Aşure Günü nedir? Orucu ve İbadetlerin Fazileti

-GüLBeYaZ_

Güle Meftun-Forum Bilgini
#1
"ALLAH'u Teâlâ (Celle Celalühu); Aşure gününü oruçlu geçirene 1000 Hac, 1000 Umre ve 1000 Şehid sevabı yazar ve kendisine doğu ile batı arasındakilerin ecri verir. Bu kişi Hz. İsmail'in (A.S.) çocuklarından 1000 köle azad etmiş gibi olur. Kendisi adına Cennet'te 70.000 köşk kaydedilir.Ve ALLAH C.C. ONUN CANINI CEHENNEME HARAM KILAR.


Rivayete göre "Aşura gününü oruçlu geçirene 10.000 Melek sevabı verilir. O gün, İhlâs Sûresini 1000 kere okuyana ALLAH'u Teâlâ C.C. Rahmet nazarı ile bakar ve o kişi Sıddıklardan yazılır"


Her kim aşure gecesini (ibadetle) ihya ederse, ALLAH C.C. onu dilediği kadar ihya edecek. Hadis-i Şerif

"Her kim aşure gecesini ibadetle geçirir ve ertesi günüde (yani aşure gününü) oruçla geçirirse o kişi ölürken nasıl öldüğünü bilmeden ölecektir."Hadis-i Şerif

Her kim Aşure gecesi ve gününde bir alimin sohbetine giderse veya ALLAH'ı C.C. zikreden bir cemaatin arasında 1 saat oturursa ALLAH'u Teâlâ'nın onu Cennete sokması ALLAH C.C. üzerine hak olur.

Aşure günü gusleden, ALLAH C.C. indinde günahlarından anasının onu doğurduğu gündeki gibi temiz olur.

Aşure günü iki kere gusledenin ebedi gözü ağrımaz göz ağrısı çekmez ve yine aşure günü gusledenin bir daha seneki güne kadar ölüm hastalığından başka hastalık çekmeyeceği rivayet ediliyor.

Muharrem ayındaki, Aşura günü orucu geçen senenin küçük günahlarını örter.
("Geçen seneye keffarettir." Hadis Şerif / Müslim)


Gerek Yahudilere benzememek, gerekse orucu tam Âsura Gunune denk getirmemek icin, Muharrem'in dokuzuncu, onuncu ve on birinci gunlerinde oruc tutulmasi tavsiye edilmistir.

Ve yine Abdullah b. Abbas (Radiyallahu Anh)'dan rivayete gore ;
Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): "Asure gunu oruc tutunuz ve o hususta Yahudilere muhalefet ediniz. (Binaenaleyh) asura'dan bir gun once veya bir gun sonra da oruc tutun" buyurmuslardir. (Ahmet bin Hanbel 1 / 241;Beyhaki Suabule Iman 3 / 365)


Aşure gününde 10 Müslüman'a selam veren bütün dünyadaki Müslümanlara selam vermiş gibi olur.

Aşure günü orucunda bir kişiye iftar ettiren bütün Müslümanları iftar ettirmiş gibi olur.

Aşure günü bir yetimin başını okşayana başındaki kıl sayısınca ALLAH C.C. ona Cennette derece ihsan eder.

Aşure gecesi ve Aşure günü zerre kadar sadaka verene Uhud dağı kadar sevap verilir.

Ulema buyuruyor; Aşure günü çoluk çocuğuna, evine bolluk yapan bir sene boyunca bolluk bereket görür.

Aşure günü görüşmediği akrabalarıyla mutlaka görüşmeli, onları arayıp sormalıdır.

Aşure günü ve her zaman ALLAH'u Teâlâ dille ve kalple devamlı zikredilmelidir. ALLAH'u Teâlâ'yı zikretmek en büyük ibadettir. Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın Adıyla " "ALLAH'I ANMAK ELBETTE EN BÜYÜK (İBADET) TİR." ANKEBUT/45 "

*AŞURE GÜNÜ GERÇEKLEŞMİŞ OLAN ÇOK ÖNEMLİ HADİSELER:

-İbrahim A.S. aşure günü doğdu, nemrut'un ateşinden de aşure günü kurtarıldı.

-Musa A.S. firavunun elinden aşure günü kurtarıldı, firavun aşure günü boğuldu.

-ALLAH'u Teâlâ C.C., İdris A.S. Peygamberi aşure günü 4. kat semaya kaldırdı.

-ALLAH'u Teâlâ C.C., Eyyüb A.S. hastalıklarına aşure günü şifa verildi

-ALLAH'u Teâlâ C.C., Adem A.S.'ın tevbesini aşure günü kabul etti.

-ALLAH'u Teâlâ C.C., Davud A.S.'ın tevbesini aşure günü kabul etti.

