeyen,
Ey mülkünden başkası devam etmeyen,
Ey saltanatından başka saltanat bulunmayan,
Ey delilinden başka delil ve rehber bulunmayan,
Ey rahmeti her şeyi kuşatmış olan,
Ey rahmeti gazabını geçmiş olan,
Ey ilmiyle her şeyi kuşatmış olan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

Ey tasayı kaldıran,
Ey gamı gideren,
Ey günahı affeden,
Ey tevbeyi kabul eden,
Ey yaratılmışların yaratıcısı,
Ey vaadinde sadık olan,
Ey yavrulara rızık veren,
Ey sözünü yerine getiren,
Ey gizliyi bilen,
Ey tohumu yarıp sümbüllendiren,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
 

Benzer konular

bekkain

diyâr-ı gurbet
Süper Moeratör
#2
Ey yücelik ve ululuk sahibi Celil
Ey gerçek güzellik sahibi Cemil,
Ey kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan Vekil,
Ey kullarının takatını aşan işlerini üzerine alan Kefil,
Ey kullarına yol gösteren Delil,
Ey kullarının hata ve yanlışlarını bağışlayan Mukil,
Ey her şeyden haberdar olan Habir,
Ey lütuf u keremi bol olan Latif,
Ey sonsuz izzet sahibi Aziz,
Ey bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı olan Melik,
Ey kalplerde iman nurunu yakan ve kullarına huzur ve güven veren Mü’min
Ey bütün varlıkları ilim ve kontrolü altında tutan Müheymin,
Ey bütün mahlûkatı yoktan meydana getiren Mükevvin,
Ey bütün yaratıklarına dünyadaki vazifelerini öğretip telkin eden Mülakkin,
Ey kulları için açıklanması gereken her şeyi beyan eden Mübeyyin,
Ey musibetleri hafifleten ve zorlukları kolaylaştıran Mühevvin,
Ey her şeyi münasip şekilde süsleyen Müzeyyin,
Ey dilediğini yücelten ve kullarına büyüklüğünü gösteren Muazzim,
Ey muhtaçların yardımına koşan Muavvin,
Ey her şeyi çeşit çeşit renklerle bezeyen Mülevvin,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

Ey af ve mağfiret sahibi,
Ey kendisinden yardım istenen şefkat sahibi,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.