Bir civcivin inanılmaz yaratılışı

#9
Konu başlığındaki "oluşum" ifadesi yerine "yaratılışı" diye değiştirilse daha muvafık olacağı kanaatindeyim.