-ALLAH'u Teâlâ C.C., Mü'minlerin tevbelerini de aşure günü kabul edecek İNŞAALLAH.

-Nuh A.S.'ın gemisi aşure günü karaya oturdu. Yunus A.S. balığın karnından aşure günü çıkarıldı.

-ALLAH'u Teâlâ C.C., Yusuf A.S.'ı Yakub A.S.'a 40 sene sonra aşure günü kavuşturdu.

-Arş, Kûrsi, Kâlem, Yerler ve Gökler, Cebrail A.S., Mikail A.S., İsrafil A.S., Azrail A.S., Adem A.S., Havva anamız, aşure günü yaratıldı. Ve kıyamet Aşure günü kopacak. (Vahşi hayvanların bile aşure günü otlamadıkları rivayetleri vardır.)
AŞURA GECESİ VE GÜNÜNDE KILINACAK (ÇOK FAZİLETLİ) NAMAZLAR:

Peygamber Efendimiz SAV buyuruyor (Hz Aişe RA'den rivayet): Aşure gecesi yada kılınamıyorsa günü, her rekatta Fatiha Sûresinden sonra 3 İhlâs-ı Şerif okuyarak 100 rekat namaz kılınırsa, (Gece kılınırsa 2 rekatta, gündüz 4 rekatta bir selam verilecek) arkasından 70 SübhenALLAHi velhamdülİLLAHi vela ilahe illALLAHu VALLALU ekber vela havle vela kuvvete illa bİLLAHil Aliyyil Aziym, 70 EstağfirULLAH, 70 Salavat-ı Şerife okursa;

Bu kişi öldüğü zaman ALLAH'u Teâlâ o kişinin kabrini misk-ü amber doldurur ve kabre konan herkesin saçı başı kaşı kirpiği her tarafı kılları dağılır, bu namazı kılanın kabrinde saçları tüyleri dağılmaz. Mahşere çıktığında yüzü ayın ondördü gibi parlar, yeni gelinin kocasının evine gönderildiği gibi Cennete gönderilir.

Aşure günü şu 4 rekat namaz kılanın (ALLAH'u Teâlâ Hazretlerinin mahşer günü hasımlarını razı etmesi niyetiyle)
1.Rekatta; Fatiha'dan sonra, 11 İhlâs-ı Şerif
2.Rekatta; Fatiha'dan sonra, 3 Kâfirun, 11 İhlâs-ı Şerif
3.Rekatta; Fatiha'dan sonra, 1 Tekâsur, 11 İhlâs-ı Şerif
4.Rekatta; Fatiha'dan sonra, 3 Ayet-el Kûrsi, 25 İhlâs-ı Şerif
Bu namazı kılan kabir şiddetlerinden korunacak, ALLAH'u Teâlâ C.C. mahşer günü hasımlarını rıza edecek İNŞAALLAH.

Aşure gecesi teheccüd namazı ve mümkünse tesbih namazı kılınmalıdır.

Ayrıca kılabilen aşure gecesi teheccüd vaktinde ve aşure günü öğle ile ikindi arası, her rekatta Sure-i Fatiha'dan sonra 50 İhlâs-ı Şerif okuyarak 4 rekat namaz kılınmalı. Yine aşure günü kuşluk vakti aynı namaz 2 rekat olarak kılınmalı. Namazdan sonra 70 İstiğfar, 70 Salavat-ı Şerife, 70 La havle vela Kuvvete illa BİLLAHil Aliyyil Aziym söylenmeli.

Aşura günü şu dua 10 defa yapılmalı: "SübhenALLAHi mil'el-mizân.Ve müntehe'l-îlmi ve mebleğa'r-rıza ve zinete'l-Arş"
Şimdiden tutacağınız oruçların , yapacağınız bütün ibadetlerinizin kabul olması ve filistin için, islam alemi için gönül dolusu dualarda buluşmak dileğiyle. Muharrem ayınız ve Aşura gününüz Mübarek olsun.
Önemli
Aşure gününde yapılabilecek ibadetler..1)O gün eve ufak tefek erzak alınırsa,bir sene boyunca evde bereket olur.Zira efendimiz,S.A.V. şöyle buyurmaktadır:


Kimki aşure gününde kendinin ve aile efradının nafakasını geniş tutarsa,Cenabı hakta senenin tamamında o kişinin rızkını genişletir.


Bazı zatlar ‘evde ihtiyaç olan birçok bilhassa gıda maddeleri o gün alınınca evde bir sene boyunca eksiklik görülmez’ demişlerdir.


2)Enaz 10 Müslümana birer selam veya bir müslümana 10 selam verilir.Bu hususta P.E.şöyle buyurmaktadır:


Herkim aşure gününde müslümanlardan 10 kişiye selam verirse,o kişi bütün müslümanlara selam vermiş gibidir.


