Cevşenin Önemi

komanndo0232

Çalışkan Üye
Silver
#1
CEVŞEN
ÇOĞUMUZ BOYNUMUZA ASTIĞI CEVŞENİN İÇERİĞİNİ MERAK ETMİŞTİR DEĞİLMİ??? BU GECE HERKES BULUNDUĞU MEKANDA CEVŞEN OKUYABİLİR BÖYLECE PEYGAMBERİMİZE HEDİYE EDİLEN BU DUAYI HEP Bİ AĞIZDAN OKUMUŞ OLURUZ

ÖNCELİKLE CEVŞENİN ÖNEMİNİ KISACA ÖZETLEYEYİM

Cevşen’e Üzerine...


Arapça bir kelime olan Cevşen, sözlükte "bir tür zırh, savaş; elbisesi" anlamına gelmektedir.Terim olarak Şiî kaynaklarında Ehl-i Beyt tarîkıyle Hz. Peygamber’e isnad edilip Cevşen-i Kebîr ve Cevşen-i Sagîr diye bilinen, metinleri birbirinden farklı uzun bir duânın adıdır.

Cevşen-i Kebir: Diğerine nisbetle çok daha meşhûr olup (Cevşen) denilince genellikle bu duâ akla gelir. Musâ el-Kâzım - Ca’fer es-Sâdık - Muhammed el-Bâkır - Zeynelâbidîn - Hz. Hüseyin ve Hz. Ali tarîkıyle Hz. Peygamber’e isnâd edilir.

Anlatıldığına göre Asr-ı saâdet’te cereyan eden savaşların birinde (bir rivâyette Uhud’da) muharebenin kızıştığı ve üzerindeki zırhın kendisini fazlasıyla sıktığı bir sırada Hz. Peygamber ellerini açarak Allah’a duâ etmiş, bunun üzerine gök kapıları açılarak Cebrâil gelmiş ve "Ey Muhammed! Rabbin sana selâm ediyor ve üzerindeki zırhı çıkarıp bu duâyı okumanı istiyor. Bu duâ hem sana hem de ümmetine zırhtan daha sağlam bir emniyet sağlayacak." demiştir. Olayla ilgili Şiî kaynakları, Cebrâil’in Hz. Peygamber’e söz konusu duânın önemi ve fazîletiyle ilgili geniş bilgi verdiğini de kaydeder.

Cevşen-i Kebîr, her biri Allah’ın isim ve sıfatlarından on tanesini ihtivâ eden yüz bölümden ibaret uzunca bir duâdır. Her bölümün sonunda "Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ ente’l-emâne’l-emân hallisnâ/ecirnâ/neccinâ mine’n-nâr" (Sübhânsın yâ Rab! Sen’den başka yoktur ilâh! Emân diliyoruz Sen’den, Koru bizi Cehennem’den!) ibaresi tekrarlanmaktadır. Bu yüz bölümden yirmi beşinin başında "ve es’elüke bi-esmâik" ibaresi bulunmakta ve "yâ Allah, yâ Rahmân, yâ Rahîm" şeklinde Allah’a ait isimleri ihtiva etmektedir. Bu ifade ile başlayan her bölüm arasında ise genellikle üç paragraf hâlinde "Yâ hayra’l-Gâfirîn" ibaresiyle başlayıp devam eden değişik münâcatlar şeklinde duâlar yer alır. Böylece duânın tamamı Allah’a ait iki yüz elli isim ile yedi yüz elli sıfat ve münâcâtı kapsamış olur. Bütün bu münâcatların ana gayesi, duânın muhtevasından ve her faslın sonunda tekrarlanan "el-Emân el-Emân hallisnâ mine’n-nâr" ifadesinden de anlaşılacağı gibi, dünya âfetlerinden ve âhiret azabından kurtuluş niyaz edilmektedir.

ARKADAŞLAR CEVŞENİ OLMAYANLAR İÇİN Bİ SİTE ÖNERECEĞİM AMA YAKININIZDAKİ Bİ KİTAPÇIDANDA EDİNEBİLİRSİNİZ NT'Yİ ÖNERİRİM ŞEHRİNİZDE HANGİ KİTAPÇI VARSA İNŞAALLAH BU KORUYUCU DUAYI SİZDE EDİNİN...

CEVŞEN´ÜL KEBİR - www.Cevsen.de - JAWSHAN AL-KABEER

CEVŞENİN TÜRKÇESİNİ Mubarek_Gunler_Ve_Aylar BÖLÜMÜMÜZDE BULABİLİRSİNİZ...
 

Ziyaretçilerden Sorular

Cevaplar
8
Görüntüleme
282
2
  • Cevaplanmamış Konu
Cevaplar
1
Görüntüleme
1,141
Ayşe Hatun