Allah'ın Sıfatları

bekkain

diyâr-ı gurbet
Süper Moeratör
#1
Rabbimiz ,yaratıcımız SUBHAN dedik. Subhan ne demek? Bütün noksan sıfatlardan münezzeh.
Rabbimizin sıfatlarını biliyor muyuz?
Subhan olan Rabbimizi daha iyi tanımak ve ayetleri anlayabilmek için Rabbimizin Esma'ül hüsnası yanında, sıfatlarını öğrenelim inşallah.
Allah 'ı bilmek sıfatlarıyla mümkün olur.Allahın sıfatlarıyla yarattıklarının vermiş olduğu sıfatlar, birbirinden çok farklıdır. Her şeyden önce yarattıklarına bazı keyfiyet ve vasıfları veren yine Allahu Tealadır. Ancak bu keyfiyet ve kabiliyetler, istidatlar varlıklarda sınırlı, vasıtalı ve netice olarak Allahın yaratması ve yardımıyla iş görebilir.

Alimlerimiz daha iyi anlamamız için Rabbimizin sıfatlarını iki grupta açıklamışlar...
Zatı (selbi) ve Subuti sıfatları.
Selbi sıfatları (ayrıştıran ,farklılaştıran) Ehad olan Samedi farkedeceğimiz sıfatlardır.

Zatî (selbi) sıfatlar :

Bazı ayetlerde zatı sıfatlarıyla ilgili, İsra 85. ayette:
Sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki: “Ruh, Rabbimin bileceği bir şeydir. Size pek az ilim verilmiştir.”

En'am suresi 103. ayette:
Gözler O’nu idrak edemez ama O, gözleri idrak eder. O, en gizli şeyleri bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır.

1- Vücut (Varlık), Var olan daimi olan.
İhlas suresi ve şura 11. ayetleri birer örnektir.
O, gökleri ve yeri yaratandır. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da (kendilerine) eşler yaratmıştır. Bu sûretle sizi üretiyor. O’nun benzeri hiçbir şey yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.
Varlığı kendisinden olandır, varlığı hiçbir varlığa dayanmayandır.

2- Kıdem (Ezeliyet, evveli olmama),Başlangıcı olmamak.
3- Beka (Ebediyet, ahiri olmama),Baki olan sonu olmayan
Sınırlayamayız Rabbimizi bakidir, kadimdir.Kelam ve Tekvin sıfatlarınında öncesi sonrası olmayandır.Bizim aklımız zihnimiz sınırlı olduğu için akledemeyiz, akletmeye çalıştığımız zaman sınırlarız ve şirk ateşine bilmeden istemeden düşebiliriz. Kadim ve Baki olan Rabbimiz hiçbirşeye eşit değildir.

4-Vahdaniyet (Bir olma, şeriki bulunmama),Tek olan eşi benzeri olmayan.
Enbiya suresi 21.-.22.ayetleri
Yoksa yerden, ölüleri diriltebilecek birtakım ilâhlar mı edindiler?
Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilâhlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki, Arş’ın Rabbi Allah, onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir.
İsra suresi 42. ayet:
De ki: “Eğer onların iddia ettiği gibi, Allah’la beraber (başka) ilâhlar olsaydı, o zaman o ilâhlar da Arş’ın sahibine ulaşmak için elbette bir yol ararlardı.
Zümer suresi 4. ayet:
Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. O, bundan uzaktır, yücedir. O, bir ve her şey üzerinde mutlak otorite sahibi olan Allah’tır.

5- Kıyam binefsihî (Varlığının devamının zatından olması-başkasın yardımıyla olmaması ), Zamandan mekandan münezzeh.İhlas suresiyle anlarız ,hiçbirşeye benzemediğini ,sebepler silsilesine muhtaç olmadığını.

6- Muhalefetü’n- lil-havâdis ( Zatının mahlukatın zatlarına ve sıfatlarında mahluk sıfatlarına benzememesi) Yarattığı alemlere hiç benzemez.Muhalif olan,tıpkısının aynısı olmayan. Havadis ,sonradan yaratılmış herşey. Şura 11. ayetle kavramamız ,anlamamız daha kuvvetli olur.
Zatıyla,kelamıyla, iradesiyle,ilmiyle,Hu hayat sahibi oluşuyla yarattııklarına benzemez.

Sübutî sıfatlar:
1-Hayat. Diri canlı olmak.
Furkan Suresi58.ayet:
Sen, o ölümsüz ve daima diri olana (Allah’a) tevekkül et. O’nu her türlü övgüyle yücelterek tesbih et. Kullarının günahlarından hakkıyla haberdar olarak O yeter!

Taha suresi 111. ayet:
Bütün yüzler; diri, yaratıklarına hâkim ve onları koruyup gözeten Allah’a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen, mutlaka hüsrana uğramıştır.

