Antisiyonist Olmak Bir ibadettir

islamicihad

Acemi Üye
Silver
#1
Siyonist saldirganliGin hiz kazandiGi su günlerde, meydana gelen çatismalar, yaralilar ve ölüm hadiseleri, müslümanliGini beyan edenler içerisinde halen bir haber bülteninden öteye geçememektedir. Bu suursuzluk, beyan edilen müslümanlik kimliGinin gerçekte tasinmadiGindan, veya yapilan siyonist saldirilarin Islami boyutunu bilememekten, yada her ikisinden kaynaklanmaktadir.

Yoksa baGrimiza hançer gibi saplanan, insanliktan biraz nasibini almis kisileri bile hayrete düsüren bu vahset sahnelerine baska türlü nasil duyarsiz ve tepkisiz kalinabilir ki. Tepki yok mu, kinayanlar yok mu ? Var tabii ki, ama her birinin yüzlerini artik ezberlediGimiz, meydanlarda bir aile olduGumuz önde gidenler var... Ya diGerleri...

Bu yasananlarin arka planini yeniden konusmak, biz iman edenler için Kudüs ve Mescid-i Aksa?nin tasidiGi önemi yeniden hatirlatmak, siyonist düsünceye karsi olmanin bir tepkisellikten öte bir ibadet olduGunu vurgulamak, direnis ve mücadele ailesine yeni fertler kazandirmasi yönüyle tarafimizdan önemli görülmektedir.

Siyonizm ve batil hedefler :

Siyonizm, IsrailoGullari'nin dünya egemenliGini kurmak, Yahudiler disindaki tüm insanlari Yahudilere köle yapmak ve vaat edilen topraklari elde etmek için uygulamaya koyduklari projenin adidir. Bu inanis proje olmaktan çikmistir. Binlerce yildir gerçeklestirilmesi için planlarin yapildiGi bir ideolojidir. Bu ideoloji uzun yillar gizli örgütler tarafindan temsil edilmis ve bu örgütler faaliyetlerini büyük bir gizlilik içerisinde sürdürmüslerdir.
Siyonizm'in ortaya çikisinin altinda, Yahudilerin yani IsrailoGullari'nin bitmez tükenmez ihtiraslari ve bu ihtirasin geldiGi noktada dünyaya hâkim olma idealleri yatmaktadir.

Siyon önderlerinden biri olan Nathan Birnbaum 23 Ocak 1892'de "Les Principes du Sionisme" (Siyonizm'in Ilkeleri) üzerine verdiGi bir konferansta, Siyonizm kavramini söyle tanimlamistir:

"Siyonizm, "Siyon" sözcüGünden türemektedir. Eski zamanlardan beri Kudüs'teki bir tepenin adi olan Siyon, ayni zamanda Kudüs kentinin siirsel adlandirmasi olarak kullanilmistir. Çünkü bu kent, Yahudi Devleti'nin merkezi olmus, bu ad da Filistin'deki Yahudi ülkelerini belirtmistir. IsrailoGullari'nin baGimsizliklarinin Roma tarafindan sona erdirilmesinden itibaren de "kurtulus"a duyulan ulusal özlemi simgelemis, dirilis umudunu temsil etmistir. "Siyon'a geri dönüs" iki bin yillik sürgün ve acilar boyunca Yahudi halkinin ülküsü olagelmistir. Iste bu ülkü, Siyonizm'in temelidir." (1)

Siyonizm, Siyon'dan geldiGinden, onlar için kutsallik ifade ediyordu. Siyon, Hz. Süleyman (a.s.) tarafindan yaptirilan mabedin bulunduGu tepenin (yani Mescidi Aksa'nin kurulu olduGu mekânin) adidir. Siyon daGi Yahudilerin hükümranliGini temsil etmektedir. Binlerce yillik sürgünden sonra Siyon, Yahudiler için bir hükümranlik sembolü olmustur. Iste Siyon önderlerinden biri olan Nathan Birnbaum yukarida adi geçen konferansta, siyonizmin felsefesini de ortaya koymustur : ?Siyonizm'in kurulus felsefesi, vaad edilen Yahudi devletini kurmak ve dünya hâkimiyetini ele geçirmektir.?

