Ah ne söylesem aşkın hazzını hakkıyla hissetsem!

Mustafa CİLASUN

Tecrübeli Üye
Silver
#1
Ne yol biter ve nedense hal ruhun ekseninden esin bekler
Vicdan sessizliğinde seyreder
kalbin dirliğinden aşkı diler

Hissiyat bin bir rengin ihtişamıyla resimler çizer hazzı ister
Arz insan için tanzim edilen en kutsi değer
aşksız nefeslerNe ağlamak çare oluyor ve nede serzenişler hali solduruyor
Umut inancın şavkıyla her bir yanımı kuşatıyor gönül yanıyor
Sazlar ne çalıyor
meramı kim hakkıyla anlıyor
aşk sızlatıyor

Her nedense hasretin çilesi elem veriyor
mısraları yazdırıyorGünler sarkıyor
ömür vaktin oluyor
akıl hale bakıyor acıtıyor

Kalbim nefsimle bedelleşiyor
irade sancılar için hüzünleniyor

Ne yunusu ve ne de okyanusu hakkıyla biliyor
neleri bekliyor

Hayat bazen anlamını kaybediyor ve ıssız sokaklar n söylüyor


Ah gönlüm ne kadar feryat etsen ne çıkar
şuur olmazsa akar

Nitelik insana bakar
keyfiyet örfü anar ve mazi hicranla efkâr

Atimden zanlarım korkar her bir yanım tuğyan içinde kim anlar
Parçalanmış cesetler vefayı anar
ağlamak kalbime kanla akarŞairler İstanbul için şiirler yazar Üsküdar melalli halimde nazar
Hasretim ne denizde var ve ne de istikbalimde mezarlar bir kar
Merkez efendi bir başka nazar
dede efendiyi hakkıyla kim anar

Tamburi Cemil nidasıyla sessizliğini tamburla bozar
bir aşk varİşte adımladığım kaldırımlarda bir çilekeş necip fazıl hazzı sunar
Cemil Meriç içtenliğin ritimlerinde ve tahkik şevkinde neleri yazar
Ah gönlüm ne sancılı dalgalar var
martıların çırpınışları aşkı anar

Artık halimden geriye ne kalmışsa evet takatsizliğim hicran yaşar


Sanki saklambaç oynuyorum
körebe oyununu yazıya boyuyorum

Sinemin tellerinde güfteleşen besteyi okuyorum ve aşk buluyorum
Göçmelerin ikliminde manzaraları temaşa ediyor umudu anıyorum
Kime sığınıyorum
evet gülü kokluyorum
özlemle mavera diyorumİşte böyle çıktığım bakir tepelerde nefes müddetiyle sırra yönelince
Ne keşkeler benimle ve nede tesadüfler inancı halimde gönül senle
Mağfirete muhtaçlığım katreler halinde naz gözlerimde sicimleşince
Niyazım tüm iklimlerin filizlerinde tohum bereketin kadrinde rabbiyle
Mustafa CİLASUN
 

Benzer konular