2- İlim. bilmek.
En-am suresi 59. ayet ve mücadele suresi 7. ayetleriyle anlayabiliriz.
Göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah’ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişi gizlice konuşmaz ki, dördüncüleri O olmasın. Beş kişi gizlice konuşmaz ki altıncıları O olmasın. Bundan daha az, yahut daha çok da olsalar, nerede olurlarsa olsunlar, O mutlaka onlarla beraberdir. Sonra onlara yaptıklarını Kıyamet günü haber verecektir. Allah, her şeyi hakkıyla bilir.

3- İrade. dilemek.Bir şeyin olmasını istediği zaman, kün, feyekun ayetlerinin sırrı. O ol der oda oluverir. Nahl suresi 40. ayeti örnektir.Allah dilediğini hemen yapar." (Hûd: 107) Burda tekvin-i iradeyi görürüz.
Onun gücü her şeye yeter. Yoktan var eder, varı da yok eder. İsterse bir anda her şeyi yerle bir eder. Her şey O'nun kudreti dahilindedir. Allah dilediğini yapar. Bu konuda mutlak irade sahibi O'dur. O'nun iradesine karşı durabilecek hiçbir şey yoktur.
Ali imran suresi 26. ayeti(dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın), şura suresi 49. ayeti( o dilediğini yaratır) ve nahl suresi 90. ayetleri birer örnektir.
Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.

4- Kudret, Gücü yetmek. Gece il gündüzün oluşunda, yaratılanların çeşit çeşit olşuşunda kudret sıfatını görürüz ve Nur suresi 44. ve 45. ayetleri güzel örneklerdir.

5- Semi (işitme)
6- Basar (görme)
Mü'min suresi 19. ve 20. ayetleri bu iki sıfatıda çok güzel açıklar:
19.Allah, gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir.
20.Allah, hak ve adâletle hükmeder. Allah’tan başka taptıkları ise hiçbir hükümde bulunamazlar. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.

7- Kelâm. Söylemek ,konuşmak.
Araf suresi 143. ayeti:
Mûsâ, belirlediğimiz yere (Tûr’a) gelip Rabbi de ona konuşunca, “Rabbim! Bana (kendini) göster, sana bakayım” dedi. Allah da, “Beni katiyen göremezsin. Fakat (şu) dağa bak, eğer o yerinde durursa sen de beni görebilirsin.” dedi. Rabbi, dağa tecelli edince onu darmadağın ediverdi. Mûsâ da baygın düştü. Ayılınca, “Seni eksikliklerden uzak tutarım Allah’ım! Sana tövbe ettim. Ben inananların ilkiyim” dedi.
Kehf suresi 109.ayeti:
De ki: “Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek (denizlere deniz katsak); Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi.”

8- Tekvin (Yaratma, var etme.)Yok olanı yokluktan varlığa çıkarmak.Bunu yaparkende hiçbir sebebe ihtiyaç duymayan.
Zümer suresi 62. ayet:
Allah, her şeyin yaratıcısıdır. O, her şeye vekildir.
En-am 59.ayeti:
Gaybın anahtarları yalnızca O’nun katındadır. Onları ancak O bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta (Allah’ın bilgisi dâhilinde, Levh-i Mahfuz’da) olmasın.
Mücadele Suresi 7. ayetiyle tekrardan tekvin sıfatını anlıyoruz.

Gerçek anlamda ALLAH- HU diyen, başkalarına kul olmaz ,ben Allah'a gidiyorum demez mi?
 

Benzer konular

nides

Acemi Üye
Silver
#3
ALLAH razı olsun emeğine sağlık.ESMAÜL HÜSNAYI öğrenmeyi ilmel yakinden hakkal yakin derecesinde öğrenmeyi nasip etsin rabbim.
 

kocak

Acemi Üye
#4
ALLAH razı olsun emeğine sağlık.ESMAÜL HÜSNAYI öğrenmeyi ilmel yakinden hakkal yakin derecesinde öğrenmeyi nasip etsin rabbim.
Nasip eder eder kesinlikle eder sen yeterki bu konuda çalış. Şöyle bir durum var bizler allahım onu nasip et bunu nasip et hep kullandığımız bir cümledir. Sanki bizler kırılıp gidiyoruz çalışmaktan da Allah nasip etmiyor. Herkese çalıştığı vardır çalışalım alalım.
 

nides

Acemi Üye
Silver
#5
Nasip eder eder kesinlikle eder sen yeterki bu konuda çalış. Şöyle bir durum var bizler allahım onu nasip et bunu nasip et hep kullandığımız bir cümledir. Sanki bizler kırılıp gidiyoruz çalışmaktan da Allah nasip etmiyor. Herkese çalıştığı vardır çalışalım alalım.
eder tabi etmez demedim ki yani ALLAH'ın sıfatlarını yukarıdaki gibi bilmek nedir sadece bilmektir.yani ilmel yakin.bunu ilerisi nedir aynel yakin daha ilerisi hakkal yakin.esmayı kitabı kebiri kainatta incelemek tefekkür etmek insanı Hak'kal yakin derecesine çıkartır inşaallah tabiki buda çalışıp ve okumakla olur.amenna