Başka bir hadisi şerifte ise,”İnsanların en cimrisi selamı esirgeyendir.En acizide duadan aciz olandır.”buyrulmuştur.


3)Ogün fakir fukara sevindirilir.Çünkü efendimiz,şöyle buyurmaktadır:


Kimki aşure günü zerre miktarı tasaddukta bulunursa Cenabı hak ona Uhut dağı kadar sevap verir.Ve kıyamet günü o sevaplar mizanına konur.’


4)O gün gusletmek çok faziletlidir.Nitekim P.E;


Aşure günü boy abdesti alan,ölüm hastalığından başka hastalık görmez.O gün bir hastayı ziyaret eden bütün insanları ziyaret etmiş gibi olur.Aşure günü bir kimseye su veren isyan etmemiş gibi afvolunur.”


Diğer bir hadisi şerifte;


Aşure günü iki defa boy abdesti alan kişinin gözlerinde ebediyyen hastalık olmaz.”buyrulmuştur.


Yine efendimiz şöyle buyurmuşlardır:


‘Kimki aşure günü gusledecek olursa anasından doğduğu gün gibi ,Cenabı Hak onu günahlardan temizler.


Allah dostları,bu işin hikmetini şöyle izah etmişlerdir.


Aşure günü bütün sulara zemzem suyu karıştırılır.Bu nasıl olur?denilirse nasılki arzın bir cüzü olan insanoğluna bir damarından herhangi bir ilaç verilirse vücüdundaki bütün kılcal damarlarına varıncaya kadar o ilaç ulaşır.Aynı şekilde arzın damarları su kaynaklarıda birbirine bağlıdır.Aşure günü vazifeli melekler tarafından arzın bütün sularına zemzem suyu sirayet eder.Ve o gün bütün sularda zemzem bereketi olur. Binaenaleyh o gün gusleden,sulardan içen bütün müslümanlar için Allah tarafından şifadır.


5)Akrabaları ziyaret ederek sılayı rahim yapmak.Zira efendimiz buyuruyorki,


Kim akrabaları ile ilişkisini kesmiş iken Aşure günü onları ziyaret ederse Allahü teala ona Zekeriyya A.S.ve İsa A.S.ın nasibini verir.Ve orta parmakla şehadet parmağının yakınlığı gibi Cennnette o iki peygambere komşu eder.’


6)Zikir meclislerinde bulunmak.Bu husustada efendimiz şöyle buyurmuştur:


Kimki aşure günü Allah’ı bir topluluğa gider,onlarla bir saat bulunursa onu cennetine koymak Allah üzere haktır.”


7)Açlar doyurulur,çıplaklar giydirilir ve yetimlerin gönlü alınır.P.E. şöyle buyurmuştur,


Kimki aşure günü eliyle bir yetimin başını mesederse(okşarsa)Cenabı Hak o yetimin başındaki saçının her teli için cennette yüksek dereceler verir.


8 ) Husama namazı kılınabilir.


Bu namaz aşure günü kılınabilir.Çünkü efendimiz bu namazı aşure günü,terviye günü,arefe günü,kurban bayramı günü ve beraat günü olmak üzere senenin 6 gününde kılarlardı.


9)10 defa şu dua okunur;


سُبْحانَ اللَّهِ مِلْأَالْميزانِ وَمُنْتَها الْعِلْمِ وَمَبْلَغَ الرِّضىَ وَزينَةَالْعَرْشِ


10)Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vakti iki rekat namaz kılınır.

Her rekatte 1 fatiha 50 ihlası şerif okunur.Namazdan sonrada 100 defa şu salavatı şerife okunur.


Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala eli seyyidina muhammedin ve ademe ve nuhin ve ibrahime ve musa ve isa vema beynehüm minennebiyyine vel mürselin.Salavatullahi ve selamühü aleyhim ecmeıin.”


Öğle ile ikindi arasında 4 rekat namaz kılınır.


Her rekatte 1 fatiha,50 ihlası şerife okunur.


Namazdan sonra,


70 istiğfarı şerif


70 salevatı şerife


70 defada LA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİM. denilir.Sonrada ümmeti muhammedin hidayeti için dua edilir.