Siyonizm'i sistemlestiren ve Siyonizm'in kurucusu olarak bilinen kisi Avusturyali gazeteci Dr. Theodore Herzl?dir. (1860-1904) Herzl'in 1896 yilinda yazdiGi kitabi Der Judenstaat (Yahudi Devleti) ve 1897 yilinda yazdiGi, Die Welt(Dünya) gazetesi makaleleri, 1897 yilinda Basel'de toplanan 1.Dünya Siyonist kongresi'nde savunulan düsüncelerin kaynaGi olmustur. Bu düsünce, Filistin ve çevresinde bir Yahudi Devleti kurulmasi ve yasatilmasi için Yahudi ulusal kurtulus hareketi baslatilmasidir. Theodore Herzl kurulacak bu yahudi devletinin sinirlarini söyle tarif etmistir :
"Kuzey sinirlarimiz Kapadokya'daki daGlara kadar dayanir.Güneyde de Süveys Kanali'na. Sloganimiz,David ve Solomon'un Filistin'i olacaktir."

Kurulan isgalci israil devletinin ilk basbakani olan David Ben Gurion?un yahudi halkina hedef göstermis olduGu sinirlar Nil?den Firat?a kadardir (1948) : "Filistin'in bugünkü haritasi Ingiliz manda yönetimi tarafindan çizilmistir.Yahudi halkinin,gençlerimizin ve yetiskinlerimizin yerine getirmesi gereken bir is daha vardir.Nil'den Firat'a kadar."

Siyonistler bu çalismalarini gerçeklestirirken ayni zamanda ibadet ettiklerini düsünürler. Çünkü gerçeklestirmeye çalistiklari, tahrif edilmis tevrat?ta yazilmis bir ilahi mesajdir. Bu mesaja kulak vermek ve tabi olmak Rabbe karsi kulluk görevlerini yerine getirmektir.

?O zaman Rab bütün milletleri önünden kovacak ve sizden büyük kuvvetli milletlerin mülkünü alacaksiniz. Ayak tabanlarinizin bastiGi her yer sizin olacak. Siniriniz çölden Lübnan'dan irmaktan,Firat irmaGindan garp denizine kadar olacaktir. Önünüzde kimse duramayacak, Allah'iniz Rab size söylediGi gibi dehsetinizi ve korkunuzu ayak basacaGiniz bütün diyar üzerine koyacaktir." (Tevrat,Tesniye Bölümü,12/25)

Hahamlar Tevrat?i tahrif ederken, sapkin üstün irk inançlarini ve bu irkin yasayacaGi topraklarin sinirlarini da çizmeyi unutmamislardir. Tevrat'a göre Allah,Yahudilere Kenan diyarini vaat etmistir. Yahudi bir dünya gerçeklesmeden önce bu topraklarda sadece Yahudilerin yasadiGi bir devlet kuracaklari inanci vardir. Bu devlet büyük dünya kralliGinin merkezi ve idare yeri olacaktir.

Siyonist Yahudiler ayrica Mescidi Aksa'nin Siyon mabedinin bulunduGu yerin üzerine yapildiGini ileri sürmekte ve bu mescidi yikarak yerine onu insa etmek istemektedirler. Bundan dolayi sayisiz kez Mescidi Aksa?ya sabotaj düzenlemislerdir. Yikilabilmesi için halen altini bosaltma amaçli kazilari gerçeklestirmektedirler. Bunlar zalimlerdir ve korkarak girmeleri gereken mekanlarda üstünlük taslayarak, kibir ile yürümektedirler.

