Allah-u teala,nın kuran,da beyan ettiği has kullarının örneği

urfalımatematikçi

Tecrübeli Üye
Silver
#1
ALLAH-U TEALA,NIN KURAN,DA BEYAN ETTİĞİ HAS KULLARININ ÖRNEĞİ

OnLar: "Yetimin hakkını kesinlikle yemezler." (Nisa-2)
OnLar: "Yolda kalmışlara yardım ederler." (Bakara-177)
OnLar: "İnsanların kusurlarını affederler." (Ali İmran-134)
OnLar: "Yalnızca Allah'a dayanıp güvenirler." (Mücadele-10)
OnLar: "Yeryüzünde Alçak gönüllü olarak yürürler." (Furkan-63)
OnLar: "Yoksulluk yüzünden evlatlarını öldürmezler." (En'am-151)
OnLar: "Hakk'ı bile bile gizlemezler." (Bakara-42)
OnLar: "İnananlara 'Sen Mü'min değilsin' demezler." (Nisa-94)
OnLar: "Namuslarını (ırzlarını) korurlar." (Mü'minun-5)
OnLar: "Anne Ve Babalarına Öf Bile Demezler." (İsra-23)
OnLar: "Kötü zandan ve gıybetten kaçınırlar." (Hucurat-12)
OnLar: "Ahidlerine (Sözlerine) sadıktırlar." (Mü'minun-8)
OnLar: "Zekatlarını Hakkıyla Verirler." (Bakara-177)
OnLar: "Mü'minlere karşı alçak gönüllüdürler." (Maide-54)
OnLar: "Darlıkta ve bollukta da infak ederler." (Ali İmran-134)
OnLar: "Gerçekten felaha kavuşanlardır." (Mu'minun-1)
OnLar: "Allah'ın ayetlerini az bir menfaatle değiştirmezler." (Ali İmran-199)
OnLar: "Rasullerden hiçbirini birinden ayırt etmezler." (Bakara-136)
OnLar: "Allah'ın Adı Anıldığı zaman Kalpleri Ürperir." (Enfal-2)
OnLar: "Allah'a asla şirk koşmazlar." (Furkan-68)
OnLar: "(Her türlü) Zinaya asla yaklaşmazlar." (Furkan-68)
OnLar: "Namazlarını Huşu içinde Ve Dosdoğru kılarlar." (Mü'minun-2)
OnLar: "Boş şeylerden tümüyle yüz çevirirler." (Mü'minun-3)
OnLar: "Mallarıyla Ve Canlarıyla Cihad Ederler." (Tevce-20)
OnLar: "Cahillerle asla tartışmazlar." (Furkan-63)
OnLar: "Kınayıcının kınamasından Hiçbir zaman korkmazlar." (Maide-54)
OnLar: "Emanetlerine ihanet etmezler." (Mu'minun-8)
OnLar: "Söz verdiklerinde sözünde dururlar." (Bakara-177
 

Benzer konular