Bu guzel yazi icin Şerife Şevval Kardelen hoca kardesimize tesekkur ederiz. 
Moderatörün son düzenlenenleri:

Benzer konular

K

kurt26

Misafir
#5
Allah razı olsun.
Ek bilgi olarak

AŞURE GÜNÜ:Muharrem ayının onuncu günü, Aşure günüdür. Muharrem ayı, Kur’an-ı kerimde, kıymet verilen dört aydan biridir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Aşure günü Nuh aleyhisselamın gemisi, Cudi dağına indirildi. O gün Nuh ve yanındakiler, Allahü teâlâya şükür için oruçlu idiler. Hayvanlar da hiç bir şey yememişti. Allahü teâlâ denizi, beni İsrail için, Aşure günü yardı. Yine Aşure günü Allahü teâlâ, Âdem aleyhisselamın ve Yunus aleyhisselamın kavminin tevbesini kabul etti. İbrahim aleyhisselam da o gün doğdu.) [Taberani]


Peygamber efendimiz bir gün öğleye doğru buyurdu ki:
(Herkese duyurun! Bugün bir şey yiyen, akşama kadar yemesin, oruçlu gibi dursun! Bir şey yemeyen de oruç tutsun! Çünkü bugün Aşure günüdür.) [Buhari, Müslim, Ebu Davud]


Aşure günü hakkında birkaç hadis-i şerif meali daha:

(Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur.) [Müslim, Tirmizi, İ. Ahmed, Taberani]


(Aşurenin faziletinden faydalanın! Bu mübarek günde oruç tutan, melekler, peygamberler, şehidler ve salihlerin ibadetleri kadar sevaba kavuşur.) [Şir’a]


(Aşure günü, ilim öğrenilen veya zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer.) [Şir’a]


(Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur.) [Şir’a]Bugün yapılacak işler:

1- Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur.) [Müslim, Tirmizi, İ. Ahmed, Taberani]


(Aşure günü oruç tutan o yıl tutamadığı [nafile] oruçlarının sevabına kavuşur.) [Deylemi]


(Aşure günü bir gün önce, bir gün sonra da tutarak Yahudilere muhalefet edin.) [İ.Ahmed]


(Aşurenin faziletinden faydalanın! Bu mübarek günde oruç tutan, melekler, peygamberler, şehidler ve salihlerin ibadetleri kadar sevaba kavuşur.) [Şir’a]
[Yalnız Aşure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalı!]

Peygamber efendimiz bir gün öğleye doğru buyurdu ki:
(Herkese duyurun! Bugün bir şey yiyen, akşama kadar yemesin, oruçlu gibi dursun! Bir şey yemeyen de oruç tutsun! Çünkü bugün Aşure günüdür.) [Buhari, Müslim, Ebu Davud]


Peygamber efendimiz, bugün bir hurmayı mübarek ağzında ıslatıp çocukların ağzına verirdi. Çocuklar, Resulullahın mucizesi olarak akşama kadar bir şey yiyip içmezlerdi. Bugün bazı hayvanların bile bir şey yemediği bildirilmiştir. Bir avcı, Aşure günü, bir geyik yakaladı. Geyik, yavrularını emzirip akşamdan sonra dönmek üzere, avcının izin vermesi için, Resulullah efendimizden, şefaat istedi. Avcı, geyiğin akşama kalmadan hemen gelmesini isteyince, geyik, (Bugün Aşure günüdür. Bugünün hürmetine yavrularımızı emzirmeyiz. Onun için akşamdan sonra gelmek için izin istedim) dedi. Bunu duyan avcı, geyiği Resulullaha hediye etti. O da, geyiği serbest bıraktı.

2- Sıla-i rahim yapmalı. Yani akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı. Hadis-i şerifte, (Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa’nın sevabı kadar ecre kavuşur) buyuruldu. (Şir’a)


3- İlim öğrenmeli! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, [mesela İslam Ahlakı veya Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye] okumalıdır. Ayrıca Kur’an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir’a)


4- Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir’a)

(Bugün aşure ibadet) diye aşure pişirmek günahtır. Aşurenin bugüne mahsus ibadet olmadığını bilerek, bugün aşure veya başka tatlı yapmak günah olmaz, sevap olur. Bu inceliği iyi anlamalı. Tedavi niyetiyle sürme çeken bugün de sürmelenebilir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü ismidle sürmelenen, göz ağrısı görmez) buyuruldu. (Hakim)


5- Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir’a)


6- Çoluk çocuğunu sevindirmeli! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. (Beyheki)


7- Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir’a)


 

fyic3

Acemi Üye
Silver
#7
Muharrem ayımız hayırlı olsun.içinde bulunan bu güzel faziletli kıymetli geceye de selam olsun.allah.c.c. Yapacağımız yaptığımız tüm ibadetleri hayır hasenatları yüce dergahında kabul etsin inşaallah.
 

1Kubra

Çalışkan Üye
Silver
#8
Bu guzel bilgiyi okudum ve uygulamaya basladim Allah razi olsun.

Kurt kardes cevabta verdiginiz ek bilgi konuda geciyor dikkatli okumadiniz sanirim.

Allah dualarimizi kabul etsin.