"Allah'in mescidlerinde O'nun adinin anilmasini engelleyen ve onlarin yikilmasina çalisandan daha zalim kim olabilir? Bunlarin oralara ancak korku içinde girmeleri gerekir. Onlara dünyada bir rezillik vardir. Onlar için ahirette de büyük bir azap vardir." (2/ Bakara 114)

Siyonistlerin yeryüzünü bir kan gölüne dönüstürmelerinin arkasinda yatan sebepler görüldüGü gibi dini bir emre dayanmaktadir. KaynaGi ilahi vahye deGil hahamlarin arzularina dayanan ayetler bütünü, bu insanlarin gerçeklestirdikleri insanlik disi uygulamalarin gerekçesidir.

Son olarak Gazze?nin yeniden isgal edilmesi ve Lübnan topraklarina yönelik suursuzca saldirilar, bizzat sivil yerlesim bölgelerine, köylere atilan bombalar yine dini referanslarla mesru görülmektedir. Yahudi hahamlarinin yayinladiGi fetvalar çocuk, kadin ölümlerinin arttirilmasina hiz vermektedir : "Tevrat, savas sirasinda kadinlarin ve çocuklarin öldürülmelerini caiz görmektedir. Gazze'de ve Lübnan'da kadinlara ve çocuklara aciyanlar, Israil'deki kadinlara ve çocuklara vahsi bir gözle bakiyorlar demektir."

Yeryüzünde ki Mescidler Iman edenlerin kontrolünde olmalidir :

Genel anlamiyla yeryüzü mü?minlere mescid kilinmistir. Ve yeryüzünün imari adaletli, dürüst ve temiz olan mü?minlerin görevidir. Ibadet edilen mekan anlamiyla da kullandiGimizda mescidler Allah?indir. Ve oralarda Allah?tan baskasina ibadet edilmesi, sirk kosulmasi kesin bir emir ile yasaklanmistir.

"süphesiz mescidler Allah'indir. Öyleyse Allah'la beraber baskasina tapmayin." (72/Cinn, 18)

Kur?an da Beytullah olarak adlandirilan mescidleri, mü?minlerin korumalari, gözetmeleri ve sahip çikmalari gerekmektedir. sirk içerisinde yüzen topluluklarin, Üzeyr Allah?in oGludur diyen Yahudi müsriklerin, Isa Allah?in oGludur diyen hristiyan müsriklerin ve Allah?in sifat ve yetkilerini baska yaratilmislara vererek sirk kosanlarin Allah?in mescdilerini koruma, onarma hak ve yetkileri asla yoktur.

"Allah'a ortak kosanlarin, bizzat kendi küfürlerine kendileri sahit iken Allah'in mescidlerini onarmaya yetkileri olamaz. Onlarin yaptiklari bosa gitmistir ve onlar cehennemde sonsuza kadar kalacaklardir. Allah'in mescidlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazi kilan, zekati veren ve Allah'tan baskasindan korkmayan kimseler onarabilir. Iste bunlar doGru yola erenlerden olabilirler." (9/ Tevbe, 17-18)

Mescdiler tevhid ehli mü?minlerin mekanidir. Buralar Allah?in vahyinin konusulduGu, sadece O?na secde edildiGi yerlerdir. Ancak müsrikler necistir (9/Tevbe28) ve necasetlerinin bu pak mekanlara bulasmamasi için muvahhidlerin cihad ibadetini ihmal etmemeleri gerekmektedir.

Mescidi Aksa ve çevresi Allah(c.c.) tarafindan mübarek kilinmistir :

Mescidi Aksa ve çevresi risalet, nübüvvet mekanidir. Bütün hepsi tevhid akidesine davet eden ve her biri Müslümanlardan olduGunu beyan eden peygamberler, elçiler diyaridir. Kur?an?da belirtildiGi üzere Hz. Zekeriya, Hz. Yahya, Hz Ibrahim, Hz .Lut, Hz. Süleyman ve Hz. Musa bu topraklarda bulunmus ve bu topraklarda Allah(c.c.) ile iletisim halinde olmuslardir. (2)

Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)?in büyük bir mucizesi olan isra ve miraç hadisesi bu topraklarda gerçeklesmistir. Hz. Muhammed?in(s.a.v.) Mekke?den Kudüs?e doGru gerçeklestirdiGi ilahi yolculuk büyük bir mucize olmakla beraber, Mekke ve Kudüs, Mescidi Haram ve Mescdi Aksa arasinda bir baG olusturmaktadir.

"Kulunu, kendisine birtakim ayetlerimizi göstermek için bir gece Mescidi Haram'dan çevresini mübarek kildiGimiz Mescidi Aksa'ya yürütenin sani pek yücedir." (17/ Isra 1)

Mescidi Aksa ayni zamanda Müslümanlarin ilk kiblesidir. Önderimiz, rehberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ve pak ashabi uzun bir müddet Kudüs?e, Mescdi Aksa?ya yönelerek namaza durmus, Allah?a secde etmislerdir.

Kendisini örnek almak ile kurtulusa ereceGimiz Hz. Muhammed(s.a.v.), pek çok kere, Müslümanlari Mescidi Aksa?ya yönlendirici ve buranin önemini beyan eden nitelikte ifadeler kullanmistir.

"Yolculuk ancak su üç mescidden birine olur: Benim su mescidime(Mescidi Nebevi), Mescidi Haram'a ve Mescidi Aksa'ya." (3)

"Oraya (Mescidi Aksa'ya) gidin ve içinde namaz kilin. EGer oraya gidemez ve içinde namaz kilamazsaniz kandillerinde yakilmak üzere oraya zeytinyaGi gönderin." (4)

Ebu Zer (r.a.)'in söyle dediGi bildirilmistir: "Resulullah (a.s.)'a, yeryüzüne konulmus olan ilk mescidin hangisi olduGunu sordum. "Mescidi Haram" diye buyurdu. "Sonra hangisi?" dedim. Mescidi Aksa diye buyurdu. "Ikisi arasindaki süre ne kadardir?" diye sordum. söyle buyurdu: "Kirk yil. Sonra bütün yeryüzü senin için mesciddir. Nerede namaz vaktine girersen orada namaz kil."(5)

Bu hadislerle terbiye olan seçkin sahabe, Mescidi Aksanin özgürlüGe kavusturulmasini çok önemsemis ve daha Hz. Ömer(r.a.)?in halifeliGinde, bu belde fethedilerek Müslümanlarin kontrolüne ve adaletli ellerine kavusmustur.

Antisiyonist Olmak Bir Ibadettir :

Siyonistler gerçeklestirdikleri bütün çalismalari batil dinlerinin gereGi olarak yapiyorlar. Yani kendi vicdanlarina göre ibadet ediyorlar. Kulluk yapiyorlar. Büyük ilahi emrin yerine gelebilmesi için sartlari olusturuyorlar. Yani siyonistler görevlerini yapiyorlar.

Esas sorgulamamiz gereken, siyonistler görevlerini yaparken bizler ne yapabiliyoruz olmalidir. Daha Mescidi Aksa?nin yerini haritadan gösteremeyen, çatismalari Arap,Israil savasi olarak yorumlayan, haber bültenlerinden birkaç dakikalik görüntüleri savas filmi gibi izleyen Müslümanlar olduGu müddetçe meydan tabii ki zalimlere kalacaktir. Çevresinde tüm bu yasananlara karsi duyarsiz ve umursamaz bir sekilde bakarak cennet hayali kuranlar büyük bir yanilgi içerisindedir. KildiGi nafileler ve çektiGi tesbihatlar ile ibadet ihtiyaçlarini giderenler, ihmal ettikleri öncelikli ibadetlerin farkinda olamamaktadir. Veya farkinda olsa da, nefsine aGir geldiGinden üç maymunu oynamayi tercih etmektedir.

Ihmal edilen büyük ibadet zalimlerden beri olmayi ispatlamaktir. Yeryüzünü ifsad eden tüm güçlere karsi net bir mü?min tavri ortaya koyabilmek, batil cephesine karsi hak cephesinde yer alarak gücünü bu yönde mücadele ederek harcamaktir. Mukaddes mekanlara el uzatan necis elleri bertaraf edebilmek için mücahede içerisinde bulunmak ve bulunan izzetli ordulari desteklemektir.

Ihmal edilen ibadet antisiyonist olmaktir. ?Mescidi Aksa?da namaz kilin, eGer kilamazsaniz kandillerinde yanmak üzere zeytinyaGi gönderin? diyen Peygamberimizin(s.a.v.) emri gereGi Mescidi Aksa ve çevresinin namazgah, yalnizca Allah?a secde edilen birer secdegah olabilmesi için tüm imkanlarimizi seferber etmektir zeytinyaGi göndermek. Burasi mukaddes bir beldedir, mukaddesatiniza sahip çikin demektedir Hz.Peygamber(s.a.v.).

Iste çevresi ve kendisi mübarek kilinan, Allah?in elçilerinin mekani, isra ve miraç mucizesinde isaret edilen, ilk kiblemiz olan Mescidi Aksa, tüm Müslümanlarin ortak deGeridir. Mescidi Aksa sadece Filistinlilerin deGil bütün dünya Müslümanlarinin kutsal mabedidir. Bu kutsal mabede hep birlikte sahip çikmak, siyonistlerin bütün çabalarini bosa çikarmak ihmal edilemez ciddi bir ibadettir. Bugün Kudüs ve Filistin'deki Müslümanlar o kutsal mabedi tüm dünya Müslümanlari adina korumakta ve bu konuda her türlü fedakarliGi göze almaktadir. Dünya Müslümanlari da vakit geçirmeden bu mücadele safinda yerlerini almalidir.

Yaptiklarini ibadet suuruyla yapan siyonistlerin bu çalismalari azap olarak ahirette kendilerine dönecektir. Ama antisiyonist olmanin ibadi bir görev olduGunu bilerek hareket eden mü?minlerden ise Allah(c.c.) razi olacak ve ahirette sayisiz nimetlerle ödüllendirecektir. Yeter ki bizler sürekli hak üzere olan, Allah yolunda cihad etmekten uzak kalmayan topluluklarin disinda kalmayalim.

"Ümmetimden bir grup sürekli hak üzere hareket edecek, düsmanlarina üstün geleceklerdir. Allah'in emri gelinceye kadar (onlarin bu cihadlari devam eder), kendilerine muhalefet edenlerin muhalefetleri onlara bir zarar vermez." "Onlar nerededirler ey Resulullah?" diye soruldu. O da söyle buyurdu: "Beyti Makdis'de (Kudüs'te) ve Beyti Makdis'in (Kudüs'ün) çevresindeki bölgelerde." (6)
 
Konu başlatan Benzer konular Forum Cevap Tarih
yadeller_ İbadet 0

Benzer konular

#2
Kur?an da Beytullah olarak adlandirilan mescidleri, mü?minlerin korumalari, gözetmeleri ve sahip çikmalari gerekmektedir. sirk içerisinde yüzen topluluklarin, Üzeyr Allah?in oGludur diyen Yahudi müsriklerin, Isa Allah?in oGludur diyen hristiyan müsriklerin ve Allah?in sifat ve yetkilerini baska yaratilmislara vererek sirk kosanlarin Allah?in mescdilerini koruma, onarma hak ve yetkileri asla yoktur.


Kâfirin karsisinda duran elbet mükfatini alir...
Allah razi olsun. Ayrintili bilgiler için tesekkürler..